COVID-19 Seyrinde Hiperinflamatuar Yanıt Gelişmesi Nedeniyle Anti-Sitokin Tedavi Başlama Talep Formu 04.11.2020

image

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 02.11.2020 tarihli “COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) ANTİSİTOKİN-ANTİİNFLAMATUAR TEDAVİLER, KOAGÜLOPATİ YÖNETİMİ” rehberinde antisitokin-antiinflamatuar tedavilerin kullanım ilkeleri belirlenmiş olup

Kurumumuza tosilizumab ve anakinra etkin maddeli ilaçların kullanımı için https://recetem.enabiz.gov.tr/ üzerinden yapılacak başvurulara “COVID-19 Seyrinde Hiperinflamatuar Yanıt Gelişmesi Nedeniyle Anti-Sitokin Tedavi Başlama Talep Formu” eklenmelidir.

Belge: COVID-19 Seyrinde Anti-Sitokin Tedavi Başlama Talebi Formu.docx (16.3 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu