Yurt Dışı İlaçlar Hakkında Duyuru 18.01.2019

image

Bilindiği üzere Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmakta ve Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından veya Kurumumuz İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince (İbn-i Sina SSGM), Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU” ve diğer ilgili
mevzuat çerçevesinde yurt dışından tedarik edilmektedir.

Kurumumuzca bedelleri karşılanan yurt dışı ilaçların fiyatları Kurumumuzca yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)” nde yayınlanmakta ve bu ilaçlardan hali hazırda İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilenler EK-4/C Listesinde (*) işareti ile belirtilmektedir.

İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilen ve edilmesi planlanan ilaçlara ilişkin ilaç fiyat tekliflerinin Kurumumuza ulaştırılması hususu daha önce Genel Müdürlüğümüzün 29/6/2018 tarihli ve 28/11/2018 tarihli duyuruları ile ilan edilmişti.

Ekte yer alan tabloda İbn-i Sina SSGM tarafından tedarikine başlanacak olan ilaçlar belirtilmekte olup bunları veya farmasötik eşdeğerlerini EK-4/C Listesindeki fiyatları aşmamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik tekliflerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Kurumca yurtdışından teminine başlanacak ilaçlar listesi

Belge: YURT DIŞI İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU.pdf (538.0 KB)

Ek: KURUMCA YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLECEK İLAÇ LİSTESİ.docx (12.3 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu