Heyet Raporu Nedir? Nasıl ve Neden Alınır?

Heyet Raporu Nedir?

Devlet kurumları veya özel şirketler tarafından birçok işleme istinaden talep edilebilen heyet raporu, kişinin sağlığıyla ilgili profilini gösteren bir belgedir. Resmi evrak olarak ilgili kurum ve kuruluşlara sunulabilir. Kamu veya üniversite hastanelerinden alınabildiği gibi sağlık kurulu birimi olan özel hastanelerden de alınabilir. Heyet raporunun diğer adı da “sağlık kurulu raporu”dur. Rapor geçerliliği için en önemli nokta hastanenin tam teşekküllü olması ve hastanede sağlık kurulu biriminin olmasıdır. Bir hastanenin tam teşekküllü olması demek iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve ruh sağlığı gibi birimlerin mevcudiyeti ve bu birimlerde uzman doktorların çalışıyor olması demektir. Spor, iş, seyahat, tazminat, askerlik, ilaç, tıbbi ürün, vergi muafiyeti ve benzeri birçok konudaki bazı işlemler için heyet raporu almak avantajlar sağlayabilir.

Heyet Nedir?

Heyet, Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlük anlamı kurul veya konseydir. Daha detaylı bir anlatımla “bir işi yapmak veya yönetmek üzere seçilmiş ya da atanmış belli sayıda kişiden oluşan topluluk” şeklinde tanımlanabilir. Hastanedeki sağlık kurulu biriminde görev yapan hekim grubuna verilen ad olarak da açıklanabilir. Heyet raporlarında en az üç ayrı dal uzmanının imzasıyla birlikte hastane başhekiminin veya başhekim vekilinin imzası bulunur. Raporun muhteviyatına göre, ilgili branşlardan hekimlerin imzası gerekir. İçerikle alakasız branş hekimlerinin imzası olması durumunda ise bazı kurumlar tarafından kabul edilmez.

Heyet Raporu Nasıl Alınır?

Heyet raporu alma süreci her hastane için genel olarak aynıdır. Hastanelerin yapısına göre bazı detaylar farklılık gösterebilir. Öncelikle hastanenin danışma bölümüne başvurarak heyet raporu istenildiğine dair bir dilekçe vermek gerekir. Bu dilekçede raporun neden istendiği ve rapor alındıktan sonra hangi işlemler için kullanılacağı mutlaka belirtilmelidir. Eğer danışma bölümünde “heyet raporu talep formu” varsa dilekçe yazmaya gerek kalmaz. Talep formunun ilgili bölümleri eksiksiz şekilde doldurulup teslim edilmelidir.

Başvuru belgesinin, sağlık kurulu birimine ulaştırılması gerekir. Çoğu zaman bu işlemi danışma bölümündeki çalışanlar yapar. Başvuruyu yapan kişi belgeyi danışma bölümüne teslim eder ve danışma bölümündeki çalışanlar da bu belgeleri sağlık kurulu birimine gönderir. Bazen de bu işlemin hasta veya yakını tarafından yapılması gerekir. Hastanenin kurallarına göre bu durum değişkenlik gösterebilir. Başvuru işlemiyle ilgili olarak danışma bölümünden detaylı bilgi alınabilir. Hastanedeki süreçlerin nasıl olduğu bilinirse işlemler daha kolay takip edilebilir.

Başvuru, sağlık kurulu birimine ulaştıktan sonra işlemle ilgili kayıt yapılır. Daha sonra, muhasebe birimine heyet raporu ücretinin ödenmesi gerekir. Çoğu hastanede heyet raporuyla ilgili ücret alınmaktadır. Rapor başvurusunu yapmadan önce danışma bölümünden, oluşabilecek tüm masrafları öğrenmekte fayda vardır. Böylece sürpriz ödemelerle karşılaşma ihtimali azalır.

Zaten hastanede yatan bir hasta için heyet raporu düzenlenmesi gerekiyorsa çoğu zaman ilk işlemleri hastanın doktoru üstlenir. Doktorlar bu şekilde sürece dahil olduğu zaman raporun hazırlanması biraz daha hızlı olabilir. Yatan hastalar için heyet raporu işlemleri hastanın taburcu olacağı zamana kadar ilgili doktorlar tarafından takip edilir ve tamamlanır. Hasta yakınları konuyla ilgili olarak hekimlerden veya sağlık kurulu biriminden bilgi alabilirler.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli olan sağlık kontrollerine başlanabilir. Başvuruyu yapan kişiye, yetkililer tarafından, hastanenin hangi birimlerinde hangi testlerin ve muayenelerin yapılacağıyla ilgili bilgi verilmesi gerekir. Sonrasında, bu birimlere giderek işlemler yaptırılabilir. Eğer hasta o dönemde zaten hastanede yatıyorsa doktoru tarafından da yönlendirilebilir. Bu şekilde olursa işlemler daha hızlı ilerleyebilir. Hasta tamamen yatağa bağımlı haldeyse, hastane görevlileri çoğu zaman hastanın hastane içindeki transferi için yardımcı olurlar. Bu süreç her hastane için farklı olabilir. Çalışanların müsaitlik durumuna ve hastane kurallarına göre farklı uygulamalarla karşılaşmak mümkündür.

Tahlil ve muayene işlemleri tamamlanınca çıkan sonuçlar hastaya veya hasta yakınına teslim edilebilir. Bunların, ayrıca sağlık kurulu sekretaryasına da teslim edilmesi gerekir. Elden teslim edilmesi gereken evrakları hastanın kendisinin veya hasta yakının takip etmesi rapor sürecini hızlandırabilir. Bazı hastanelerde evraklar, diğer birimlerle dijital ortamda paylaşılır. Böyle olursa, işlemler çok hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Tamamen veya kısmen dijital ortamda çalışan hastaneler mevcuttur. Buna dikkat ederek hastane tercih edilebilir.

Tüm evraklar, tamamlandıktan sonra “sağlık kurulu” tarafından incelenir. Kurulda görevli hekimlerin, hastanın sağlık durumuyla ilgili ortak kanaati rapor halinde düzenlenir ve imzalanır. İmza süreci kurul toplantısında tamamlanabildiği gibi, toplantıdan sonra hekimlerden tek tek imzaları alınarak da tamamlanabilir. Hekim imzaları tamamlandıktan sonra başhekimin de imzası alınır. Böylece rapor hazır hale gelmiş olur ve sağlık kurulu biriminden teslim alınabilir. Bu işlemlerin süresi hastanenin kurallarına ve işleyişine göre değişkenlik gösterir. Sağlık kurulunda görevli hekimlerden bir veya birkaçının ya da başhekimin izinli olduğu zamanlarda, imzası alınacak kişilerin izinden dönmesi bekleneceği için, raporun hazır olma süresi uzayacaktır.

Heyet Raporu İçin Hangi Belgelerin Tamamlanması Gerekir?

Heyet (sağlık kurulu) raporu aslında resmi bir belgedir. Birkaç farklı branştan hekimin imzaladığı, kişinin sağlık durumu konusunda hukuki karşılığı olan, devlet kurumları tarafından kabul edilen bir rapordur. Heyet raporu almak için başvuru sırasında bazı belgelerin ibraz edilmesi veya paylaşılması gerekir. Hastadan istenen belgeler şunlardır:

 • Kimlik kartı fotokopisi
 • 3-4 adet vesikalık fotoğraf
 • Konuyla ilgili dilekçe

Başvuruyu yapabilmek için dilekçeyle birlikte diğer evrakların da hastaneye teslim edilmesi gerekir. Bazen, üniversite veya özel iştirak hastaneleri bu evrakların dışında farklı belgeler de istemektedir. Bunların neler olduğu hastanelerin danışma bölümlerinden öğrenilebilir. Raporun en kısa sürede hazırlanabilmesi için evrakların eksiksiz şekilde teslim edilmiş olması gerekir.

Heyet Raporunun Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

Heyet raporu için başvuru yapıldıktan sonra, kişinin sağlık kontrolleri yapılır. Bu kontroller ve süreleri kişideki hastalıklara göre değişkenlik gösterir. Standart testlerin yanında hastalığa özgü testler de yapılabilir. Hangi hastalıklar için hangi testlerin yapılacağı önceden belirlenmiştir. Buna rağmen hekimlerin uygun görmesi durumunda farklı tetkikler de yapılabilir.

Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sonuçların raporlanması ve sağlık kuruluna iletilmesi gerekir. Sonuçların çıkması en iyi ihtimalle bir gün sürer. Ne kadar fazla çeşitte sağlık kontrolü yapılırsa süreç de o kadar uzun olur. Bu süreçler her hastane için değişkenlik gösterir. Çıkan sonuçlar sağlık kurulu birimine iletildikten sonra görevliler tarafından dosya şeklinde kurul toplantısına hazırlanır.

Kurul toplantısı, bazı hastanelerde haftanın belirli günlerinde bazılarında ise her gün yapılır. Toplantıda kararlar alınır. Başvuru yapan kişilerin sağlık durumlarıyla ilgili olarak heyet raporları oluşturulur ve heyet üyeleri tarafından imzalanır. Başhekimin de imzasıyla rapor yürürlüğe alınır. Bu sürecin tamamının kaç gün süreceğine dair net bir bilgi vermek zordur. Genellikle toplamda 1-2 günle 1-2 hafta arasında değişen süreçlerden bahsedilebilir. Ancak, heyet üyesi olan doktorların veya başhekimin hastanede bulunup bulunmama durumuna göre daha da uzun sürebilir. Örneğin, üyelerden biri yurt dışında bir kongreye gitmiş veya birkaç gün süreyle başka bir şehirde görevlendirilmiş veya izin almış olabilir. Bunun gibi standart dışı bir durum oluşursa heyet raporlarının hazırlanma süresi de uzayabilir. Özel hastanelerde, sağlık kurulu raporlarının hazırlanma süresi kamu ve üniversite hastaneleriyle kıyaslandığında genellikle daha kısadır.

Heyet Raporu İçin Ne Kadar Ücret Ödenir?

Heyet raporunu düzenleyen hastanenin ücret tarifesine göre ödenmesi gereken miktar farklılık gösterebilir. Raporunun neden alındığına, içeriğine, gerekli olan sağlık testlerine ve başvuran kişinin sigorta durumuna göre ücretler değişebilmektedir. En doğru ve güncel ücret tarifesi hastanenin danışma bölümünden öğrenilebilir. Ücretlendirme her hastanede farklı olabilir.

Birkaç farklı hastaneden fiyat alarak araştırma yapılabilir ve en uygun fiyatlı olan tercih edilebilir. Süre konusuna da dikkat edilmelidir. Bazı hastaneler diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olabilir ancak raporu düzenleme süresi de bir o kadar uzun olabilir. İşlemin aciliyeti varsa raporu daha kısa sürede teslim edebilecek bir yer tercih edilmelidir. Kamu hastaneleri heyet raporu konusunda genellikle en uygun fiyatı veren yerlerdir. Fiyat, süre, içerik ve süreçle ilgili bilgileri en başından öğrenmek gerekir.

Heyet Raporu Neden Alınır?

Spor, iş, seyahat, tazminat, askerlik, ilaç, tıbbi ürün, vergi muafiyeti ve benzeri birçok konudaki bazı işlemler için heyet raporu almak avantajlar sağlayabilir.

Bazı sporcuların lisans sahibi olabilmesi için heyet raporu almaları gerekir. Bu durum her spor dalında zorunlu olmasa da çoğunda zorunludur. Uluslararası spor müsabakalarına katılırken de rapor gerekebilir.

Zorlu şartlarda çalışacak kişilerin sağlık durumunun işe uyumunu anlamak açısından heyet raporu istenmektedir. Bu durum, özellikle iş kazalarını azaltmak için uygulanmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce bu raporun alınması ve iş yerine teslim edilmesi gerekir. Bazı şirketler yaptıkları işle ilgili yasal olarak zorunda olduğu için bu raporu isterken bazılar da yasal zorunluluk olmasa da şirket prosedürü nedeniyle istemektedir. Kişinin sağlık durumunun çalışma şartlarına uygun olup olmadığı bu rapor sayesinde anlaşılabilir.

Kurum veya kuruluşlarda çalışan kişilerin sağlık sorunlarından dolayı uzun süre izin almaları gerekirse heyet raporuna ihtiyaç duyulabilir.

Askerlik muafiyetiyle ilgili de heyet raporu gerekir.

Bazı ilaçların SGK tarafından ödenmesi için sadece reçetenin yeterli olmadığı durumlar vardır. Özellikle, uzun süre kullanılacak ilaçların SGK ödemesi için heyet raporu gerekebilir.

Geçici veya kalıcı şekilde tıbbi cihaz veya medikal ürün kullanacak hastaların SGK ödemelerinden faydalanabilmeleri için de heyet raporu almaları gerekir.

Başvuru esnasında hazırlanan dilekçede hangi konuya ilgili heyet raporu talep edildiği detaylı olarak yazılmalıdır. Her konuyla ilgili farklı sağlık testleri uygulanabildiği için en başından bu durumun ortaya konması gerekir. Ayrıca, raporun detayları da test sonuçlarına ve talep edilen konuya göre düzenlenir.

Heyet Raporuyla Vergi İndirimi Mümkün Müdür?

Engelli vatandaşların haklarıyla ilgili iyileştirmeler sonucunda bazı işlemlere vergi indirimi imkanı getirildi. Engel durumuna ve seviyesine göre farklı vergi dilimlerinden de bahsedilebilir.

Vergi indirimiyle ilgili başvurular yapılırken heyet raporu ve engel seviyesini belirten engellilik raporu gibi belgeler istenir. Sadece heyet raporu yeterli olmayacaktır.

Yorumlar

ferhat - 26 Mayıs 2018 03:05
mrb hocam, peki tek hekimden 40 gün sonrası yine tek hekimden rapor alınırsa kurum sağlık kurulu raporuna çevir derse nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor ne tür işlemler yapılıyor

Celil Çağlar ÖZLÜ - 27 Mayıs 2018 00:49
Ferhat, merhaba. Tek hekim raporunu, sağlık kurulu raporuna çevirmeniz gerekiyorsa yeni rapor alıyormuş gibi başvuru yapmanız gerekir. İlgili hastanenin sağlık kurulu biriminden süreçle ilgili bilgi alabilirsiniz.Fatma - 21 Aralık 2019 15:50
Mrb hocam ben doğuştan tek bobrekliyim engel raporu almak istiyorum hastane yüzde kaç verir başka hastalığım yok

Celil Çağlar ÖZLÜ - 22 Aralık 2019 14:17
Fatma, merhaba. Engelli statüsünde değerlendirilmek için %40 ve üzerinde özürlü olduğunuza dair sağlık kurulu raporu gerekir. Tek böbreklilikle ilgili engellilik yüzdeliğine etki eden durumları aşağıda belirtiyorum:

Diğer böbrek tamamen normal: %10
Diğer böbrek tamamen normal, potansiyel hastalık mevcut: %15
Diğer böbrekte intermitan semptom veren ve devamlı tedavi gerektirmeyen üst üriner sistem hastalığı: %20
Diğer böbrekte devamlı takip ve sık tedavi gerektiren üst üriner sistem hastalığı: %25
Diğer böbrekte cerrahi ya da medikal tedavi ile yeterli tedavi sağlanamayan üst üriner sistem hastalığı: %30Yahya - 3 Şubat 2020 16:08
Hocam ben lenf ödem hastasıyım askerlik için başvuru yaptığımda %50 rapor verdiler bu benim normal hayatımdaysa geçerli bir heyet raporumudur? Yoksa sadece askerlik için mi

Sesan - 4 Şubat 2020 17:26
Yahya, merhaba. Heyet raporunuz Türkiye sınırları içinde her yerde geçerlidir.Enise - 13 Şubat 2020 12:38
Hocam iyi günler ben lise öğrencisiyim 12m sinifim ve devamsizligim 30 günü geçti bu sebeple bana heyet raporu verebilirler mi sağlık sorunu olarak şeker hastalığım var.

Sesan - 14 Şubat 2020 11:45
Enise, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz ancak devamsızlık ile ilgili raporlar geçmiş tarihli yazılamamaktadır. Bu nedenle velinizin okul idaresi ile görüşerek mazereti yazılı olarak dilekçe ile bildirmesi gerekir.Mustafa - 19 Mart 2020 01:36
Öğretmenlik için sağlık raporu alacağım. Ancak karaciğerimde kist var. Bu benim raporu almama engel mi?

Sesan - 20 Mart 2020 12:07
Mustafa, merhaba. Heyet raporu alabilirsiniz. Rapor içeriğinde şu anki sağlık probleminiz de belirtilir.Fatih aksu - 11 Mayıs 2020 01:18
Merhaba ben 2015 de tip1 seker hastaligi teshisi ile devlet hastanesine yatis yaptim.heyete girdim rapor aldim.askerlik icin elverissiz olarak askeriye gittim evraki verdim.ama suan o belge yok.e devlete giriyorum yok…yuzde kac verdiklerini bile bilmiyorum.engelli raporu almis mi oluyorum onu da bilmiyorum acikcasi…bikgilendirirseniz sevinirim.

