Aday Memurların Dikkatine 30.10.2020

image

Kurumumuz tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak, “Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Kurumumuza açıktan atanan personelin aday memur hazırlayıcı eğitim sınavı 28.10.2020 tarihinde yapılmış olup sınav sonuçları açıklanmıştır.

Belge: 29.10.2020+Tarihli+12.+Madde-YAYIM.xlsx (139.1 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu