Zorunlu Standartlar Hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Talebi 22.12.2020

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından ulaşan mail de belirtildiği üzere zorunlu uygulamada olan 351 adet standart bulunmaktadır. Bu standartlar içinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından iptal edilen ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca halen zorunlu tutulan 87 adet standart yer almaktadır.

Zorunlu uygulamada olan standartlara ilişkin EK teki listede tarafınıza iletilmekte olup TSE tarafından iptal edilmiş standartlar ve iptal edilenlerin yerine hazırlanan standartlar tabloda sarı renk ile vurgulanmıştır.

Ekteki standartlardan tıbbi cihaz sektörü faaliyet alanına girenler ile ilgili olarak;

• Zorunlu uygulamada kalmasını uygun gördüklerinize,

• Zorunlu uygulamadan kaldırılmasını talep ettiklerinize,

• TSE tarafından iptal edilen ve yenisi hazırlanmış olan standartlardan zorunlu uygulamaya alınmasını istediklerinize,ilişkin gerekçeli görüş ve değerlendirmelerinizin ekteki tabloya işlenerek en geç 27/12/2020 tarihine kadar [email protected] ve [email protected] mail adresine iletilmesi hususunda bilgilerinize sunarız.

Standart tablosu (1).xlsx (39.7 KB)