Sesan - 12 Mayıs 2020 12:37
Fatih Aksu, merhaba. Her hangi bir işlem yapmak için heyet raporunun aslı veya noterden “aslı gibidir” şeklinde onaylanmış nüshası gerekir. Raporu kaybettiyseniz raporu daha önce düzenleyen hastaneye tekrar başvurabilirsiniz.Cemal Keve - 5 Ocak 2021 23:16
Hocam merhaba. Benim çenem hafif sola kayık ve üst dişlerim de birazcık sağa kaymış. Bu sıkıntı dişlerimi fırçalarken , yemek yerken rahatsız ediyor. Yanaklarımı hep yara yaptı. Dişlerim üst üste oturmuyor . Bu yüzden bana heyet raporu yazarlar mi acaba ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ?

Sesan - 6 Ocak 2021 10:51
Cemal Keve, merhaba. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sağlık kurullarına başvurabilirsiniz. Rapor çıkıp çıkmaması ortodonti muayeneniz sonucunda belli olur. Hekim size bilgi verecektir.Fatma Gözde kurt - 9 Ocak 2021 13:48
Merhaba hocam ben tüp Bebek merkezi ne başvurmak istiyorum ama bizim SSK yerine bağkur var onun için muayene ücretleri çok olduğundan heyet raporu almamız gerekiyor mu veya devletten destek alabilmeniz için ne yapmamız gerekiyor

Sesan - 10 Ocak 2021 16:13
Fatma Gözde Kurt, merhaba. Konu ile ilgili hastanenin sağlık kurulundan detaylı bilgi alabilir, yine rapor için başvurunuzu oradan tamamlayabilirsiniz.Oguzaltintas - 22 Nisan 2021 11:10
Yeni ameliyatoldum hocam durumumyok heyet raporu alabilirmiyim sagliktanyararlanmakicin

Sesan - 22 Nisan 2021 17:18
Oğuz Altıntaş, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine sağlık kurulu raporu için başvurabilirsiniz. Raporu ne için almak istediğinizi belirtmeniz gerekir. Muayene sonrasında engel oranı belirlenir. Raporunuz ile devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz.Alper uçdu - 5 Temmuz 2021 17:39
merhaba ben özel doktordan psikolojik tedavi görüyorum ilaçlarımı almaya durumum yok ne yapmalıyım

Sesan - 6 Temmuz 2021 11:17
Alper Uçdu, merhaba. Rapor alırsanız ilaçlarınızı fark ödeyerek tedarik edebilirsiniz. Rapor için hekiminize danışmalısınız.İsmail kilic - 25 Temmuz 2021 19:21
Hocam ben 2 soru sormak istiyorum. Birincisi beni daha önce 2 kere zorla akıl hastanesine kapattılar. Şuan durum bildirir (vasilik ve zorla yatirma) ile ilgili dava için rapor alacağım. Sizce sağlam raporu alabilir miyim?
Hocam bir de heyet kuruluna çıktığımız zaman ne gibi sorular soruyorlar?
rsanız çok sevinirim.

Sesan - 26 Temmuz 2021 12:16
İsmail Kılıç, merhaba. Rapor için hastanenin sağlık kurulu birimine başvurabilirsiniz. Heyetin sorduğu sorular hastalığınız ile ilgili olmakla birlikte kişiye göre de değişebilir. O nedenle, net bir şey söylemek mümkün değil.Nesibe Sözen - 8 Eylül 2021 20:28
Hocam iş başvurusu için benden heyet raporu istediler emniyete vericez diyorlar doğrumu?

Sesan - 9 Eylül 2021 12:19
Nesibe Sözen, merhaba. Her iş yeri için uygulama farklıdır. Firmanın evrakları nereye vermek için istediğini bilemiyoruz.Hava Akyüz - 10 Eylül 2021 06:15
Merhaba hocam kızım lösemi hastası Samsun Medikal park hastanesinde tedavi oluyor 4 ay donra inşallah tedavisisona erecek ilk dönem evde eğitim alması. için rehberlik ve araştırmaya başvuruda bulunduk bana medikal park hastanesinin raporunu kabul etmediklerini resmi bir hastaneden devlet hastanesinden rapor istediklerini söylediler böyle bir hakları var mı Medikal park hastanesinde her bölümden uzman doktor çalışıyor

Sesan - 11 Eylül 2021 12:21
Hava Akyüz, merhaba. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden rapor alabilirsiniz ancak çoğu kurumda geçerli kabul edilmez.Mehmet uysal - 12 Şubat 2020 14:59
Hocam benim sol kulağım 100% total duymuyor ve sağ kulaktan duyuyorum rapor alabilirmiyim

Sesan - 13 Şubat 2020 11:19
Mehmet Uysal, merhaba. Heyet raporu için sağlık kurulu olan tam teşekküllü bir hastaneye başvurabilirsiniz. Rapor alıp alamama durumunuzu hekiminizle görüşmeniz gerekir.Özge Şahin - 2 Haziran 2020 11:00
Merhaba hocam benim babam 47 yaşında ve 3 ay önce kalp rahatsızlığından dolayı stent takıldı 4 tane kalbi normal insanlara göre yüzde 45 calisir durumda aynı zamanda yüksek tansiyonda var biz emeklilik için heyet raporu alırsak yüzde kaç verir acaba

Sesan - 3 Haziran 2020 14:28
Özge Şahin, merhaba. Heyet raporu için sağlık kurulu olan tam teşekküllü bir hastaneye başvurabilirsiniz. Rapordaki oranlar kişinin hastalığına göre belirli prosedürler doğrultusunda hesaplanır. Değerler her hasta için farklıdır. Bu nedenle bir tahmin yürütmek yanlış olur.Muhammet Demir - 19 Temmuz 2020 02:24
Hocam merhaba benim kolum hem kırıldı hem çatladı heyet raporu alacam kaç gün sürer

Sesan - 20 Temmuz 2020 17:43
Muhammet Demir, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurmanız gerekir. Size kurul tarafından bir heyet günü verilir. Her hastane için raporun hazırlanma süresi değişkenlik gösterebilir. Bu süre bazen 1 ayı bulabilir.Çayan dengiz - 29 Temmuz 2020 16:33
Merhabalar hocam ben çağrı merkezinde caliylsiyorum çalışma koşuları çok zor 09:00-18:00 ve iki görüşme arasında 3-4 saniye veya hiç zaman geçmeden diğer gorsumeye giriyoruz yani boğazımi dinlendiremiyorum … 3 yıl yaptım şuanda ileri derecede kronik faranjit larenjit ve ses telerimde ödemler olustu ben işi yapmak istemiyorum tek doktor raporu verdim kabul etmediler heyet raporu istediler giderek kötüleşiyor ben tazminatımı almak istiyorum bu durumda heyet raporunu alabilirmiyim sesimi tam kaybetmedenMelih küçük - 27 Şubat 2021 18:47
Merhabalar, ben askerden muaf aldım fakat her hangi bir engel raporu almadım, romatizma hastalığım vardı fakat vücudumda her hangi bir kısıtlama hastalık belirtisi hiç bir şey yok bir tane ilaç raporum var eski, su an memur olmak için sağlık raporu almama engel midir bu

Sesan - 28 Şubat 2021 11:03
Melih Küçük, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Memurluk için istediğiniz raporda belli bölümler tarafından muayeneleriniz yapılır ve bunun sonucunda bir rapor çıkartılır. Her iş için istenilen rapor da farklıdır. İş yönetmeliğine bakarak hangi bölümlerden rapor alınması gerektiğini öğrenebilirsiniz.Serkan - 28 Şubat 2021 14:03
Merhaba 10 senedir gürültülü ortamda çalışıyorum sağ kulakta yüzde 60 sol kulakta yüzde 30 duyma kaybı mevcut iki ayakta emeliyat lik venöz yetmezlik mevcut ben heyet raporuyla gürültülü ortamda ve ayakta çalışamaz raporu alabilirmiyim

Sesan - 1 Mart 2021 15:33
Serkan, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine heyet raporu için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz esnasında raporu ne için almak istediğinizi söylüyorsunuz. Raporda çalışamaz ibaresi ise doktorunuz tarafından uygun görülürse veriliyor.Mehmet türk - 11 Mart 2021 19:43
Hocam merhaba, vitiligo için çalışamaz raporu ihtimali var mıdır ? Teşekkür ederim

Sesan - 12 Mart 2021 17:09
Mehmet Türk, merhaba. Rapor için ilgili bölüm doktoruna muayene olabilirsiniz. Muayene sonucunda raporu alıp alamayacağınızı söyleyecektir.Asya yanç - 13 Nisan 2021 04:27
Merhaba hocam annemin sağ gözü %70 görmüyor solda %20 görmüyor göz tansiyon hastası. Biz heyetten rapor almak istiyoruz acaba olur mu?

Sesan - 14 Nisan 2021 16:08
Asya Yanç, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Heyetteki muayeneleriniz sonucunda raporunuz çıkacaktır.Hakan Yılmaz - 31 Temmuz 2021 13:22
Merhaba, 2005 yılında karaciğer tümörüne bağlı olarak sol lobu alındı. İlaç tedavisi devam etmekte olup rutin kontrollerim devam ediyor. Karaciğer ameliyatıma bağlı olarak %40 ve üzeri heyet raporu alabilirmiyim?

Sesan - 1 Ağustos 2021 12:30
Hakan Yılmaz, merhaba. Rapor için başvurabilirsiniz ancak raporunuzda çıkacak olan oran muayeneleriniz sonucunda belli olur. Bu nedenle herhangi bir tahmin yürütmek ne yazık ki doğru değil.Yakup can - 22 Eylül 2021 02:20
Toz işte çalışıyorum ama şuan rahatsız oluyorum nasıl rapor alırıö

Sesan - 22 Eylül 2021 10:39
Yakup Can, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna giderek rapor için başvuruda bulunabilirsiniz.Aglgr - 13 Şubat 2020 21:49
Merhaba hocam eşim mevcut işyerinde 13 yıldır çalışıyor. Normal şartlarda tazminatı ve emekliliği bulunmuyor. Yalnız işe bağlı olarak, boyun düzleşmesi boyun fıtığı bel fıtığı menisküs ve basparmaklarda kireçlenme ve sinir sıkışması tarzında hastalıkları var. Elimizde raporlarda mevcut. İyice zorlanmaya başladı. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu almak istiyoruz heyetten. Yüzdelik bir durum yok. Sadece bu yazı yeterli olacak haklarımızı almak için. Bu hastalıklara verebilirler mi?

Sesan - 14 Şubat 2020 11:50
Merhaba. Yapılan işten kaynaklı sağlık problemleri yaşanıyor ise prosedüre uygun şekilde kuruma rapor için başvurabilirsiniz. Başvuru sonucunda olumlu yanıt alırsanız SGK ile anlaşmalı kurumlar üzerinden geçici iş görmezlik raporu alabilirsiniz. İşveren bu rapor iletildiğinde görevinizi ve çalışma yerinizi değiştirebilir veya tazminatınızı vererek sizi işten çıkartabilir.Esra gürbüz - 8 Nisan 2020 18:24
Merhaba hocam ben yeni atandim hemşire olarak ben de bek fıtığı var patlamış ayakta durmakta zorlanıyorum 3 ay kök hücre tedavisi görüyorum heyet raporu alabilir miyim

Sesan - 9 Nisan 2020 12:26
Esra Gürbüz, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz.Dila doğan - 17 Haziran 2020 22:11
Merhaba hocam. Eşim 43 yaşında ve 2 sene önce açık kalp ameliyatı oldu 6 damarı değişti ve yüksek tansiyon hastası sürekli ilaç kullanıyor. Sol kulağı %40 duymuyor. Erken emeklilik için rapor almak istiyoruz fakat % kaç verirler bilmiyoruz. Kalp ameliyatına bağlı panik atak hastalığında başladı. Sadece bu 3 Dr dan rapor alsak yeterli olurmu acaba. Pandemi sürecinde hastaneye gitmek de istemiyoruz eğer bunlar ise yaramayacak sa.

Sesan - 18 Haziran 2020 16:13
Dila Doğan, merhaba. Heyet raporu için sağlık kuruluna başvuru esnasında, hastanın rahatsızlıklarını ve raporun ne için çıkacağını size soracaklar. Sizi, hastanın rahatsızlıklarına göre muayene olması gereken doktorlara yönlendirecekler. Rapor 3 hekim ve başhekim imzalı olarak çıkar. Raporda oranlar; kişinin hastalığına, hastalık derecesine ve başka rahatsızlıklara göre farklı bir hesaplama yöntemi ile hesaplanır. Bu nedenle herhangi bir oran tahmini yapılması doğru değildir.Medinegül dönmez - 7 Temmuz 2020 03:06
Slm hocam ben işten çıkıp bütün haklarımı almak için kulağımdan yüksek seste çalışamaz heyet raporu aldım bunun süresi varmı şimdi çalışmak istiyorum yeniden heyete girip temiz raporumu almam gerekiyor yardımcı olur musunuz

Sesan - 8 Temmuz 2020 17:48
Medinegül Dönmez, merhaba. Raporunuz süreli olarak çıktıysa raporda bitiş tarihi yazar. Bitiş tarihinden sonra raporunuz geçersiz olacaktır. Devamlı olarak çıktıysa rapor iptali için yine aynı sağlık kuruluna başvurabilirsiniz.Serdar Pelister
Serdar Pelister - 7 Eylül 2020 09:16
Merhaba hocam ben 3.kademe mide kanseriyim ameliyat oldum 1 ay önce midem alındı 1bucuk cm kadar gıda borumdan ve bagırsaktan alındı tedavim devam ediyor onumde uzun ve sancılı bir donem var engelli belgesi alabilirmiyim % kaç verilir tesekkur ederim.

Sesan - 8 Eylül 2020 10:31
Serdar Pelister, merhaba. Rapor için sağlık kuruluna başvurabilir veya tedavinizi sürdüren doktorunuza heyete çıkmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Raporda oranlar belirli bir prosedüre göre hesaplanır bu nedenle oran hakkına bir yorum yapmak doğru olmayacaktır.Özger - 1 Haziran 2020 13:43
Ben de yulsekova devlet hastanesinden rapor aldim .Hastanenin tam tesekkullu olup olmadigi hakkinda cekincelerim varGenel cerrahi bolumu heyet raporunda yok sorun olur mu acaba?Bir de raporu imzalayanlarin sadece ikisi uzman doktor olarak görünüyor.Raporumda sorun olur mu?

