Yurt İçi Fuar Destekleri Hakkında 20.12.2018

Sayın Üyemiz,

Bilindiği gibi 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar çerçevesinde, Bakanlığımızca destek kapsamına alınan fuarlara katılan Türkiye’de yerleşik firmaların yer kirası ve stant masrafları 30.000 TL’ye kadar % 50 oranında karşılanmaktadır.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 20 Aralık 2018 tarihli yazıda ilgili Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan değişiklik neticesinde;

“Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun; kapasite raporu ibraz edilememesi durumunda işbu Genelge eki Ek-4’ün B) Katılımcı Desteği Bölümü’nün 9 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde ekspertiz raporunun veya faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği,

Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler. Ancak çekle yapılan ödemelerde çekin bir örneği ile çek bedelinin ilgili hesaptan çıktığına dair banka onaylı hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun ibrazı zorunlu olup; hesap ekstresinde çekin ilgili hesaptan çıktığı tarih ödeme tarihi olarak esas alınır. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında kabul edilmez.

Özel üretim (private label) ve fason üretim gerçekleştiren şirketler, destek kapsamındaki sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara katılımlarında; yerli ve yabancı şirketlerin veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını teşvik etmek kaydıyla, stant alanlarında kullanabilirler.” denilmektedir.

Anılan Karar kapsamında destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin destek başvurusunda bulunurken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Okan Okay

Adres: Atatürk Cad. No: 382 Alsancak İzmir
Telefon: 0 232 488 60 00
Faks: 0 232 488 61 00
E-posta: [email protected]