2020-5 sayılı Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Genelge 11.12.2020

Değerli Üyemiz,

TITCK Resmi Sayfası 09.12.2020 tarihli duyurusunda TITCK kurumunun görev ve sorumlulukları arasında hasta ve ürün güvenliği açısından tıbbi cihazların piyasaya arzından sonra satış sonrası hizmetleri kapsamında kullanım süreçlerine ilişkin olarak bakım-onarım faaliyetlerini yürüten kişi ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı olmaları hususu gerekliliğinden bahsetmektedir.

Genelge’de kullanımları süresince bakım-onarım işlemine ihtiyaç duyulan sağlık hizmet sunucularındaki tıbbi cihazlara sunulan teknik servis hizmetlerinin takip edilmesi amacı doğrultusunda bu işlemleri gerçekleştirilen teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluşlarda görev yapan ilgili teknik personelin Sağlık Bakanlığının veri tabanında kayıtlı olmaları hususunun gerekli olduğunun görüldüğünü ve ilgili teknik personelin ÜTS ye kayıtlarının 01.03.2019 tarihi ile yapılmasına başlandığından ve kayıt bilgilerinin güncel tutulması zorunluluğundan bahsedilmektedir. Bu minvalde bu genelge kapsamında yer alan işlere konu yapılacak hizmet alımlarında bu hizmeti sunmak isteyen Tıbbi cihaz teknik servis sağlayıcılarının “Tıbbi Cihaz Servis İstasyonu” ve ilgili teknik personelin “Teknik Personel” olarak ÜTS de kayıtlı olma şartını arayacaktır.

Genelgenin devamında Teknik servis sağlayıcılarının ve bu kuruluşlarda görev yapan ilgili teknik personelin kayıtlarının nasıl yapılacağına ve sağlık hizmet sunucuları tarafından bu kayıtların kontrolünün nasıl yapabileceğine dair iş ve işlemlere ilişkin usül ve esaslar TITCK tarafından yürütülecek olup, TITCK tarafından yayımlanan 11.02.2019 tarihli Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve ilgili Teknik personelin kaydına ilişkin Hususlar konulu 2019/1 sayılı genelge yürürlükte kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Genelgenin tam metnini EK te bilgilerinize sunarız.

2020-5 Sayılı Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin Genelge.pdf (50.3 KB)