Sesan - 2 Haziran 2020 14:05
Özger, merhaba. Heyet raporunda bölümler hastalığınıza göre belirlenir, genel cerrahi bölümü hastalığınız ile ilgili değilse olmamasında sıkıntı olmaz. Raporda 3 hekim ve 1 başhekim imzası olmalıdır. Burada önemli olan doktorların bölümleridir, branşları hastalığınız ile ilgili olmalıdır. Örneğin hastalığınız kalp ile ilgiliyse raporunuzda mutlaka kardiyoloji doktorunun imzası olmalıdır.tuba gvrcn - 22 Temmuz 2020 17:46
merhaba akustik norinom köşe tümör rahatsızlığım var beyin ve sinir cerrahisinde erzurumdan 45 günlük 3 hekimli rapor aldım ama şuan farklı bi ildeyim lüleburgazdayim tekrar rapor almalıyım burada tek beyin sinir cerrahisi var yıllık normal raporum bittiğinden 3 hekimli almalıyım farklı branşlar olur mu yada nasıl bir yol izlemeliyim hayırlı günler

Sesan - 23 Temmuz 2020 17:57
Tuba Güvercin, merhaba. Farklı bir hastaneden de rapor çıkartabilirsiniz. Daha önceki raporunuzda hangi branşlar varsa yine aynı bölümlerin olması gerekir.Sbr - 18 Kasım 2020 11:06
Hocam kolay gelsin ben bipolar ünipolar hastasıyım 2017 yılındaN bugüne tedavi görmekteyim çalıştığım işyerinde yaşanan sorunlardan huzursuzluklardan dolayı bu rahatsızlık belirdi be bugüne kadar tedaviyle geldim ve şuan işyerinden hakkım olan 6 yolluk tazminatımı alıp baskılardan bu kafamdaki sorunlardan sıyrılmak istiyorum yoksa durumum ve psikolojim işyerinde hergün dahada kötüye gidiyor insanlarlada iletişimim tamamıyla kesildi kimseyle konuşmak görüşmeye bile tenezzül edemez hale geldim her konuşulanı yanlış anlyor ve ani çıkışlarım oluyor kötü olarak sonuçlana biliyor bu durumdan artık iyice bunaldım sadece sağlık güvencemin olmasıyla şartıyla (Maddiyat olmasın) hiç önemli değil malulen emekli olmak için napmam gerekli

Sesan - 19 Kasım 2020 11:25
Sabri Erdin, merhaba. Hastalığınızı belgeleyen bir heyet raporu çıkarabilirsiniz. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine giderek sağlık kuruluna heyet raporu için başvurabilirsiniz. Raporu ne için çıkartmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Çıkan raporda hastalığınızın işten kaynaklandığı veya yaptığınız işin hastalığınızı tetiklediği belirtilirse tazminat alarak işten ayrılmaya hak kazanırsınız. Malulen emeklilik için ise raporunuzda %60 ve üstü bir oran istenir.Aliye bulut - 13 Ocak 2021 17:03
Ben 4yildir caglistim yerde belim den amaliyat geçirdim çok ayakta kaldım ağır kaldım din meslek hastalıkları raporum da ağır iş yapamaz ayakta uzun süre kalamaz çıktı ben bu sebebi haklı fesih sebebi olarak kullanabilormiyim

Sesan - 14 Ocak 2021 17:11
Aliye Bulut, merhaba. Evet raporunuzda ağır kaldıramaz ibaresi varsa ve mevcut işiniz bu yöndeyse rapor ile işten ayrılabilirsiniz.Murat kol - 23 Mart 2021 20:10
Sağlık kurulu muayene kağıdı vermedim kaç ay süresi var oranlar yazılı herşey hazır

Sesan - 24 Mart 2021 14:00
Murat Kol, merhaba. Heyete teslim süresi hastaneden hastaneye göre değişebilir. Sağlık kurulunu arayarak teslim süresini öğrenebilirsiniz.Ömer şimşek - 13 Haziran 2020 14:32
Merhaba hocam sağ kulakta istime kaybi mevcut bende askeri sınava girdim sağlık kurulu raporunuda %70 Total istime mevcut dediler sağlık kurulunda raporumu tekrar istesem alabilrmiyim 2 yıl sure gecmisse

Sesan - 14 Haziran 2020 16:40
Ömer Şimşek, merhaba. Raporunuzun süresi dolduysa yeniden çıkartabilirsiniz. İşitme kayıplarında oran artabilir, tekrardan heyete girmeniz gerekebilir.Berna S. - 10 Temmuz 2020 22:30
Merhabalar. Ben öğretmenlik için sağlık raporu almaya çalışıyorum. Normal şartlarda “yurdun her bölgesinde ve her koşulunda öğretmenlik yapabilir.” ibaresi yazmalı. Benim diabetim olduğu için sadece “öğretmenlik yapmasında sakınca yoktur” ibaresi yazabilirmis. Bu benim atamamda herhangi bir engel oluşturur mu?

Sesan - 11 Temmuz 2020 14:22
Berna, merhaba. İş kollarında heyet raporunun etkisi her mesleğe göre değişir. Yönetmeliğe bakmanız veya bakanlıktan bilgi almanız gerekmektedir.Eylem Uygun - 14 Eylül 2020 20:10
Merhaba hocam bende yoğun anksiyete bozukluğu var ayrıca beyine elektrik hizli gidiyor epilepsi başlangıcı dedi doktor kısa muddetli hafıza kayıpları yaşıyorum bundan sebeb girdiğim sınavlardan sürekli başarısı oluyorum o kadar emek verip çalışmama rağmen ben sınavda beynimdeki sesleri susturup kendimi sakinlaestirene kadar kırk dakikaya yakın zaman kaybı oluyor ondan sebeb ekpss ye girmek için rapor almak istiyorum ama nasıl bir yol izlemeliyim yada nereden randevu almalıyım özel hastaneden alabilirmiyim geçerli olmaz deniliyor yardımcı olursanız çok sevinirim

Sesan - 15 Eylül 2020 10:05
Eylem Uygun, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurmanız gerekmektedir. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden de raporu çıkarabilirsiniz ancak bazı kamu kurumlarında geçerliliği olmuyor. Raporu ne için çıkartmak istediğinizi belirtirseniz raporda oran belirtilecektir. Ekpss için sizden istenilen oran %40 ve üzeridir.Ali yaşar - 23 Aralık 2020 00:30
İyi geceler genetik test sonucumda faktör v leiden HETEREZİGOT çıktı .covit oldum hastane agir geçirdim. Kalp damar cerrahisi covitli alanda calisman hayati risk acindan yuksek dedi .2 .kez covit okursan ölümle sonuçlanan olasılığı yüksek defi ve yazı verdi . Ecopirin 100 mg kullanim raporum var. D68.2 pıhtılaşma faktorlerinin kalitsal eksikliği tanim var. Normal memur olsam idari izinli olmam gerekiyor. Heyette 6 aylık rapor alabilirmiyim. Nasil bir yol izleyelim

Sesan - 24 Aralık 2020 12:13
Ali Yaşar, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Riski grupta olduğunuzu belirtip rapor isteyebilirsiniz.mustafa AKPINAR - 21 Haziran 2020 23:17
merhaba hocam ben is kazasi gecirdim sag gozum %70gormuyor iş yerinden heyet raporu istiyorlar kayıp için ne yapmayalim

Sesan - 22 Haziran 2020 16:00
Mustafa Akpınar, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Sağlık kurulu sizi muayene olmanız gereken branşlara yönlendirecektir.Aytül Bayrak - 11 Aralık 2020 23:51
Değerli hocam, boynumdan fıtıklar temizlenip iki seviye omurum alınıp yerine kafes vidalandı, hipertansiyon, insülin direnci ve astımdan İlaç raporlarım var hafif oranda uyku apnesi var heyet oranım kaç olur, 21 yıldır bilgisayar basında çalışıyorum.

Sesan - 12 Aralık 2020 11:47
Aytül Bayrak, merhaba. Oranlar hastalığa, hastalığın derecesine ve doktor görüşüne göre belirli bir prosedür ile hesaplanır. Bu nedenle bir tahmin yürütülmesi doğru değildir.Berkan - 17 Ağustos 2021 20:05
Belim iki ileri derecede fıtık ve bel kayması. Ötam teşekküllü Özel bir hastaneden 3 imzalı bir ayakta çalışamaz ağır işlerde çalışamaz raporu aldım. İş yerim özel bir şirket kıdem tazminatımı vermeyebilir mi ? Yani özel hastaneden alınan heyet raporunu kabul etmeme lüksü var mı?

Sesan - 18 Ağustos 2021 16:57
Berkan, merhaba. SGK ile anlaşmalı özel kurumlardan Sağlık Raporu çıkarabilirsiniz. Ancak tazminat veya işten ayrılma durumlarında kurumlarda geçerliliği yoktur. İş yeri kabul etmeyebilir.Meli çift - 26 Ağustos 2021 17:13
Hocam ben ağır ve tehlikeli işler raporu almak istiyorum ama epilepsi hastasıyım alabilirmiyim

Sesan - 27 Ağustos 2021 11:25
Meli Çift, merhaba. Hekiminiz ile rapor için görüşebilirsiniz. Kendisi uygun görürse size bir rapor yazarak heyete gönderebilir.Zeynepserkitli - 27 Haziran 2020 02:38
Merhabalar ben hocam ben doğuştan tek böbrekliyim ve aynı zamanda rahmim yarım böbrekle rahim birlikte gelişti için çalışan bir insanım ama bu durum beni etkiliyor şuan hamileyim ve devamlı rapor alıyorum ve bu durumda engelli almak istiyorum.sizce alabilme şansım varmıdır

Sesan - 27 Haziran 2020 11:56
Zeynep, merhaba. Rapor için sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Organ kayıplarında ve kronik hastalıklarda raporunuzu devamlı olarak çıkarabilirsiniz. Engel yüzdeniz de organ kaybı olduğu için yine geçerli bir oranda çıkacaktır.Recep Gezer - 28 Eylül 2021 01:31
Merhabalar. Ben Dizinden sakatlık geçirdim ve dizim döndü. Otelde spor eğitmenliği yapıyorum. Ama şuan neredeyse ayağımın üstüne dahi basamaz ve işimi yapamaz oldum. Çalıştığım yerden haklı olarak işten ayrılmam ve haklarımı talep edebilmem için. Heyet raporuna, spor eğitmenliği yapması tehlikeli olur diye yazılabiliyormu?

Sesan - 29 Eylül 2021 13:15
Recep Gezer, merhaba. Rapor çıkarma esnasında size raporu ne için çıkarmak istediğinizi soracaklar. Sebebini belirttiğiniz takdirde raporda yazması gereken ibareler için sizden bilgi alacaklardır. Ayakta çalışamaz, çalışamaz veya ağır işte çalışamaz gibi ibareler raporda yazılabilir.Ramazan serin - 22 Aralık 2021 11:45
Silah ruhsatimi yenilemek icin rapor alacağım. 7 hekimden geçiyoruz. KKB doktoru onay vermezse. Diğer 6 doktor onay verirse. Raporum onaylanirmi yoksa retmi olurGülcan - 3 Temmuz 2020 16:20
Mrb hocam benim özel güvenlik sertifikam var ikinci yenileme 6 senedir var ama yaka kartı almam için tekrar saglik heyet raporu istendi bn 1 sene önce eismle sorunlar yasadm şiddet gördüm ve psktriye gittim ama bana prozac 20 mg ilac verdi bi sure kullandim iyiyfim lakin iki ay önce ynr esimle sorunlar yasadm ve tekrar gttm pskytrye bna efexor adli ilaç verdi ama efexor bana ck agir geldi kullanamadmm doktora gttm bugun heyet raporu icin ona gore para yatrym dedim bana boşuna yatırma gecmsideki yazılan ilaçlardan dolayı saglam raporu veremem dedi 5 doktor var heyet te dgerlernde sorunum yok ama bu sekilde denildi kursa sordum da büyük şehirlere aksaray niğde kayseri oralar genis çaplı dsnuoo ve saglam raporu verilio psktryde denildi sizce ne yapmalym ? Bu arada nevşehir de kaliyorum ben büyük şehir olarak bzm buraya nazeren kayseri niğde aksaray vs denildi . yardmci olrmusnz su an acaib takmis durumdayim .

Sesan - 3 Temmuz 2020 17:14
Gülcan, merhaba. Geçmişte kullanıldığınız ilaçlar raporunuzu etkiler. Farklı hastanelerin sağlık kuruluna da başvurabilirsiniz fakat hekiminizin görüşü doğrudur.Kadriye Saykaya - 5 Mayıs 2022 10:22
Merhabalar ben hemşire olarak görev yapmaktayım lombel vertebra kırığı fıtık ve bel kayması mevcut boyunda düzleşme ile birlikte 11 yıldır görev yapıyorum ağrılarım oluyor özellikte ayakta uzun süre kaldığımda bundan dolayı ağır iş yapamaz yada ayakta çalışamaz raporu alabilir miyim acabaDerviş Taner Temel - 11 Ağustos 2020 17:04
Heyet raporu alırken hangi muayeneler ve testler oluyor

Sesan - 12 Ağustos 2020 10:45
Derviş Taner Temel, merhaba. Heyet raporu alırken muayene ve testler kişinin hastalığına göre yapılır. Herkes için istenen test farklıdır.hülya - 22 Ekim 2020 22:16
mrb hocam ms hastasiyim ilk atagimda hafif uyusma kalmisdi simdi ikinci atagim oldu ellerimde his vekuvvet kaybi yurumemde bozukluk var ellerimde hicbirsey tutamiyorum heyet raporu icin basvurdum bu durumda rapor alabilirmiyim yararlanabilirmiyim yardimdan ve bu heyete kac doktor giriyor ve napiyorlar bilgi verebilirmisiniz.

Sesan - 23 Ekim 2020 16:24
Hülya, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Size bir heyet günü verecekler, muayene ve testleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz çıkacaktır.Enes çakar - 19 Kasım 2020 18:01
Hocam 1 aylık ayakta ve ağır işlerde çalışmaması önerilmiştir raporu verildi iptal edebilirmiyim

Sesan - 20 Kasım 2020 11:28
Enes Çakar, merhaba. Raporu çıkarttığınız sağlık kuruluna gideren raporun iptalini isteyebilirsiniz.Hasret Altuntaş - 4 Şubat 2022 01:35
Hocam merhaba bennimmoglum 4 yaşında ve norofibrom hastası boğazında telekoskomi var oradan nefes alıyor bize 4 tane doktor onay verdi aynı hastaneden ama onkoloji bölümü kabul etmiyor hangi hastaneden kayıtlı iseniz orası versin diyor onkoloji yi başka hastaneden alsak olurmuİbrahim gür - 24 Kasım 2020 17:00
Mrb hocam iş kazası geçirdim sol gözümü kaybettim heyet raporu almam için bir süre var mı olaydan 6 ay gecti

Sesan - 25 Kasım 2020 12:53
İbrahim Gür, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na başvurabilirsiniz. Raporunuz çıkacaktır ancak iş kazasını belgelemek için kazadan sonra çıkarılan rapor kabul görür.Abdullah Gürkan - 5 Şubat 2023 21:17
Merhaba annem mitrak kapak ve aort kanattan ameliyat oldu kabarcık taktilar 2 adet ve düzenli kaptanlığı için her hafta hastaneye gider ilaçları var
Birde kulakların ikisini hafif duyuyor birinde işitme cihazı var yüzde kaç engelli raporu verirler tahminiAysenur a. - 19 Ocak 2022 18:50
Merhaba hocam. Devlet hastanesinde psikoloğa ve psikiyatriste gidiyorum. Ruhsal hastalıklarım var. Okul için heyet raporu almam gerek sadece psikiyatri veremez mi. Çünkü başka hastalığım yok lütfen cevap verinMustafa aktaş - 26 Temmuz 2022 16:55
Hocam merhaba egm de sürekli işçi pozisyonunda çalişiyorum kamu çaloşani olarak 2010 yılında iş kazasi gecirdim …femur kirigi platin takili ama bana engel olmadi hiç bir zaman silah almak istiyorum femur kalça da olan platin saglik kurulunda engel olur mu hocam şimdiden teşekkür eder saygilar sunarim hocam ….taşima ruhsati içinAyhan dursun - 27 Nisan 2023 20:41
Merhaba benim kalça kemiğini (femur) besleyen damarlarda tıkanıklık olduğu için femurun %30 dan fazlası çürümüş ve bu ayakta durunca uzun süre yürümelerde ağrı yapıyor.
Sağlık çalışanıyım ve 24 saat nöbet tutuyorum.Bu şekilde çalışmak zor olduğundan durum bildirir hekim raporu alabilir miyiz? Tek hekim yeterli olur mu? Yoksa heyete mi girmem gerekir.Seda - 8 Temmuz 2023 00:15
Merhaba hocam, Tramvay sürücü olmak istiyorum fakat misol 100 mg ve stilizan 1 mg kullaniyorum bunlar sağlık raporunda engel olur mu ?Yusuf - 9 Ocak 2020 16:12
Hocam bende testis tümörü oldum kemoteri aldım ameliyat olmadım iki defa ilik nakli oldum da üniversite mezunu olduğunuzda ekpss den aranabilirim dediler de bunun için rapor lazım bu raporu nasıl alacam ve ne tür bi rapor lazım teşekkürler

Sesan - 10 Ocak 2020 17:36
Yusuf, merhaba. Engeli olan kişinin rapor vermeye yetkili tam teşekküllü kamu hastanesinden sağlık kurulu raporu alması gerekir. Kuruma başvuru yapıldıktan sonra gerekli test ve muayeneler yapılır. Bu tetkiklerden sonra oran hesaplanarak kişinin engel yüzdesi belirlenir. Engelli devlet memuru olma şartı, raporda engel yüzdesinin %40 ve üzeri olması ayrıca kişinin çalışabilir durumda olması şeklinde belirtilmektedir.Tuğba - 4 Nisan 2020 21:12
Hocam tek böbreğim var diğerinin %50 nin altında çalışıyor özel hastaneden heyet raporu alabilir miyim ?

