Yurt Dışı Fuar Destekleri̇ Hakkında 17.01.2019

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, Bakanlığımızca destek kapsamına alınan fuarlara iştirak eden Türkiye’de yerleşik firmaların yaptığı yurt dışı fuar katılımlarına ait harcamalar Bakanlığın belirlediği oran ve limitler dahilinde destek kapsamındadır.

Bu kapsamda, firmalarımızın destek müracaat başvurusunda bulunurken aşağıda yer alan evrakların ibraz edilmesi ilk başvuru esnasında yeterli olup, gerekli görüldüğü durumlarda ek bilgi, belge ve doküman teminine ilişkin destek başvurusunda bulunan firmadan ayrıca talep edilebilir.

Bireysel Katılım Başvuruları için;

  • Metrekare bilgisini içerir Stant faturası,

  • EK-4 Taahhütname

  • EK-5 Beyanname

  • İmza Sirküleri

  • Kapasite Raporu

Milli Katılım Başvuruları için;

  • EK-4 Taahhütname

  • EK-5 Beyanname

  • İmza Sirküleri

  • Kapasite Raporu

Ayrıca, destek müracaatında bulunurken, KEPPORT sistemi üzerinden elektronik imza ile imzalanan dosyalara ilişkin .pdf dosya isimlerinin, başvuruya konu evrağın içeriği ile ilişkili olması (örneğin; faturaya ilişkin evrak yüklemesi yaparken fatura.pdf şeklinde isimlendirilmesi) gerekmektedir. Anılan Karar kapsamında destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Okan Okay

Adres/Address: Atatürk Cad. No:382 Alsancak İzmir TURKEY
Telefon / Phone: +90.232.488 60 00
Faks / Fax: +90.232.488 61 00
E-Posta / E-Mail: [email protected]