Yükselen tıp teknolojisi

Boston Consulting Group’un bir araştırmasına göre, 2005 yılından 2015 yılına kadar en büyük 100 ilaç şirketi arasında yer alan gelişmekte olan ülkeler merkezli şirketlerin gelirleri 4.5 milyar dolardan 119 milyar dolara yükselmiş. Bu şirketlerin, daha fazla yükselme potansiyeli olduğu da belirtiliyor. Türkiye’de ise yatırımların özellikle biyoteknoloji alanında yoğunlaştığı görülüyor.

Boston Consulting Group’a göre, medikal teknoloji gelişmekte olan ülkelerden çıkarak dünya sahnesinde önemli rol oynayacak önemli sektörlerden biri olma yolunda. Çin’den çıkan Mindray Medical ve BGI gibi şirketlerin yanısıra Hindistanlı Transasia Bio-Medicals’ın tıp dünyasında artık Lenovo ve Huawei gibi isimler kadar kabul görmeye başladığı belirtiliyor. Medikal teknolojilerin birçok sektöre göre yükselen ekonomilerde daha geç büyümeye başladığı ve bugün halen çok uluslu şirketlerin bu ülkelerde güçlü olduğu kaydediliyor. Ancak bu durum hızla değişebilir. Neden? Çünkü gelişen ülkelerde sağlık hizmeti talebi hızla büyüyor. Diğer yandan hükümetler, özellikle kronik ve kritik hastalıklarla mücadele etme amacıyla sağlık hizmetlerine çok ciddi yatırımlar yapıyor. Artan talep ise yerli şirketlere pazarda yer bulmak için fırsat yaratıyor. Yerli medikal teknoloji firmaları pazarları iyi okuyup, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetlerini şekillendirebiliyor. Ayrıca Ar-Ge alanındaki çalışmalarını da arttırıyor. Çinli medikal teknoloji firmalarının artık Batılı firmalara göre daha hızlı büyüdüğü kaydediliyor.

GELİŞEN ÜLKELER BÜYÜYOR

BCG araştırmasına göre bugün medikal teknoloji alanındaki gelirlere bakıldığında, küresel çapta yükselen ekonomilerin payı dörtte birden az. Ancak 2022’ye kadar üçte bire kadar çıkacak. Çin’deki medikal teknoloji pazarı bugün dünyanın en büyük ikinci pazarı ve 2015-2022 yılları arasında her yıl yüzde 13 civarında büyüme kaydetmesi bekleniyor. Türkiye’nin ise özellikle biyoteknoloji alanında büyümesi ve parlaması bekleniyor. Sektörün de son dönemde bu alanda attığı adımlar dikkat çekiyor. Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı yüzde 20’leri aşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusu. Türkiye’de biyoteknolojik ilaçların 2016’da toplam pazar büyüklüğü 3.40 milyar liraya ulaştı. Bu değer toplam reçeteli ilaç pazarının yaklaşık yüzde 16.5’ini oluşturuyor. Türkiye’yi biyoteknoloji alanında güçlendirmek için geçtiğimiz günlerde Türkiye Biyoteknolojik İlaç Platformu da kuruldu.