Sesan - 5 Nisan 2020 11:12
Tuğba, merhaba. Özel hastaneye rapor için başvurabilirsiniz. Özel hastaneler heyet raporu için belirli bir miktar ücret almaktadır. Kamu kuruluşlar ve bazı özel kuruluşlarda özel hastaneden alınan raporun geçerliliği bulunmamaktadır.Can - 26 Mart 2023 05:17
Merhabalar TSK’dan heyet raporum var ve f.84 tanısı yazıyor bu tanı konuldu anlamına mı geliyor psikiyatri gösterebilir miyimFerhat - 29 Ocak 2020 20:11
Hocam benim ağzımda tekrarlanan oral aft çıkıyor ve beni rahatsız ediyor hiç bitmiyor küçükten beridir çıkıyor yemek konuşma ve traş çok sıkıntı yaşıyorum askerlik elverişsiz raporu alabilir miyim teşekkür ederim

Sesan - 30 Ocak 2020 17:45
Ferhat, merhaba. Askerlik başvurularında ilk muayene sırasında herhangi bir engel görülürse (yürüyememe, görememe, duyamama, uzuv eksikliği vb.) askerlik şubesinden direkt hastaneye sevkinizi sağlarlar. Muayeneden sonra uygun görülürse askerliğe elverişli değildir raporunu bu hastaneden alabilirsiniz.Kadriye tufan - 8 Mayıs 2020 18:35
Merhaaba hocam ben 1 aydir is yerine gidemiyorum yol olayimdan dolayi benim heyet roporu almam gerekiyormus ama alamiyorum napmam gerekiyor

Sesan - 9 Mayıs 2020 15:00
Kadriye Tufan, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine rapor için başvurabilirsiniz.Murat - 19 Şubat 2020 01:57
Hocam çok faydalı bilgiler paylaşmışsınız
Ben tip2 şeker hastasıyım ayrıca yüksek tansiyon,kolesterol, troid ve boyun fıtığım var sizce kaç puan alırım ve süreklimi süresiz mi olur

Sesan - 19 Şubat 2020 17:55
Murat, merhaba. Heyet raporu için öncelikle tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurmalısınız. Raporda verilecek engellilik oranı belli bir prosedüre göre hesaplandığı için kişi muayene edilmeden tahmin edilememektedir. Raporun süreli veya devamlı olacağına hastane heyeti karar verir.Ahmet - 16 Mart 2020 18:49
Hocam bende ağır derece uyku sonrası var yüzde kaç rapor alirim

Sesan - 17 Mart 2020 11:29
Ahmet, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Raporda oranlar hastanın durumuna ve belli bir prosedüre göre hesaplanmaktadır, ne yazık ki bir tahmin yapılması mümkün değildir.Sevgi - 16 Şubat 2020 21:58
ms hastasıyım sizce kaç puan alabilirim 3 defa atak gecirdim ama kalıcı iz yok

Sesan - 17 Şubat 2020 17:39
Sevgi, merhaba. Raporda oranlar belli bir prosedüre göre hesaplanır. Muayene ve test sonuçlarınıza bakılmadan tahmin yürütülemez.İlhan kuş - 10 Mart 2020 10:17
Peki hocam başka hastaneden sag gözümün %100 ex olduğu %32 rapor aldım bunun için bir başka hastaneden başvuru yapıp sağlık kuruluna girebilirmiyim? Yüzde 40 almam için.

Sesan - 11 Mart 2020 12:36
İlhan Kuş, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine heyet raporu için başvuruda bulunabilirsiniz. Organ kaybı durumlarda engelli raporunuzda yüzdelik belirlenecektir.Emine Yılmaz - 28 Ocak 2021 15:20
Merhaba hocam annemin sedef hastalığı var elinde ayağında yoğun heyet raporu alınır mı maaş için

Sesan - 29 Ocak 2021 12:04
Emine Yılmaz, merhaba. Öncelikle cildiyeden randevu alarak doktorunuza görünmelisiniz. Doktorunuz heyete çıkmanızı uygun bulursa zaten size bir rapor verecektir. O rapor ile heyete çıkabilirsiniz.Yiğit - 11 Mart 2020 00:10
Dikkat bozukluğundan heyet alabilir miyim

Sesan - 12 Mart 2020 12:49
Yiğit, merhaba. Rapor için öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Raporu alıp alamayacağınız konusunda sizi bilgilendireceklerdir.Fazıl Kirenci - 26 Nisan 2020 23:45
Merhabalar hocam 2015 yılında cryoablasyon işlemi yapıldı şuan hiçbir sağlık problemim yok heyet raporu alabilirmiyim?
Cevabınız için teşekkürler.

Sesan - 27 Nisan 2020 14:03
Fazıl Kirenci, merhaba. Devam eden bir rahatsızlığınız yoksa bu raporunuzda yer almayacaktır.Ahmet cengiz - 12 Mayıs 2020 00:09
Merhaba benim oğlum 7 aylık doğdu 294 gün hastanede yattı kronik nürolojik sıkıntıları var beyin felci geçirmiş. Burun delikleri tıkanmış ameliyat oldu yine tıkandılar ve daha sayamadığım sıkıntıları var.doktor bey devlet hastanesine götür heyet raporu talep et dedi engelli çıkarsa neylerden yararlanabiliriz

Sesan - 12 Mayıs 2020 13:18
Ahmet Cengiz, merhaba. Engellilerin için olan maddi ve sosyal yardımdan faydalanabilirsiniz. Vergi indirimleri gibi yararlanacağınız yardımlar için engel yüzdesi değişmekte. Her sosyal yardım için farklı bir yüzdelik istenebilir.Doğan Nergiz - 13 Ağustos 2020 15:32
Merhaba, ben sol dirseğimde 26,5 derece kırık değilde dönme raporu aldım, heyettende geçti. Ama yüzde belirtmiyor ,sizce yüzde kaç oluyor :question:

Sesan - 14 Ağustos 2020 12:31
Doğan Nergiz, merhaba. Bazı durumlarda doktorlar oran yazmayabiliyor, oranınız heyet kararından sonra raporda belirtilir.Filiz Işık - 22 Ağustos 2020 18:52
Merhabalar bir tanıdığıma yaklaşık 5 sene önce şizofreni tanısı konularak bir ilaç denendi fakat daha sonra şizofreni olmadığı için başka tedaviye devam edildi. Şu anda devam eden ruhsal bozukluğu yok. Sağlık personeli olmak için istenen sağlık kurulu raporunda önceden konulmuş şizofreni tanısı sorun yaratır mı?

Sesan - 23 Ağustos 2020 12:05
Filiz Işık, merhaba. Daha önce şizofreni tanısı konulduysa bu rapora yansıtılır ancak tanının yanlış olduğu belgelendiyse yanlış tanı raporda yer almaz.Melek GÜRDAL - 2 Eylül 2020 05:21
Ben çift bacak protez ve bel fıtığı ameliyatı sonrası sağ ayağında his kaybı olan tek başına işlerimi göremekte yürümekte merdiven kaldırım çıkar ve inerken birilerinden yardım alma ihtiyacı duyan biriyim ve sgk lı değilim heyet raporu almam mümkün mü acaba

Sesan - 3 Eylül 2020 11:11
Melek Gürdal, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurarak raporunuzu alabilirsiniz.Ebru uçar - 6 Ekim 2020 22:50
Heyet raporu yetişmedigi durumda geçici sağlık raporu nasıl alınır nedir ?

Sesan - 7 Ekim 2020 13:20
Ebru Uçar, merhaba. Rahatsızlığınız ile ilgili branşın hekiminden sağlık raporunuzu alabilirsiniz.Hasret Altuntaş - 4 Şubat 2022 01:38
Hocam merhaba bennimmoglum 4 yaşında ve norofibrom hastası boğazında telekoskomi var oradan nefes alıyor bize 4 tane doktor onay verdi aynı hastaneden ama onkoloji bölümü kabul etmiyor hangi hastaneden kayıtlı iseniz orası versin diyor onkoloji yi başka hastaneden alsak olurmuSevcan Odacı - 19 Ekim 2020 20:52
Meb ben 9 senedir ayakta çalışıyorum iki Ayagimdada ciddî derecelerde varisler mevcut aldığım raporda reflü akım izlenmiştir yazıyor benim heyet raporuyla ayakta çalışamaz raporu alabilirmiyim

Sesan - 20 Ekim 2020 15:40
Sevcan Odacı, merhaba. Sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Ayakta çalışma durumunda hastalığınızın tetiklendiği ispatlanırsa, raporunuzda bunu belirtebilirler.Emre Özcan - 26 Nisan 2022 00:15
Merhabalar
Ben Şişli Etfal hastanesinden ayakta çalışamaz raporu aldım magazaciyim fakat raporda prof doktorun imzasi var.aciklamada ayakta çalışamaz ağır yük kaldıramaz yazıyor. Bu raporu verip işten tazminat alıp ayrilabiliyirmuyimYaşar üstün - 21 Ekim 2020 13:39
Merhaba hocam 2 defa heyete giriyorum 1 inci de yüzde 32 aldım itiraz ettim başka bir devlet hastanesinde tekrar giriyorum ikinci defa dan gelecek olan oran bir önceki oran üstüne mi devam ediyor yoksa sıfırdan yeni oranmi

Sesan - 22 Ekim 2020 16:17
Yaşar Üstün, merhaba. İtirazdan sonra raporunuz hakem hastaneden çıkar ve daha önceki oranınız dikkate alınmaz. Size sıfırdan nihai bir oran verirler.Gurkan - 27 Kasım 2020 14:42
Mrb. Hocam Babamin kalbinde 4 damar tikali 1 damarda da stent var ayrica boynundan beyne giden ana damarlardan sag taraf tam tikali sol tarafta ise stent takildi. Heyet raporu alsak arac alabilir miyiz?

Sesan - 28 Kasım 2020 11:46
Gürkan, merhaba. Araç alımlarında ÖTV indirimlerinden faydalanabilmeniz için raporda engel oranının %40 ve üzeri olması gerekmektedir. Oranlar hastalığa, hastalığın derecesine ve doktor görüşüne göre belirli bir prosedürde hesaplanır bu nedenle verilecek oran hakkında bir tahmin yürütülemez.Ebru torun - 6 Mart 2021 23:23
Hocam merhaba 8 senedir mağazacılık yapıyorum ürünlerle sürekli aktif olduğum için ellerim ve tenim kötü oluyor ve sürekli ayakta durmaktan ayağımda nasır çıkıyor bir kere Nasır operasyonu geçirdim fakat testlerde herhangi bir sağlık sorunu gibi görünmeyebilir bu gibi küçük sağlık durumlarında da heyet raporu verilebilir mi teşekkürler

Sesan - 7 Mart 2021 12:25
Ebru Torun, merhaba. Rapor için dilerseniz öncelikle ilgili bölümden randevu alıp muayene olabilirsiniz. Hekiminize rahatsızlığını için heyet raporu almak istediğinizi belirttiğinizde doktorunuz uygun bulursa size bir rapor vererek sizi heyete yönlendirebilir.Cem eren orallı - 3 Ocak 2021 18:08
merhaba ben iş için heyet raporu aldım ama heyet sonucumda psikiyatri bölümünde hastalığımın ne olduğunu yazmamışlar iş yeri hastalığının ne olduğunu yazdır diyor bipolar hastasıyım hastaneye söylesem değişirlermi acaba böyle bişey oluyormu acaba

Sesan - 4 Ocak 2021 17:44
Cem Eren Orallı, merhaba. Raporu çıkartmış olduğunuz Sağlık Kuruluna giderek, değişiklik için başvurabilirsiniz.Emine cetin - 11 Ocak 2021 21:00
Ben müracaat ettim yüzde 10 verdiler bana

Sesan - 12 Ocak 2021 17:07
Emine Çetin, merhaba. Raporda oranınız hastalığınıza ve hastalığınızın derecesine göre değişebilir.Osman pala - 20 Ocak 2021 10:36
Selamün aleyküm
Çocukken balkondan düşme kazası geçirdim kafatası kemiği 2 cm beyine dayandı bi kısımda kemik yok. Bundan dolaylı askerliğe elverişli değilim raporu aldım çalışamaz raporu alma imkanımız varmı.

Sesan - 21 Ocak 2021 15:41
Osman Pala, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine giderek rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Rapor çıkıp çıkmayacağı muayeneleriniz sonucunda belli olur.hasan gümüş - 30 Ocak 2021 00:29
Hocam Merhaba. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencisiyim. Okul sağlık kurulu raporu istedi. Devlet hastanesine başvurdum.
10 dölümün 9 tanesi sağlamdır dedi ortapedi belimde 2 tane küçük fıtık var diye sağlamdır notu düşüp Beyin ve Sinir Cerrahına yolladı. Oda mr istedi. 1 yıl önce mr çektirmiştim 2 tane küçük fıtık teşhisi konmuştu ama fizik tedavilik ameliyatlı bir durum yoktu. Amatör olarak futbol oynuyorum, herhangi bir problemim yok,
Okul için parkurda 300 kişiyi geride bıraktım,
Sadece fıtık yüzünden rapor almamda sıkıntı olur mu bunu merak ediyorum? Teşekkürler

Sesan - 30 Ocak 2021 09:15
Hasan Gümüş, merhaba. Bir rapor çıkacaksa raporda fıtık durumu yer alacaktır ancak bunun okul, iş, veya spor gibi alanlarda engel olup olmayacağı yönetmelikte belirtilir. Yönetmeliği inceleyerek bilgi alabilirsiniz.Süleyman Özdemir - 3 Şubat 2021 18:07
Hocam merhaba ben %50 görüyorum ve dizimde kemik erimesi var bu iki hastalık bana yüzde kaç rapor verilir

Sesan - 4 Şubat 2021 12:10
Süleyman Özdemir, merhaba. Raporda oranlar hastalığa ve hastalığın derecesine göre belirli bir prosedür ile hesaplanır. Bu nedenle bir tahmin yürütülemez.Kürşat demirci - 5 Şubat 2021 10:47
Hocam heyete girmeden önce piskiyatriye muane oldum Rapor nedeneni yazan yerde.Elverişlilik yazıyodu bu ne anlama gelir.

Sesan - 5 Şubat 2021 12:14
Kürşat Demirci, merhaba. Raporu görmeden bir sebep söyleyemeyiz. Raporda yazan tanıları doktorunuz ile görüşebilirsiniz.Ali Güneş - 30 Ağustos 2021 12:53
Merhabalar
4 yasindaki ogluma wilms tumor teshisi konuldu. Sag bobregi alindi, evre 1 ve alt tipi orta dereceli oldugu soylendi. 18 haftalik bir kemoterapi uygulanmaya baslandi. Yasadigimiz ilde tedavi olamiyoruz ilgili bilim dali olmadigi için baska sehire surekli gidiyoruz. Saglik raporu alsak yuzde kac verirler acaba?

Sesan - 31 Ağustos 2021 11:38
Ali Güneş, merhaba. Sağlık raporlarında oranlar hastalığa, hastalığın derecesine ve doktor görüşüne göre belirli bir prosedür ile hesaplanır. Ne yazık ki bir tahmin yürütmek doğru olmayacaktır.Nur - 2 Mart 2022 19:15
Hocam merhaba… MSBye bagli TSK da sivil memur olur olmaz raporu alacağım gözlük derecesi sorun mudurayse - 26 Mart 2021 00:12
benim esimi askerden curuk aldi sora yuzde 30raporlu suan antideprasan ilaclari kulanyor piskratik heyet kuruluna girdik konustuk heyet giricegimiz soyledi artik orda da bi sikinti cikarmi

Sesan - 27 Mart 2021 14:06
Ayşe, merhaba. Rapordaki sonuçların muayeneleriniz sonucunda belli olur. Herhangi bir tahmin yürütmek doğru değildir.

ayse - 28 Mart 2021 00:59
peki orda bize sonucmu verilicek yoksa bidahami heyete giricez anlayamdim allah razi olsun sizden

Sesan - 29 Mart 2021 10:49
Ayşe, merhaba. Heyete girdiğinizde, muayene olduğunuz her bölümden size bir oran verecekler. Daha sonra bu oranlar hesaplanarak raporunuza bir oran yazılacak. Heyete bir defa giriyorsunuz.Hatice - 26 Mart 2021 17:10
Merhabalar hocam ben %48 iki yıl geçerli heyet raporu almıştım 3 ay önce, yaklaşık 1 ay öncede akciğer ameliyatı geçirdim tekrar heyet raporu alabilmek için müracaat etme hakkım varmı acaba?

Sesan - 27 Mart 2021 14:10
Hatice, merhaba. Yeni rapor için başvurabilirsiniz. Yeni raporunuz çıktığında eski raporunuz otomatik olarak iptal olacaktır.Mustafa aslan - 17 Nisan 2021 10:59
Hocam meraba yakın bi arkadaşım sözleşmeli er icin heyet raporu alıcakta kimyasal madde kullanmış ise testlerde cıkarsa ona sorun yaşatırmı başhekim ve heyet elermi arkadaşı

Sesan - 17 Nisan 2021 11:57
Mustafa Aslan, merhaba. Sonuç, heyet muayenesinden sonra ortaya çıkacaktır. Başhekim kararı muayeneden sonra verilir.Berivan andiö - 29 Nisan 2021 18:33
Merhaba hocam ben tek böbrekliyim ve tansiyon hastasıyım kronik rahatsızlığımı ispatlamak İçin ne yapmalıyım

Sesan - 30 Nisan 2021 16:13
Berivan, merhaba. Hastalıklarınızı belgeleyen bir heyet raporu alabilirsiniz. Rapor için öncelikle tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurmalısınız.Süleyman AYDOĞDU - 6 Mayıs 2021 12:51
Slm hocam numune hastanesinde ayak topuğumdan ameliyat oldum nasır aldırdım hocam ayağıma basamiyorum ve 40 günlük raporum bitti dikişler duruyor yara kapanmadı hergun pansumana gidiyorum bir sonuç olur teşekkürler ALLAHa emanet olun hocam

Sesan - 8 Mayıs 2021 12:26
Süleyman Aydoğdu, merhaba. Hekiminiz ile görüşerek raporunuzu uzatabilirsiniz.Soner - 24 Mayıs 2021 11:33
Babam beyin tümörü ameliyatı oldu 86 yaşında konuşmada birçok konuda hasarli durumda evde bakıma ihtiyacı var.hangi raporu nasıl alması gerekiyor.bende çalışıyorum evde yengem bakıcı parası almak için ne yapmalı

Sesan - 25 Mayıs 2021 13:22
Soner, merhaba. Tam teşekküllü bir hastanenin Sağlık Kurulu’na rapor için başvurabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra size bir heyet günü verecekler ve heyet gününde hastanızın muayeneleri yapılacak. Daha sonra sağlık raporu çıkacaktır. Rapor çıktıktan sonra yardım ve destekler için SGK’ya başvurabilirsiniz.Bayram Bodur - 10 Temmuz 2021 16:36
Merhaba hocam ben şuanda askerdeyim ve sağ bacağımda kalça ve bacak kemiği arasında kemik iliği ödemi var ve sağ bacağım kısa cm ni bilmiyorum doktor sadece kısa olduğunu söylemişti bundan dolayı hastaneye gittim ve bana dedilerki sana çürük raporu verirler dendi bundan dolayı heyete girsem alabilirmiyim iyi günler dilerim

Sesan - 11 Temmuz 2021 10:08
Bayram Bodur, merhaba. Askere alım kriterleri ile ilgili yeterli bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı’ndan alabilirsiniz. Uzuvda meydana gelen bozukluk için heyet raporu çıkartabilirsiniz ancak askerlik için çıkartılacak olan rapor için sizi onlar askeri hastaneye yönlendireceklerdir. Yönetmelikte belirtilen şekilde rapor için başvurabilirsiniz.Bünyamin toğrak - 26 Aralık 2021 02:05
Merhaba hocam ben kaza geçirdim sürtünmeden kaynaklı dikişsiz yaram vardı aradan 8 ay geçti cildiye %5 oran verdi bu oranı kurul %0 değerlendirdi sebebi ne acabaYeşim Akyüz - 27 Aralık 2021 14:12
Merhaba hocam ben iki yıl boyunca MDR tüberküloz tedavisi oldum sağ akciğerden amelyt oldum sol bacağımda damar tıkanıklığı teşhisi kondu bı sure tedavi gördüm uzun süre ayakta kalamiyorum çabuk yoruluyorum heyet raporu aldıktan sonra engelli maaşından yararlanma şansım varmıCelaleddin Atlandgil - 26 Şubat 2022 18:31
Merhaba hocam özel güvenlik için sağlık raporu alacağım nerdeyse 1 sene once uyuşturucu tedavisı gordum sağlıl raporu almama engelmi alabilirmiyim acabaSıla - 12 Mayıs 2022 20:38
Hocam ben tip1 diyabet hastasıyım heyet raporu almak istiyorum ne yapmam gerekiyorAmine Alsandık - 17 Mayıs 2022 18:31
Hocam merhaba ben üniversite öğrencisiyim 8 9 ay önce sırtımda çıkan kistten dolayı ameliyat oldum okulumu dondurdum kist omurga kısmımda olduğu için 4 5 aya yakın yürüyemedim fizik tedavi gördüm sırtımda kemiğim kırıldığı için 12 vida takıldı eğitimim için heyet raporu çıkartmak istiyorum sizce bu durumda çıkarırlar mı. Ayrıca ameliyatımı da ege üniversitesi hastanesinde oldum ameliyat olduğum hastane dışında da heyet raporu için farklı bir hastaneye başvuruda bulunabilir miyim.Betül Hamza - 26 Nisan 2023 01:57
Hocam merhabalar.Sağ dizimdeki iç kemiğin doğuştan yamuk olduğunu söyledi doktor. Yürümem de bir sıkıntı yok.Kendimi yorduğumda ve üşüttüğümde ağrı oluyor sadece. Sizce engelli mi sayılırım.Sayılır isem yüzde kaç orandır.umut - 26 Aralık 2019 12:19
hocam merhaba kolay gelsin ben heyet raporu için başvurdum fakat ücretini yatirmadim psikiyatri doktoru bana onay vermedi kolumda ufak jilet izleri var diye ben heyet raporunu iptal edip başka doktora muayene olma şansım var mı?

Sesan - 27 Aralık 2019 13:38
Umut, merhaba. Rapor için belirtilen ücreti yatırmadıysanız, rapor çıkmaz. Rapor çıktığı durumda karar aleyhinize olursa SGK’ya gidip rapora itiraz edebilirsiniz. Sağlık kurulu sizi Hakem Hastane olarak belirlenen hastaneye gönderir. Orada çıkan rapor işleme alınır.Caner - 17 Ocak 2020 17:42
Selamin aleykum hocam
2015 yılın da kolumu makineye kaptırdim neyse 2 3 senede tedavim bitti ve heyete girecektim iki gün bekledim beni heyete almadılar sordum sonra doktor seni biliyormuş kararı verdi dediler kolumdan 3 kez ameliyat oldum deri eklemesi yapıldı ve tam olarak acılmiyor parmaklarim falan başka bi hastanede tekrar heyet raporu alabilirmiyim tesekkurler

Sesan - 18 Ocak 2020 12:10
Caner, merhaba. Raporunuz süreli çıktı ise süresi bitmeden yeniden rapor için başvuramazsınız ancak raporda aleyhinize bir karar çıktıysa rapora itiraz hakkınız doğar. SGK’ya gerekli belgeler ile itirazda bulunabilirsiniz. İtirazınızdan sonra Sağlık Kurulu sizi Hakem Hastane’ye yönlendirecektir. Hakem hastaneden çıkan rapor işleme alınır.Gorkem - 27 Ocak 2020 02:22
Merhaba saç bacağım diz altından kırıldı 6 ay boyunca 1 aylık olarak polikilinik doktoru tarafından heyet raporu verildi bu ay bitiyor bacağımin kirik olduğu halde çalışabilir raporu verdi doktor nasıl rapor alabilirim

Sesan - 27 Ocak 2020 16:45
Görkem, merhaba. Raporunuz bu ay bitiyorsa ortopediye gidip yeniden rapor çıkartabilirsiniz. Çıkan raporda aleyhinize bir karar çıktıysa belirli bir süre içerisinde rapora itiraz hakkınız bulunuyor. SGK’ya gidip rapora itiraz edebilirsiniz. İtirazınız sonucunda kurul sizi hakem hastaneye yönlendirir ve buradan çıkan sonuç işleme alınır.HASAN KARADAYI - 19 Ocak 2020 16:23
Mrb. Haziran 2016 da bazı rahatsızlıklarım sebebi ile Haydarpaşa GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç hastalıkları Polikliniği’ne başvurdum.Kan tahlilleri ve ultrason sonucu hipertiroid teşhisi konularak endokrinoloji doktoruna yönlendirdim. 6 ay ilaç tedavisi sonuç vermeyince Radyoaktif iyot tedavisi gördüm. Tedavi sonrası kalıcı Hipotiroidi gelişti. Yaklaşık 2,5 yıldır endokrin hastasıyım. Askeri personel olduğumdan yardımcı sınıfa geçtim. Atamalarının endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanın olduğu il veya ilçelere yapılması maksadıyla Sağlık kuruluna müracaatta bulundum. Fakat hastane hastalığımın takibinin iç hastalıkları doktor tarafından da yapılabileceğini ve bu yüzden bu raporu tarafıma veremeyeceğini söylüyor. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.iyi çalışmalar.

Sesan - 20 Ocak 2020 17:34
Hasan Karadayı, merhaba. Hastanede iç hastalıkları doktoru olmayabilir. Sağlık kurulu hastalığınız ile ilgili sizi bir hastaneye yönlendirebilir.Muhteşem yağcı - 29 Ocak 2020 09:29
Hocam dedemi heyete sokuyoruz ve girdiğimiz bölümlerde ki hocalar n.s yazıyor ne anlama geliyor?
Teşekkürler

Sesan - 30 Ocak 2020 16:31
Muhteşem Yağcı, merhaba. Rapor çıkarma aşamasında heyet doktorları tarafından bazı bilgilendirmeler yapılabilir ve rapor üzerinde notlar belirtilebilir. Bunu hekiminiz ile görüşebilirsiniz.Abdullah AYKAR - 29 Ocak 2020 13:03
Merhaba hocam benim bir bobregim tamamen işlevini kaybetmiş kulaklarımda yüzde 60 üzerinde işitme kaybı var cihaz kullanıyorum, ayrıca 10 sene önce mesane kanseri oldum mesanem alındı, yerine ince bağırsaktan mesane yapıldı, bu durumda yüzde kaç engelli raporu alabilirim, şimdiden teşekkürler…

Sesan - 30 Ocak 2020 16:24
Abdullah Akyar, merhaba. Öncelikle heyet raporu için bir sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Daha sonrasında engelli raporunda size bir engel yüzdesi verecekler ancak oran hesaplama ayrı bir prosedür ve işlem getirir. Bu nedenle verilecek oran ile ilgili muayene ve tetkikler yapılmadan bir tahmin yürütmek zordur.Sedat - 20 Mart 2020 10:49
Hocam ben heyet raporuna girdim fakat kulak burun bogaz doktorundan kronik mukoid otitis media teshisi konmasina ragmen rapor sonucu( 0 ) cikti.isitme testim duzgun cikmadigi icin rapor alamiyorum benim kulaklarimin bebeklikte zarlari patlamis bu durumu nasil ispatliycam yardimci olursaniz sevinirim tesekur ederim

Sesan - 21 Mart 2020 18:02
Sedat, merhaba. Raporu itiraz hakkınız bulunmaktadır. Sağlık kuruluna giderek rapora itiraz edebilirsiniz. Sağlık kurulu sizi Hakem Hastaneye yönlendirecektir. Oradan çıkan karar nihai karardır.Ali Gülmez - 26 Mart 2020 00:15
Hocam mrb ben 7 ay önce güvenlik sertifikasını almak sağlık raporu aldım ama bu ay raporun süresi dolmuş gidip tekrar heyete girmem mi gerekiyor

Sesan - 26 Mart 2020 12:10
Ali Gülmez, merhaba. Raporunuzun süresi dolduysa geçerliliği bitmiştir. Tekrar heyete girmeniz gerekmektedir.hasan - 1 Nisan 2020 10:04
Merhaba, gorev malulu emeklilik icin
3 defa gataya cagirdilar her gidisimizde heyetten 1 kisi eksik daha sonra gelin dediler ne yapmamkz gerekiyor.

Sesan - 2 Nisan 2020 12:25
Hasan, merhaba. Raporda en az 3 hekimin imzası ve kaşesi gerekmektedir. Sizi çağırdıkları tarihte gidebilirsiniz.Selcuk cot - 11 Nisan 2020 12:18
Kronik hipertansiyon hasdasiyim 15 yildir ilac kullaniyorum saglik rapaoru alabilirmiyim

Sesan - 11 Nisan 2020 13:01
Selçuk Cot, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz.Fazıl kara - 15 Nisan 2020 17:26
Hocam iyi günler ben kamuda çalışmaktayım. 20 gün ve üstü heyet raporu alırken üç ayrı dal uzmanı diyor yönetmelikte buradan kasıt. Bel ağrısı için ortopedi , fizik ve genel cerrah imzalaması yeterli mi yoksa üç ayrı derken hepsi de ortopedi veya genel cerrah mi olması gerekir. Eğer böyle olursa hastanede üç tane ortopedi hocası yoksa ne olur? Teşekkürler

Sesan - 16 Nisan 2020 12:01
Fazıl Kara, merhaba. Heyet günü verilirken hangi bölümler olduğunu belirtilecektir.Serhad - 15 Nisan 2020 19:59
Astım hastasıyım, iş yerim virüs nedeniyle idari izin vermiyor bu nedenle 1 aydır her 10 günde 1 hastaneye gidip istirahat raporu yazdırıyorum… Sürekli risk almamak için Astım sebebiyle uzun süreli istirahat yani heyet raporu yazılması içtihatlar gereği mümkün mü?

Sesan - 16 Nisan 2020 12:11
Serhad, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine rapor için başvurabilirsiniz. Kronik bir rahatsızlığınız mevcutsa devamlı bir rapor çıkartabilirsiniz.Muhammet kara - 24 Nisan 2020 21:17
Mrb hocam Bn babamın yeni engelliyim teşkil olan hastalığına rastladı şimdi kemoterapi aliyo onun içn oranı yükseltmek istiyrm acaba bu bölümlerden tekrar sadece röntgen mi almam gerekiyor başka ne belgeler gerekiyo

Sesan - 25 Nisan 2020 11:14
Muhammet Kara, merhaba. Rapor için tekrardan başvurmanız gerekiyor.yusuf tunç - 28 Ekim 2020 14:28
merhaba hocam benim 2 defa acık kalp amılaytı oldum 2 defa kalp kapagım onarım yapıldı .
ve agır hıcbır ıste calısmamam gerekır bunun icınde is bulmam biraz zor bunun icın heyet raporu albilrmimiyim

Sesan - 29 Ekim 2020 12:57
Yusuf Tunç, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında raporu ne için çıkartmak istediğinizi belirtmeniz gerekir. İşten ayrılma veya pozisyon değişikliğine gitmek için raporunuzda ağır işte çalışamaz ibaresi olmalıdır.Ali Kaya - 9 Ocak 2021 18:44
Hocam selamın aleyküm ben askeri heyete girdim geçmişte kullandigim piskolog haplardan dolayı 1 yil terk raporu verdiler aydan aya psikiyatriye gözükme şartıyla bana terk raporu verdikten sonra corona virüs çıktı yasaklar şu bu derken ben tedavi göremedim son 3 ay tedavi görmeye başladım 50 mg hapla başladım 400mg yapa kadar cikti şuan 400 gm hap kullaniyorum sence beni askere gönderirler mı yoksa 1 yıl daha ertelerler mi?

Sesan - 10 Ocak 2021 16:17
Ali Kaya, merhaba. Tekrardan bir rapor çıkartabilirsiniz, rapor sonucunuza göre bir karar vereceklerdir.PINAR ATEŞ - 26 Mayıs 2021 01:55
Hocam merhaba.Kayınvalidem için sağlık kurulu raporuna başvurduk.Ön muayenedeki oranlarımız balthazard hesabına göre %91.5 yapıyordu.Fakat Ftr uzmanı ortopediye kırık çıkık ve operasyon olmadan sevk yapmam dedi.Bizde sevki nöroloji doktoruna yaptırdık.Ftr doktoru durumu görünce sinirlendi.Kendini ezdiğimizi düşündüğü için aldığımız ön muayenedeki oranların hepsini heyette görevli olduğu için düşüreceğini söyledi ve düßürmüşte.Ön muayenede balthazarda göre 91.5 olan oranımız heyete girdikten sonra ftr uzmanının egosundan dolayı 82 ye düşmüş.Bu durumda biz hakkımızı nerden aricaz veya ne yapabiliriz yardımcı olurmusunuz

Sesan - 26 Mayıs 2021 13:34
Pınar Ateş, merhaba. 1 defaya mahsus rapora itiraz hakkınız mevcut. Raporu çıkarmış olduğunuz Sağlık Kurulu’na giderek rapora itiraz edebilirsiniz. İtirazınız sonucunda sizi hakem hastaneye yönlendirecekler ve hastanız ayrıca orada heyete giderecek. Daha sonra yeni raporunuz çıkacaktır.Hakan Tüfekci - 26 Ocak 2021 04:02
Hocam 7 ay önce yüksek ten düşme sebebiyle kalçam kırıldı, ön kalça taraftan platin takıldı ve arka kalçam dan da platin takıldı.hala yürüyemiyorum.Nasil heyet kurul raporu alabilirim veya amaliyattan ne kadar sonra kurul raporu alabilirim?? teşekkürler

Sesan - 26 Ocak 2021 17:55
Hakan Tüfekçi, merhaba. Öncelikle çok geçmiş olsun. Hastaneden taburcu işlemi yapıldıktan sonra rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz.Safa dagci - 3 Mart 2021 14:56
Heyet raporu kaç gun gecerli

Sesan - 4 Mart 2021 16:05
Safa Dağcı, merhaba. Heyet raporları için belirli bir süre yoktur. Belli bir zaman aralığı için veya süresiz olarak da çıkarılabilir. Raporda bitiş tarihi yazmıyorsa o süresiz rapordur ve ömür boyu geçerlidir. Eğer raporda bitiş süresi olarak belirtilen bir tarih varsa o tarihten sonra raporunuz geçersiz olur.Merve - 9 Mart 2021 15:04
Mrb heyet raporu nasıl alabilirim avukatım istedi elimden dizimden ameliyat oldum isten dolayı

Sesan - 10 Mart 2021 16:57
Merve, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na rapor için başvuruda bulunabilirsiniz.Nurgül - 26 Mart 2021 13:45
Merhabalar hocam size sorum olucaktı sağ kulağımda doğuştan işitme kaybı var tamamen kapali hiç duymuyorum yani çenemde de bozukluk var konuşurken kayma oluyor ve hipertroidim var bunun için işe yarar bi heyet raporu alir miyim acaba

Sesan - 27 Mart 2021 14:08
Nurgül, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Size bir heyet günü verecekler. Heyet gününde muayeneleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz çıkacaktır.Sunduz pisil - 4 Nisan 2021 01:28
Hocam eşim heyet raporum var 32 suresiz tekrar başvurmam için 6 ay geçmesi gerekiyor diyorlar 6 ay sonra saglik kuruluna başvurmamiz icin ittira etmemiz gerekiyormu yoksadirek gidebiliyormuyuz

Sesan - 5 Nisan 2021 14:04
Sunduz Pisil, merhaba. Sağlık kuruluna gidip direkt heyet raporu için başvurabilirsiniz. Yeni raporunuz çıktığında eskisi geçersiz olacaktır.Yaşar Özbey - 6 Mayıs 2021 00:49
Hocam ben iş kazası geçirdim fakat sağlık kurulundan bir ay istiharat aldım sağlık kurulundaki memur iş kazası yazmak yerine hastalık yazmış ve maaşımı SSK çok eksik yatırdı nasıl düzeltebiliriz teşekkür ederim

Sesan - 6 Mayıs 2021 10:07
Yaşar Özbey, merhaba. Sağlık Kurulu’na itirazda bulunmalısınız. İş kazası için ayrıca iş kazası olduğunu belirten bir sağlık kurulu raporu çıkartabilirsiniz.Gülcan - 23 Mayıs 2021 01:31
Hocam hayırlı akşamlar ben 2 defa meme kanseri amaliyatı oldum sağ kolumdan lenf nodları alındı rapor çıkarmak için uğraşıyorum onkoloji %80 genel cerrahi %20 verdi nöroloji ,dahiliye ,fizik tedavi ise onkoloji görüşüne bıraktı psikiyatri den daha alamadım ilaç kullanıyorum lustral 100 mg 1 senedir sağlık kurulundan % 90 almam istiyorum ötv için alabilirmiyim soracaktım bilgi verirseniz memnun olurum saygılar sunarım. ayrıca böbreklerde yaş var ve bel fıtığı var % kaç alabilirim

Sesan - 26 Mayıs 2021 12:12
Gülcan, merhaba. ÖTV indiriminden faydalanmak için raporda oran %40 ve üzeri olmalıdır. Oranlar belirli bir prosedüre göre hesaplandığı için bir tahmin ne yazık ki yürütülemez.Şaban cogul - 10 Temmuz 2021 18:31
Hocam merhaba ben heyet raporu çıkarttım sadece piskiyatri kaldı onunda 20 gün falan oldu gitmedim hala cikartmadim gidip çıkarsam evrakları içeri versem geçerli midir sağlık raporumu alabilirmiyim yane tüm tahlilleri verdim piskiyatri kaldı onunda daha cikartmadim

Sesan - 11 Temmuz 2021 10:10
Şaban Cogul, merhaba. Başvurunuzdan sonra size verilen heyet gününde muayenelerinizi tamamlamış olmanız gerekir. Farklı sebeplerden ötürü bir gecikme oldu ise Sağlık Kurulu ile görüşmelisiniz.Muhammed Yıldırım - 25 Mayıs 2021 17:20
Hocam oğlum doğuştan özofagus hastası 2 yaşında 20den fazla ameliyata girdi ve 3 haftada bir devamlı giriyor kronik akciğer hastalığı da var heyete baş vursam yüzde kaç rapor verirler

Sesan - 26 Mayıs 2021 13:31
Muhammed Yıldırım, merhaba. Heyette oranlar her hastalık için aynı değildir. Hastalığa, hastalığın derecesine ve hastanın durumuna göre belirli bir prosedür ile hesaplanır. Ne yazık ki bir tahmin yürütülemez.Turgut çöplü - 21 Haziran 2021 15:15
Merhabalar 160 rapor alacağım kanser hastasıyım bu rapor 5 yıl gecerli olacak . Ne gibi faydalanır ve nelerden faydalanır. Şimdiden tşkler. Not pirim günüm 4 yıl

Sesan - 22 Haziran 2021 16:37
Turgut Çöplü, merhaba. Raporda aldığınız orana göre faydalanabileceğiz devlet destekleri değişir. ÖTV indirimi için raporda %40 ve üzeri bir oran istenir. Ayrıca rapor ile iş sözleşmesinin feshini de sağlayabilirsiniz.Hatice Yıldırım - 6 Temmuz 2021 20:35
Merhaba hocam Perşembe günü iş başı yapmam lazım fakat hemen baslamak istemiyorum. 40 45 gunluk heyet raporu doğum izni bittiğinde mı almaliyiz yoksa hemen 6 ay ücretsiz iziin alıp 6 ay bitiminde mı 40 günlük heyet raporu aliniyor . Konuyu biraz açacak olursak
Ücretsiz 6 ay izin varya. Şimdi benim doğum iznim 7 sinde bitiyor 8 i perseme iş başı. İlk 6 ay ücretsiz izin alırsam Ocak ayında bitiyor. Bu 6 aydan sonra heyet raporu da alırsam Martin ortasında bitiyor. Fakat ilk heyet raporu alırsam raporum 6 aylik ücretsiz raporun içinde sayilip iznim ocakta bitiyor. Böyle mi oluyor? Biri bana rapor ve izinlerin bu 6 ay rapordan düştüğünü söyledi de? Bir de en fazla ne kadar heyet raporu alabilirim? Ve diyelim 4 ay heyet raporu aldım 2 ay ücretsiz ciktim. 2022 de tekrar heyet raporu hakkım yenileniyor mu?

Sesan - 7 Temmuz 2021 11:15
Hatice Yıldırım, merhaba. Doğumdan sonra istirahat süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde çalışanın ücretsiz izin hakkı vardır. Bu izni kullanmadan en az 1 ay önce işverene yazılı bildirimde bulunmak gerekir. Çalışan doğum raporu bitiminden sonra tekrar çalışmaya başlayıp, henüz 6 ay geçmemişse ücretsiz iznini talep edebilir. Örneğin doğum raporundan sonra 4 ay çalışmış bir kişi, isterse sonraki 2 ay ücretsiz doğum iznini kullanabilir. Ücretsiz doğum izninin, analık istirahat raporu bitiminden itibaren 6 aya kadar, yani 6 ay içinde kullanılması gerekmektedir. Bu ay içerisinde heyet raporu çıkarırsanız 40-45 günlük heyet raporu süresi 6 ayın içinden düşecektir, 6 ayın sonuna eklenmeyecektir.Huseyin yildiz - 2 Ağustos 2021 09:58
Hocam merhaba ben bisey sormak istiyorum. Kamu kurumu icin saglik kurulu raporu alacagim fakat genital sigilllerim var rapor konusunda sıkıntı yaşar mıyım ?

Sesan - 3 Ağustos 2021 12:43
Hüseyin Yıldız, merhaba. Mevcut rahatsızlıklarınız raporda belirtilir ancak orana etki edip etmeyeceğine hekiminiz karar verir.Zühre Kayacan - 17 Ocak 2022 11:22
Merhabalar Benim Fibromiyalji m var tüm kemiklerim ağrıyor, migrenim var bel fıtığı ameliyat oldum tekrarladı ve yıllardır psikatriye gidiyorum ben bu durumda çalışma gücüm durumum yok…sağlık raporu çalışamaz raporu alabiliyormuyum?Halil - 21 Ocak 2022 16:39
Hocam merhaba ben sözleşmeli askeri personelim psikiyatri tedavisi görüyorum ve sağlık kurulu raporu nasıl alabilirim iyi günlerSenol Turan - 29 Mart 2022 11:22
Merhaba maluliyet raporu ile otv siz araç alınabilir minil yazar - 25 Mayıs 2022 16:21
hocam merhaba heyet raporunda vucutta nelere bakılıyor yani özel bölgeler var mıTurgay - 25 Mayıs 2022 19:02
Merhabalar gece çalışamaz raporu aldığım taktirde her hangi başka bir işe girdiğimde sağlık raporu istenecektir sağlık raporuna bu rapor yansırmi bana avantajı ve dezavantaji neler olabilir bilgi alabilirmiyimGizem Şıt - 8 Ekim 2022 12:19
Merhaba benim elimde ve el bileğimde çalışmamı engelleyecek şekilde ağrım var ama çekilen röntgen ve sinir testi temiz çıktı kullandığım ilaçlar kremler bana fayda etmedi ben plastik tıraşçısıyim ben elimde maket bıçağı ile çalışiyorum doktor elimi zorlamam gerektiğini söyledi ama çalışırken bu mümkün değil. Heyeten bıçak tutamayacağıma dair rapor alabilir miyim böyle bir rapor var mı?Özlem çetinkaya - 16 Şubat 2023 00:01
Merhaba heyet günleri hariç başka günler muayene olunabilirmiKadir aksu - 18 Kasım 2019 15:03
Merhana hocam ben diyabet hastasiyim ve ac 300 ve tok 400 uzeri ve kalici oomurilikte iltahapli romatizma var ve 3 bel fitigim vardaha oncede tüberkiloz gecirdim bunun icin rapor alabilirmiyim ve yüzde kac olur

Celil Çağlar ÖZLÜ - 19 Kasım 2019 11:49
Kadir Aksu, merhaba. Özür oranları hastalıkların çeşidine ve vücutta etkilediği bölgeye göre değişmektedir. Bu oranlar, kişilerin günlük yaşam aktiviteleri üzerinde oluşan sınırlamaya göre belirlenmektedir. Rapor için başvuru hakkınız vardır. Kamu veya üniversite hastanelerinin sağlık kurullarına danışabilirsiniz.SADİKE - 13 Ocak 2020 23:48
Hocam merhaba. Annem’in migdesinde ülser 3 tane yara var, gizli guatr var kalp kapağının biri coktü diğer 3 ü kan sızdırıyo ve böbrekleri ile ayak parmakları ağrıyo. Çalışamıyo ve evde de artık bel ağrısından kendi işini amca görür oldu. Heyet raporu sansım ne kadar

Sesan - 14 Ocak 2020 10:36
Sadike, merhaba. Heyet raporu çıkarabilirsiniz ancak raporda belirtilecek yüzdelik heyet doktorları tarafından belirlenir. Hasta birkaç branşta teste ve muayeneye tabi tutulur, bunun sonucunda sağlık kurulu rapora hastanın engel yüzdesi yazar.Engin - 21 Ocak 2020 19:23
Hocam ben is kazasi gecirdim penisim koptu yumurtaligimin biri alindi üroloji ve plastik cerrahda ameliyat oldum plastik cerrahi 30 fizik tedavi 187 ürolojide 111 diye puan verdiler acaba yuzde kac engelli raporum cıkar tskederim

Sesan - 22 Ocak 2020 16:42
Engin, merhaba. Engel oranı raporda yazan tanılara göre farklı prosedür ile hesaplanır. Rapor olmadan oran tahmini yapılamaz ne yazık ki.Elif tuncer - 27 Kasım 2021 10:38
İyi günler hocam ben 12 yıllık hemşireyim son 5 yıldır diz ağrılarım iş yükünden ve uzun süreli ayakta kalmaktan artmıştı. Dizlerimden ses gelmesi üzerine ÖR çektirdim bilateral kondromalazi teşhisi evre 2 kondu. Sağlık kuruluna uzun süre ayakta kalamaz ibaresi olması için başvurdum ama ne yazıkki çıkan karar nöbet muafiyeti ne engel durum yoktur şeklindeydi. Ben nöbet tutmama için değil rahat serviste uzun süre ayakta kalmayacak şekilde çalışmak için başvurmuştum. Sorum şu tekrar kendi hastaneme dilekçe verip kurula mı katılmam gerekiyor yoksa hastanem beni hakem hastaneye mi sevk edecek? Nasıl bir yol izlemeliyim mhrs den şehir hastanesi sağlık kuruluna başvurabilir miyimAhmet - 8 Şubat 2020 18:49
Sol kulağımda İşitme cihazı kullanıyorum tam teşekküllü silah kullanabilir ibareli heyet raporu alabilir miyim??

Sesan - 9 Şubat 2020 17:59
Ahmet, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Bahsettiğiniz konuda rapor alabilme durumunu hastane yetkilileri size bildirecektir.Murat - 23 Ocak 2020 18:13
Merabalar hocam bugün heyetee raporu icin hastaneye gittim ve piskiyatri doktoruna girdim bi gün öncede 568 tane soru cözdüm neyse bgn gittim imza kaşe yaptı yazı olarakta men fokr diye bişey yazdı ne olur bu sizce onaylamış olurmu heyet kuruluna bıraktm kağıtımı saygılar

Sesan - 24 Ocak 2020 18:08
Murat, merhaba. Bahsetmiş olduğunuz ibare hakkında bir bilgimiz yok. Kurul tarafından verilecek kararı ve çıkacak raporu beklemeniz gerekiyor.Bahar - 7 Şubat 2020 16:54
Merhaba. Paramedik olarak staja çıkacağım için heyet raporu istediler. Heyet raporunun içeriği nedir neler yapılıyor hangi bölümlere gideceğim. Bilgi verir misiniz

Sesan - 8 Şubat 2020 18:07
Bahar, merhaba. Heyet raporu birçok işleme istinaden istenebilir. Rapor çıkartmak için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Talebinizi hastaneye ilettiğinizde size hangi bölümlerde muayene olmanız gerektiğini belirteceklerdir.Ali Can - 27 Mart 2020 21:47
Hocam 2018 yılında göğüs hastalıkları uzmanı tarafından bana “Tanımlanmamış Astım” tanısı konularak ilaç tedavisi uygulandı. Ben heyet raporu için müracaatta bulunmadım. Aradan 1,5 yıl geçti. Şimdi müracaat etsem muayene olmadan heyet raporu alabilir miyim.

