Yurt İçi̇ Fuar Destekleri̇ Hakkında 18.01.2019

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, Bakanlığımızca destek kapsamına alınan fuarlara iştirak eden Türkiye’de yerleşik firmaların yaptığı harcamalar Bakanlığın belirlediği oran ve limitler dahilinde destek kapsamındadır.

Bu kapsamda, firmalarımızın destek müracaat başvurusunda bulunurken aşağıda yer alan evrakların ibraz edilmesi ilk başvuru esnasında yeterli olup, gerekli görüldüğü durumlarda ek bilgi, belge ve döküman teminine ilişkin destek başvurusunda bulunan firmadan ayrıca talep edilebilir.

2014/4 SAYILI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ:

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ

2- FUARIN YETKİLİ ORGANİZATÖRÜNDEN TAHSİS EDİLEN BOŞ ALAN KİRASINA AİT STANT FATURASI (E-FATURA OLMASI DURUMUNDA GİB SİSTEMİNDEN DOĞRULANIP SORGULANABİLECEK NİTELİKTEKİ .XML FORMATINDAKİ DİJİTAL DOSYASI DA İBRAZ EDİLMELİDİR.)

3- İLGİLİ STANT FATURASINA AİT BANKACA KAŞE-İMZALI ÖDEME BELGESİ(ÖDEME ÇEK İLE GERÇEKLEŞTİYSE ÇEKİN GÖRÜNTÜSÜ İLE BİRLİKTE BANKACA KAŞE-İMZALI ÇEK NUMARASINI İÇERİR DEKONT İBRAZ EDİLMELİDİR.)

4- STANT KONSTRÜKSİYON HİZMETİ ALINMASI DURUMUNDA; STANT KONSTRÜKSİYON HİZMETİNE İLİŞKİN FATURASI(E-FATURA OLMASI DURUMUNDA GİB SİSTEMİNDEN DOĞRULANIP SORGULANABİLECEK NİTELİKTEKİ .XML FORMATINDAKİ DİJİTAL DOSYASI DA İBRAZ EDİLMELİDİR.)

5- STANT KONSTRÜKSİYON FİRMASINDAN ALINACAK İLGİLİ FATURAYA AİT HİZMET KALEMLERİNİN BİRİM FİYATLARINI İÇERİR DETAY YAZISI

6- STANT KONSTRÜKSİYON FİRMASINA YAPILAN BANKACA KAŞE-İMZALI ÖDEME BELGESİ

7- EK-6 BEYANNAME (KEP ADRESİ ALANI DOLDURULMALIDIR )

8- EK-7 TAAHHÜTNAME( IBAN BİLGİLERİ TL HESABINA AİT OLMALI VE 26 HANE OLACAK ŞEKİLDE DOĞRULUĞU KONTROL EDİLMELİDİR )

9- TİCARET SİCİL GAZETESİ

10- İMZA SİRKÜLERİ

11- FUAR TARİHLERİ İTİBARİYLE GEÇERLİ KAPASİTE RAPORU (PAZARLAMACI FİRMA STATÜSÜNDE OLUNMASI DURUMUNDA, ÜRETİCİ FİRMA İLE FUARDAN ÖNCE TARİHLİ İMZALANMIŞ PAZARLAMA SÖZLEŞMESİ, ÜRETİCİ FİRMAYA AİT İMZA SİRKÜLERİ VE KAPASİTE RAPORUNUN İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)

Ayrıca, destek müracaatında bulunurken, KEPPORT sistemi üzerinden elektronik imza ile imzalanan dosyalara ilişkin .pdf dosya isimlerinin, başvuruya konu evrağın içeriği ile ilişkili olması, mümkünse tek bir .pdf dosyası halinde hazırlanması (örneğin; faturaya ilişkin evrak yüklemesi yaparken fatura.pdf şeklinde isimlendirilmesi) gerekmektedir.

Anılan Karar kapsamında destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Okan Okay

Adres/Address: Atatürk Cad. No:382 Alsancak İzmir TURKEY
Telefon / Phone: +90.232.488 60 00
Faks / Fax: +90.232.488 61 00
E-Posta / E-Mail: [email protected]