Sesan - 28 Mart 2020 12:04
Ali Can, merhaba. Muayene olmadan rapor verilmemektedir.Pınar Kızıltaş - 5 Ağustos 2021 11:00
Merhaba hocam 2 defa tfcc yırtığı ameliyatı oldum sağ bilekte şimdi yine aynı şekilde tfcc yırtığı oluştu bu sefer hem sağ bilek hem sol bilek ben bunun için heyet raporu alabilirmiyim temizlik işi deyim ve zorlanıyorum

Sesan - 6 Ağustos 2021 12:49
Pınar Kızıltaş, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz.Murat - 28 Kasım 2019 11:54
Merhaba ben 3 ay önce kalpte delik oldugundan ameliyat oldum olduktan sora aralıklarla baş dönmesi meydana geliyo birde psikolojik durumlar meydana geldi şu an calişiyom özel sektör tekstilde toz ve pislik vs gibi var banada yasak toz felan zatende baş dönmem sık oldugundan iş yapamıyom sıkıntı oluyo maülen emekli olabilirmiyim ve ya ne önerirsiniz teşekkürler

Celil Çağlar ÖZLÜ - 29 Kasım 2019 15:31
Murat, merhaba. Üçüncü basamak hastanelerin sağlık kurulu birimlerine başvurarak rahatsızlığınız ile ilgili heyet açılmasını talep edebilirsiniz. Sağlık kurulu raporu sonucunda kişinin %40 ve üzerinde engeli olması durumunda ve 1800 gün prim ödeme yapılmış olması kaydı ile malulen emeklilik için başvuru yapılabilir.İbrahim - 21 Ocak 2020 17:51
Merhaba ben lenf lenfoma kanseri olduğum için 8kür kemoterapi gördüm ve 2019 yılı Nisan ayında bitti tedavim tam metobalik sonuç elde edildi şimdi üçer aylık zamanlarda hastaneye takip altındayım sağlık kurulu raporuna başvursam ne kadar engelli raporum çıkar acaba teşekkürler

Sesan - 22 Ocak 2020 17:05
İbrahim, merhaba. Rapor çıkarma aşamasında heyet doktorları tarafından tanılarınız belirlenir. Daha sonra engelli raporunda bu tanılara göre belli bir prosedür ile engel oranı hesaplanır. Tanılar bilinmeden tahmin yürütülemez.Esra - 18 Mart 2020 13:04
Ben bugün rapor için başvurdum ama doktorların hepsine çıkamadım kaldı diğer günler gidip geri kalan doktorlarla görüşsem sorun olur mu hepsi 1 gün içinde mi yapılmalı yada diğer günler de görüşme yapılabilir mi

Sesan - 19 Mart 2020 18:05
Esra, merhaba. Başvurduğunuz hastane ile görüşme sağlayabilirsiniz. Bazı durumlarda inisiyatif gösterebilirler.Sevim ulas - 10 Mayıs 2021 17:24
Merhaba eşim 5 ay önce beyin felci geçirdi hastaneden tedavi olduktan sonra doktorumuz 3 ay rapor yazdı o rapor süremiz bitince sağlık kurulundan kaç ay rapor alabiliriz

Sesan - 11 Mayıs 2021 10:15
Sevim Ulaş, merhaba. Rapor sürenizi siz veya doktor belirleyebilir. Tedavi süresine göre rapor süresi değişir. 1 ay, 45 gün veya 3 ay şeklinde de alabilirsiniz.Merve - 18 Ocak 2020 09:11
Merhaba hocam 2002 yilinda beyin sapi tumoru kordoma ameliyat oldum 2005 yilinda nuks etti tekrar ameliyat oldum 2012 yilinda yeniden nuks etti bu sefer gamma knife oldum. Ve tumoru dondurduk rapor alabiliyor muyum acaba bilgilendirirseniz sevinirim

Sesan - 18 Ocak 2020 11:59
Merve, merhaba. Daha önce rapor çıkarttırmadıysanız veya çıkarttırdığınız rapor süreli ise yeniden rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Başvurudan sonra gerekli tetkik ve muayenelerden geçeceksiniz, sonrasında engel yüzdesi raporda belirtilecektir.Alper - 17 Mart 2020 18:00
Mrb hocam askerlik başvuru yaptım küçükken ameliyat olmuştum şant takmışlardi oradan askeri hastane gönderildim heyete girdim %45 verdiler muaf oldum bu rapor her yerde gecerlimi yoksa askerlik için mi şuan birde boyun fıtık ameliyatı oldum sol kolum parmaklar oynamıyor heyete gircem girmem gerekirmi askeri verdi rapor geçerli ise girmiycem

Sesan - 18 Mart 2020 12:04
Alper, merhaba. Daha önce çıkarmış olduğunuz rapor süreli değilse yani devamlı geçerli bir rapor ise yeni bir rapor çıkartmanıza gerek olmayabilir. Ancak raporda bir süre varsa ve o süre dolduysa raporunuzun süresi dolduğunu için yeni bir rapor çıkarmanız gerekebilir.Fatma - 4 Aralık 2019 01:01
Merhaba, 4 yaşındaki kızıma bronşit olduğu için sağlık kurulu raporu almam gerekiyor. Nasıl yol izlemeliyim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 5 Aralık 2019 16:02
Fatma, merhaba. Öncelikle, üniversitelerin veya devlet hastanelerinin ilgili branş hekimlerine muayene için başvurmanız gerekir. Sağlık kurulu raporu talebinizi muayene esnasında hekiminize iletebilirsiniz. Hekim uygun görürse hastayı sağlık kuruluna yönlendirir.Sude - 1 Mart 2020 22:58
Merhaba,lise 10. Sınıf öğrencisiyim Diş teli kullanıyorum sık sık kontrole gidiyorum devamsızlık hakkım dolmak üzere heyet raporu istersem alabilir miyim

Sesan - 2 Mart 2020 11:17
Sude, merhaba. Bir rahatsızlığınız mevcut ise heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Rapor geçmiş dönem için verilmemektedir, bu nedenle devamsızlık için rapor ile birlikte öğrenci velisinin durumu bildiren bir dilekçeyi okul idaresine vermesi gerekir.Abdullah AYKAR - 29 Ocak 2020 13:02
Merhaba hocam benim bir bobregim tamamen işlevini kaybetmiş kulaklarımda yüzde 60 üzerinde işitme kaybı var cihaz kullanıyorum, ayrıca 10 sene önce mesane kanseri oldum mesanem alındı, yerine ince bağırsaktan mesane yapıldı, bu durumda yüzde kaç engelli raporu alabilirim, şimdiden teşekkürler.Barış Güven - 9 Şubat 2020 17:27
Merhaba hocam ben trafik kazası geçirdim. Yaşım 16 .araç dışı trafik kazası. Sağ diz altı iki kırık var spiral kırık platin var vidalı bilekte çatlaklar var. sol dizde çatlak ve 5cm lik kesik var heyete giriceğim % kaç rapor verirler

Sesan - 10 Şubat 2020 16:17
Barış Güven, merhaba. Raporda belirtilecek oranlar sizin hastanedeki tetkiklerinize göre farklı bir prosedür ile hesaplanmaktadır. Hekim muayenesi olmadan oran belirtmek mümkün değildir.Tümay - 2 Nisan 2020 22:30
İyi akşamlar… Haziran ayında bacak damarlarıma kadar uzanan aort diseksiyonu geçirip ameliyat oldum. Şu an raporluyum. Ek olarak HT ve obezitem var. Engelli oranı ne kadar olur sizce…

Sesan - 3 Nisan 2020 12:16
Tümay, merhaba. Yüzdelik oranlar belirli bir prosedüre göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle ne yazık ki bir tahmin yürütülmesi mümkün değildir.Rahile ERTİK - 3 Haziran 2020 15:23
Mrhb benim hipotiroid, menapozal osteoporoz, aort anevrazması, sağ ayak baş parmağımda kireçlenme, belde 3 tane fıtık, alerji ve sol böbreğinde büzülme var bununla ilgili çalışma alanım evime iş yeri mesafesi uzak çok sıkıntılar çekiyorum. Müdürlüğümüz ormanlık alanda heyet raporu almak istiyorum. Kamu çalışanıyım. Ne yapmam gerekli veys engelli raporu alırsam ne kadar alabilirim.

Sesan - 4 Haziran 2020 15:08
Rahile Ertik, merhaba. Heyet raporu almak için öncelikle tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurmanız gerekmektedir. Daha sonra sağlık kurulu sizi bilgilendirecektir.Murat isik - 7 Haziran 2020 17:31
Merhaba hocam 1.5 sene önce İTp ve uyku apnesinden heyete girdim %24 oran verdiler.
Başka rahatsizliklarim da çıkmaya başladı .3ay önce astim teşhisi koydular . Norapatik ağrılarım var. Benim sorum şu hocam
Heyete girmem için kullandığım ilaçları kaç aydır kulllanmam geerekir .
Norapatik ağrı ilaclarini 6aydir kullanıyor .astım ilacinida 3aydir kullanıyorum.

Sesan - 8 Haziran 2020 15:08
Murat Işık, merhaba. İlaç kullanımını hekiminize danışmanızı öneririz.Yasin celep - 22 Temmuz 2020 22:13
Hocam merhaba ben bir kamu kurumunda çalissiyorum. Tek gözüm görmüyor. Yaptığım iş gereği diğer gözüm çok yoruluyor ve ondan da sorunlar baş gösterdi. Sağlık kurulundan hassas görme gerektiren işlerde çalıştırılamaz diye rapor alabilir miyim.

Sesan - 23 Temmuz 2020 17:59
Yasin Celep, merhaba. Rahatsızlığınız ile ilgili sağlık kuruluna başvurarak heyet raporu almak istediğinizi belirtebilirsiniz. Size bir heyet günü verecekler, daha sonra raporunuz çıkacaktır.İsmail bayır - 23 Ağustos 2020 23:18
Mrb hocam ben 1 yıl önce heyete girdim o raporu tekrar hastaneye gitsem alabilirmiyim bilgi verirseniz memnun olurım

Sesan - 24 Ağustos 2020 12:12
İsmail Bayır, merhaba. Raporun aslı size verilir ve daha sonra yapacağınız işlemlerde raporun fotokopisine “aslı gibidir” işlemi uygulanarak yapılır. Raporun aslı sizde olduğu için hastaneden aynı raporu bulamazsınız. Raporunuz 1 yıllık çıktıysa süresi dolduğunda yeni rapor için başvurabilirsiniz.Medine elibal - 1 Eylül 2020 01:16
Merhaba hocam ben heyet raporu almak için başvurdum psikiyatri hariç diger tüm her şey sağlam yasadgm kaza nedenyle anlataym bi sigorta şirketi ilacı al ama kullanma aldı olarak görün dedi 2 yıl önce almistm ama hiç kullanmadim psikiyatri doktoru 6 ay takip falan yazmış sizce raporu alabilrmyim?

Sesan - 2 Eylül 2020 10:46
Medine Elibal, merhaba. Daha önce devamlı kullandığınız bir ilaç varsa bu raporunuzda yer alacaktır. Ayrıca raporda psikiyatri doktorunun görüşü de yer alır. Bunun sonucunda raporunuz çıkacaktır.Necdet dişçi - 4 Kasım 2020 23:59
Gözlerimden dolayı yüzde 58 rapor aldim ama heyet reddeti neden acaba

Sesan - 5 Kasım 2020 16:28
Necdet Dişçi, merhaba. Rahatsızlığınız engel teşkil etmiyor olabilir. Heyet hekimlerine konu ile ilgili danışabilirsiniz.ÖNDER - 10 Aralık 2020 01:18
Obsesif kompulsif bozukluk +prolaktin olma hasta için sürekli rapol olmuyor dediler yönetmelik gereği her yıl tenilenmesi denildi ne kadar doğru acaba hasta iyileşme ihtimali olan bir hasta değil 10 yıldır aynı

Sesan - 11 Aralık 2020 11:41
Önder Yıldız, merhaba. Tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar dışında sürekli rapor verilmemektedir.Gizem - 2 Eylül 2022 15:57
Hocam ben %20 görebiliyorum Albinizme sahibim daha önceden engelli raporu için başvurdum fakat %37 de kaldım bu yüzden rapor alamadım o K be ve anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıklarım var bunlar raporunu %40’a tamamlamama yardımcı olur mu?Harun yıldız - 27 Ocak 2021 01:31
Merhaba ben Harun hocam benim %25 engelli raporum var iptal etmek için yeniden sağlık raporu alcam iptal olrmu engelli raporum

Sesan - 28 Ocak 2021 11:58
Harun Yıldız, merhaba. Yeni rapor çıkarttığınızda önceki raporunuz otomatik olarak geçersiz olur.Ali TORUN - 11 Şubat 2021 19:20
Hocam merhabalar ben fmf hastasıyım askerlik için heyet raporu aldım. Fakat engelli raporu için de ayrıyetten başvurmam gerekiyormuş sanırım. Onun Haricinde heyet raporumun olması ya da engelli raporumun olması bana araba alırken ki kdv indirimi haricinde başka ne yararı olur. Sporla alakalı bi – olmaz sanırım değil mi. Kilolu bi insanım spora yazılmayı düşündüm bi tanıdığımız spora gidemez raporu gibi bi şey dedi banaDilek - 25 Şubat 2021 05:44
Merhaba hocam malulen emekli olmak için kaç doktordan onay almak gerekir

Sesan - 26 Şubat 2021 12:35
Dilek, merhaba. Malulen emeklilik için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’ndan heyet raporu için randevu almanı gerekir. Randevu aldığınızda hekimlere sizi onlar yönlendirecektir. Heyet gününüz geldiğinde ise muayeneleriniz yapılacaktır.Ozkan kilicaslan - 17 Nisan 2021 00:57
Hocam benim dizim pilatin var bobreklerimde kış var hiper tansiyon var raporlu ilaç kullanıyorum rapor verirler mi ropor alsam ı ş yerinden sıkıntı olurmu şu anda çalışıyorum a

Sesan - 17 Nisan 2021 11:54
Özkan Kılıçaslan, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Raporda iş yönetmeliğinde bulunan sağlık problemleri mevcut değil ise işiniz için bir engel yaratmaz.Emelaytop - 22 Nisan 2021 12:21
Hocam benim raporum heyete giriyo ve doktor daha rapor yazamam diyo anca işe gidip çalışman lazim diyo birgün bende caliscak durumda değilim napmaliyim rapor icin

Sesan - 22 Nisan 2021 17:20
Emel Aytop, merhaba. Tam olarak ne için rapor istiyorsunuz?Yusuf Caniş - 27 Nisan 2021 13:10
Iyi gunler hocam benim babam karaciger ve damar nakili oldu sonrasinda kanser tedavisi gordu ve kanser ilacını suan icin kestiler babamın saglik raporu alabilirmi

Sesan - 28 Nisan 2021 10:52
Yusuf Caniş, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine sağlık raporu için başvurabilirsiniz. Raporu ne için çıkartmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ona göre raporda size bir oran verilecek.Özer asan - 23 Mayıs 2021 23:24
Ben skofoid el bileği amiliyati geçirdim 2 senedir heyete cikiyorum askerliğim için elverişli değil deniyor bu sene son kez giricem beni başka yere sevkedecekmi

Sesan - 24 Mayıs 2021 13:19
Özer Asan, merhaba. Sevk durumuna sağlık kurulu karar verir.Dilber argın - 4 Haziran 2021 11:24
Merhaba hocam benim çocuklarım devlet koruması altinda ve almak için dilekçe verdim ama benden annelik yapabilirmiyim diye rapor almam istendi ben pek anlamadim bana yardimci olurmusunuz

Sesan - 4 Haziran 2021 16:15
Dilber Argın, merhaba. Psikiyatriden istenmiş olabilir. Psikiyatri servisine giderek hekiminize heyete çıkıp rapor almak istediğinizi söyleyebilirsiniz.Ali Kıyı - 21 Ağustos 2021 00:36
İyi günler hocam 6 yaşından itibaren kalp hastasıyım ve geçen hafta özel doktorum hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi koydu engel oranı nedir?

Sesan - 21 Ağustos 2021 09:47
Merhaba. Engel oranı hastalığın seyrine göre değişir. Net bir oran tahmini olarak verilemez ne yazık ki.

Ali kıyı - 21 Ağustos 2021 19:22
Hipertrofik kardiyomiyopati için rapor veriliyor mu peki hocam

Sesan - 24 Ağustos 2021 17:06
Merhaba. Hekim onay verirse rapor için başvurabilirsiniz.Öğretmen - 1 Eylül 2021 18:27
Merhabalar. Ben sözleşmeli öğretmenlik ataması için sağlık kurulundan rapor almak üzere baş vuruda bulundum. Maruz kaldığımız aile içi şiddet vakası sonucu öfke kontrolü problemi yaşadığım için yakın zamanda psikiyatra ve psikoloğa gitmiştim. Sanırım heyet raporuna da işlenilecek. Bu durum benim atanmama engel teşkil eder mi? Açıkçası çok korkuyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, böyle bir şey için elenmek çok zoruma gider.

Sesan - 2 Eylül 2021 12:09
Merhaba. Sağlık raporunda önceli tedaviniz yer alır ancak bunun işe engel durumu her meslek için değişir. İş yönetmeliğine bakarak detaylı bilgi öğrenebilirsiniz.SEMİHCAN ÇARKCI - 13 Eylül 2021 13:18
Merhaba, Düzce üniversitesi spor Bilimleri fakültesi Antrenörlük bölümünü kazandım fakat Kasım doğumlu olduğum için ve şu anda 17 yaşında gözüktüğüm için hiçbir hastaneden heyet raporu alamıyorum bu saçmalığın bir çözümü var mı?

Sesan - 13 Eylül 2021 16:01
Semihcan Çarkçı, merhaba. Reşit olmayan kişilerde rapor için veli başvuruda bulunabilir.Durdu dal - 9 Ekim 2021 02:55
Mrb hocam ben özel güvenlik için heyet raporu alıcam girecek olduğum poliklinik ler de doktorlar geriye dönük muayene yi kontrol ediyor mu sistemi açarak yada o an ki işlem e mi bakıyor

Sesan - 10 Ekim 2021 10:50
Durdu Dal, merhaba. Heyet günü ayrıca muayeneniz yapılır ancak tıbbi geçmişiniz hekim tarafından görülür ve değerlendirmeye alınır.Osman korkmaz - 21 Haziran 2022 23:29
Hocam annem 77 yasinda uzun zamandir akciger kanseri tedavisi goruyor.son 1 ayda ilaclardan dolayimidir bunama baslangicimidir bilinmez.akil karisikligi olmaya basladi normal bir hapi bile iciremiyoruz.yemek yediremiyoruz.evden disari cikartamiyoruz.dalgin dalgin bakiyor.evimiz kentsel donusume girdi apartmanda herkes anlasti bizimde imza atmamiz lazim ama annem olayi anlayamiyor vasilik icin dava acmamiz gerekiyormus.ama saglik raporunu nasil alicaz hastaneye gitmeyi birak bir yemek bile yediremiyoruz.yani evemi gelecekler bakacaklar nasil heyet karsisina cikacak lutfen yardim edinSude sn - 30 Ekim 2022 22:17
Merhaba ben 18 yasindayim asker olmak istiyorum msüyü bekliyorum şu anlık bildiğim tek sağlık sorunum gözlerim onun için de ameliyat olucam ama askeri heyette farklı bir sağlık sorunum çıkar mı diye korkuyorum ve bilmediğim sağlık problemim var mı öğrenmek istiyorum bu yüzden lazer ameliyatını erteliyorum bunun için heyete başvurabilir miyim detaylı bir şekilde bakarlar mı ve ne diye başvurmam gerekiyor bilgilendirir misinizEbru - 31 Mayıs 2018 14:42
Güvenlik olarak calısmaktayım romatizmal hastalığimdan dolayı topuk kemiklerimde deformasyon basladi.bunun üzerine dr um ayakta yanlışamayacağımı söyledi ve bunun için uzun süre ayakta çalışamaz diye kurul raporu verdi.işyerim bunla ilgili dr a resmi bir yazıyla raporu araştırmıs .dr durumu tam hatırlayamadığı için ayakta 4 saat çalışabilir diye cevap vermiş (tek dr imzalı).şimdi işyeri böyle bir sorgulama yapabilir mi?kurul raporu bir dr imzasıyla iptal olur mu? Dr ikinci yazısı göz önünde bulunduruldu ve hala uzun sure yürüyeceğim islerde çalıştırıliyorum.bu durum da ne yapmalıyım ?şimdiden ilginiz için teşekkürler.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 1 Haziran 2018 16:04
Ebru, merhaba. İş yeri gerekli gördüğü takdirde raporun çıktığı kurumdan raporla ilgili yazılı olarak sorgulama yapabilir. Kurul raporu iptal olmaz ancak itiraz edilirse aynı konu ile ilgili tekrar yeni rapor sürecine girilebilir. Raporu çıkardığınız birime başvurmanız gerekir.Sözleşmeli er - 3 Haziran 2020 22:23
Merhaba hocam ben bel ağrısından heyet raporu almak istiyorum Medical parktan sizce raporu verirlermi askeri perosnelim tasidigim.sirt çantası ağırlığından dolayı çok fena ağrılar yapıyor olasılık nedir hocalarım

Sesan - 4 Haziran 2020 15:11
Merhaba, heyet raporunu tam teşekküllü bir kamu hastanesinden veya belli bir ücret mukabilinde özel hastanelerden alabilirsiniz. Ancak özel hastanelerden aldığınız raporun kamu kurumlarında geçerliliği yoktur.İsmail özel - 15 Ocak 2020 08:43
Hocam meraba güvenlik yazılımına başvurdum saglık raporu ıstedıler 5 bölümden sıkıntısız gectim pskiyatride omuzumda 3 tane küçük çizikler var bunları faca olarak rapora belırtti ve bunu saglık kurulu önemseye bilir dedi saglık raporu alabılırmıyım yada alamazsam nasıl bir yol izlemem gerekir? Teşekkürler şimdide

Sesan - 16 Ocak 2020 10:35
İsmail Özel, merhaba. Sağlık raporu çıkartabilirsiniz. Raporda çıkacak yüzdelik heyet tarafından belirlenir. Bir sorun görürlerse bunu rapora yansıtabilirler. Kurul içinde farklı bir doktordan ek tetkik isteyebilirler. Bu karar tamamiyle sağlık kuruluna kalmıştır.Ece - 22 Ocak 2020 22:44
Merhaba, kabin memuru olarak görev yapmaktayım. 2017 yılında uçak içinde geçirdiğim bir kaza var bel ve sırt bölgemi etkileyen. Son 1 yıldır ağrılarım oluyordu fakat yatacak derecede değildi. Bu yıl eylül ayında yataktan kalkamaz, yüzümü yıkayamaz hale geldim. Eğilip kalkamıyorum. Normal hareketlerimi yaparken canım yanıyor. Faset eklem deformasyonu teşhisi kondu, tedavi önerildi fakat ağır işte çalışmamın riskli olacağı söylendi. Bı hastalık mr da görünmediği ve elle tutulur bir yasal göstergesi olmadığı için yetkili hastane uçamaz raporu vermiyor. İlgili beyin cerrahı ağır işte çalışamaz raporu için ilgili sağlık kuruluna yönlendirdi. Ağır ve tehlikeli işte çalışama raporu alabilme şansım var mıdır? Teşekkürler

Sesan - 23 Ocak 2020 18:15
Ece, merhaba. Sağlık problemleri nedeniyle işinize devam edemiyor veya işinizden kaynaklı sağlık problemi yaşıyorsanız, prosedüre uygun şekilde kuruma rapor için başvurabilirsiniz. Başvuru sonucunda olumlu yanıt alırsanız SGK ile anlaşmalı kurumlar üzerinden geçici iş görmezlik raporu alabilirsiniz.Ramazan - 12 Mart 2020 12:26
Yuksek tansiyon hastasi calisamaz raporu alabilir mi

Sesan - 13 Mart 2020 10:38
Ramazan, merhaba. Öncelikle tam teşekküllü bir kamu hastanesine heyet için başvurabilirsiniz. Çıkacak rapor sonucunda; ayakta iş göremez veya iş göremez raporu alabilirsiniz.Emrah - 11 Haziran 2018 19:52
Mrblar hocam benim anemin raporu %80 ve ben anemin adına arac almak istiyorum anemi surekli doktorlara götürüp getirmek için fakat araç için raporun %90 olması lazım ne yapmama lazım nasıl bir yol izlenim olur yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

Celil Çağlar ÖZLÜ - 14 Haziran 2018 22:50
Emrah, merhaba. Bu tip konuların çözümü oldukça zordur. Rapora itiraz edip, yeni rapor düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Ancak yeni rapor da sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Bu konuda detaylı bilgiyi ilgili hastanenin sağlık kurulundan alabilirsiniz.Ebru - 8 Ekim 2019 11:37
Merhaba ebru ben
Ben Kozmetik firmasında çalışmaktayım mağazacı olarak kozmetikte çalışamaz raporu almak istiyorum çünkü parfümlerden artık tıkanıyorum bunun için nereye gitmem gerekiyor ve Daha sonrasında kaç ay bir daha kozmetikte çalışamam düzelir Sem çalışabilir miyim yani

Celil Çağlar ÖZLÜ - 9 Ekim 2019 23:44
Ebru, merhaba. Rahatsızlığınız nedeniyle öncelikle bir KBB uzmanına başvurmanız gerekir. Hekimin uygun görmesi halinde heyet raporu alabilirsiniz. Raporun içeriğine göre belirli bir süre istirahat edebilir veya firmanız ile görüşerek görevinizin değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Firmanız görevinizi ve çalışma yerinizi değiştirebilir veya tazminatınızı vererek sizi işten çıkartabilir.Göksel Dursun Baran - 27 Kasım 2019 22:06
Merhabalar hocam ben kulaktan tümör ameliyatı oldum ve %50 nin üzerinde duyma kaybım var, ayrıca kalp kapakçıklarımdan birinde açık var nuna bağlı efor testine girdim ve solunum yetmezliği olduğunu söylediler, gözlerim miyop biri 4.5 biri 4.75 sol dizimde de menisküs olduğunu söylemişti doktor. Ben şimdi heyet raporu almak istiyorum. Sizce sonucu ne olur alabilir miyim?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 28 Kasım 2019 10:16
Göksel Dursun Baran, merhaba. Heyet raporu almak isteyen kişiler, hastanelerin sağlık kuruluna başvuru yapıp ya da ilgili hekime muayene olup kendi adlarına heyet açılmasını talep edebilirler. Heyet toplandıktan sonra kişi, hastalıklarıyla ilgili hekimlere yönlendirilir ve sonuca göre rapor hazırlanır.Hakan - 20 Kasım 2019 18:41
Hocam insülinoma hastasıyım sürekli hipoglisemiler oluyor rapor oranı %40 olurmu işe girmek için . Cerrahpasada tedavi görüyorum başvuruyu oradan yaptim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 21 Kasım 2019 12:35
Hakan, merhaba. Özürlülük halinin ölçütü, kişinin özrü nedeniyle yaşadığı fonksiyon kaybı ve günlük yaşam aktivitesinin ne kadar etkilendiğiyle değerlendirilir. Çıkacak raporun oranı hastanenin sağlık kurulu tarafından belirlenmektedir. Uzman doktor muayenesi olmadan yüzdelik verebilmek mümkün değildir.Ayşe - 13 Ocak 2020 14:33
Kolay gelsin. Ben abim için sağlık raporu alacağım abimin işitme ve konuşma engeli var hiç konuşamıyor ve hiç duyamıyor. Eski raporu %70 ti. Babam bu sene vefat etti ve abim çalışamadığı için ölüm aylığını ve sigortasını sorduk bizi yeniden sağlık kuruluna yönlendirdiler.-18 yaşından büyük ama engelli olduğu için %60 üzeri olurmuş – abim de evli olduğu için yengemin de sigortası yok.Ben burada nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.

Sesan - 14 Ocak 2020 14:56
Ayşe, merhaba. Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur. Ölen sigortalının malul çocuğuna aylık bağlanması için Sağlık kurulundan Heyet Raporu çıkarması gerekmektedir. Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel yüzdesinin en az %60 oranında olması ve kanunda belirtilen diğer şartlara uyması durumunda ölüm aylığı bağlanabilir.Engin - 15 Haziran 2018 16:50
Hocam bnm nisanlimda akut romatizmal ateş (ara,) ve kapak hastalıkları (ı34-ı37),(ı39),(ı05- ı08)
İ0.5 9 mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış.hocam ben askeri personelim 2018 de atama yazicam Ankara’ya gelmek istiyorum.heyet raporu alabilirmiyim hocam lütfen bilgi verirmisiniz.tesekkur ederim hocam.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 19 Haziran 2018 18:30
Engin, merhaba. Hastalıkların hangi düzeyde rapora etki ettiğini bilmiyorum. Bu nedenle yardımcı olamayacağım. Ancak bildiğim kadarıyla kalp kapağı hastalıkları düşük seviyelerde etki ediyor.Hasan Bekir Tiryaki - 29 Ekim 2019 22:35
İsmim hasan Hocam ben 15 senedir psikolojik tedavi görüyorum. Psikolojik rapor almak istiyorum fakat doktorların birinin terhis birine uymuyor. Manisa’da hastanede 1ay tedavi gördüm fakat ozaman rapor için için ugrasmamistim. İşyerlerinde çalışamıyorum. 2 ay içersinde çıkartıyorlar çok çaresizim bı yol gösterin lutfen

Celil Çağlar ÖZLÜ - 30 Ekim 2019 13:45
Hasan Bekir Tiryaki, merhaba. En az 1800 gün SGK prim süreniz doldu ise malulen emeklilik için başvuru yapabilirsiniz. Bunun için hastalığınızla ilgili sağlık kurulu raporu almanız gerekir. Sağlık kurulu raporu alabilmek için öncelikle üniversite veya devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinden randevu alıp muayene olmalısınız. Branş hekimi, uygun görmesi halinde, rapor alabilmeniz için sizi sağlık kuruluna sevk edecektir.Nur Ak - 7 Aralık 2020 02:58
Merhaba , ben kırmızı reçeteli dikkat eksikliği için concerta ilacını kullanmıştım 4 sene önce sınava hazırlanırken , şımdı kpss ye hazırlanıyorum ve doktorumla konuştuğumda yazabileceğini söyledi ancak bu ilaç için rapor çıkartılması hakimlik ve diğer kamu kuruluşlarında istenen sağlık raporunda sıkıntı çıkarır mı acaba , konulan tanı dikkat eksikliği

Sesan - 8 Aralık 2020 10:32
Nur Ak, merhaba. Kullandığınız ilaçlar raporunuzda yer alabilir. Ancak işinizle ilgili olarak sorun çıkartıp çıkartmayacağını iş yönetmeliğinden öğrenebilirsiniz. Her iş için istenilen sağlık durumu değişiklik gösterebilir.Esra - 23 Haziran 2018 16:56
Merhabalar benim paramedik için heyet raporu almam gerekiyor boyum 155 ancak koşulda 160 olması gerektiği söyleniyor fakat hastane uzayabilir raporu verebiliyorsa bölüme girebiliyormuş bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum

Celil Çağlar ÖZLÜ - 23 Haziran 2018 17:41
Esra, merhaba. Bu konuyla ilgili en yakın devlet hastanesinin endokrin servisine başvurabilirsiniz. Hekim uygun görürse, sizi sağlık kuruluna yönlendirecektir. Rapor işlemlerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz.Sevgi - 28 Şubat 2019 19:39
Merhaba ben öğrenciyim bikaç ay önce burun ameliyatı oldum. 2 hafta boyunca okula gelemediğim için devamsızlık hakkım tamamen doldu sınıfta kalma durumum var, o gelemediğim iki hafta için heyet raporuna başvuru yapabilir miyim? Böyle durumlar için veriliyor mu?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 28 Şubat 2019 23:40
Sevgi, merhaba. Yönetmeliğe göre devamsızlık süresi özürsüz 10 gün ve özürlü 20 gün olmak üzere toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

Heyet raporu, öğrencinin sağlık koşulları nedeni ile okula gidemediği dönemde alınabilen rapordur. Devamsızlık ile ilgili raporlar geçmiş tarihli yazılamamaktadır. Bakanlık yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi uzatılabilir” maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula giderek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kağıdı ve raporunu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır.Nuray - 1 Kasım 2019 21:50
Merhaba hocam biz dedem için engelli raporu cikarmak istiyoruz bakim aylığı icin neler yapmamiz gerekiyor peki ilk olarak saglik kurulundan randevu alamadik doluymus tum randevular direk basvursak oluyormu

Celil Çağlar ÖZLÜ - 2 Kasım 2019 15:17
Nuray, merhaba. Sağlık kuruluna doğrudan başvurmak yerine öncelikle ilgili bölümlerden randevu alarak hastayı muayene ettirmeniz gerekir. Hekim uygun görürse sizi sağlık kuruluna yönlendirir. Bakım ihtiyacı olan engelliler veya engelli aileleri, evde bakım ücreti veya evde bakıma destek yardımlarından faydalanabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne başvuru yapmalıdır. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme, içme, tuvale, temizlik ve benzeri ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarında “Ağır Özürlü (Evet/Hayır)” kısmında “Evet” işaretlenmiş olan herkes bu başvuru hakkına sahiptir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Engellinin ve bakıcısının kimlik kartı fotokopileri
 2. Kişinin ağır özürlü olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu veya fotokopisi
 3. Özürlüye ilişkin iki adet vesikalık fotoğraf
 4. Özürlüye ilişkin varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya fotokopisi
 5. Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı


Hakan Sevim - 27 Şubat 2020 15:08
ENGEL DURUMUNU BİLDİRİR İÇİN EVET Yazmakta Engel Oranı % -89 Babamın almış olduğu raporda başvuru hakkına sahipmidir Hocam.

Sesan - 28 Şubat 2020 17:36
Hakan Sevim, merhaba. Heyet raporu için başvuruda bulunabilirsiniz. Kişinin kayıtlı olan raporunu görüp, ona göre işlem yapacaklardır.

Hakan Sevim - 5 Mart 2020 04:55
Gecen Yıl %81 almıştı. 1 Yıl sonra raporu yeniledik %89 verdiler ve Yeni raporunda kısmi Bağımlı Yazmakta ve açıklama kısmında ise Engeli durumunu bildirir evet Yazmakta Hocam TŞK ederim cevağ verdiğiniz için

Sesan - 5 Mart 2020 09:42
Merhaba. Rica ederiz.Reyhan ÇATAK - 25 Mart 2020 03:24
Merhaba hocam ben Reyhan. Ben haşimato hastasıyım. Anti tpo degerim 300 ün üzerinde. Tsh3 ve tsh4 normal seviyede olduğu icin takip altındayım, ilaç kullanmıyorum. Usg sonuçlarımda nodülüm var. Bu şartlarda sağlık kurulundan kronik hastalik için rapor alabilir miyim. Bu hastalığın yüzdesi var mıdır? Nasıl bir yol izlemem gerekir.

Sesan - 26 Mart 2020 12:09
Reyhan Çatak, merhaba. Heyet raporu için sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Çıkacak rapordan sonra engelli raporu için başvurabilirsiniz. Engelli raporunda yüzdeliğiniz yazacaktır.Ahmet - 17 Mart 2020 02:46
Merhaba hocam bende genetik titreme var ellerimde,sesimde bazen tüm vücudumun titretiğıni görüyorum bu aynı zamanda psikolojimide bozuyor bunun için engelli raboru alabilirmiyim

Sesan - 18 Mart 2020 11:33
Ahmet, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Raporu alıp alamayacağınız muayene ve testleriniz sonucunda belli olur.sibel - 27 Haziran 2018 17:06
Merhaba, ben 2,5 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum geçen hafta muyaneiçin gittiğimde sağ kulak zarımın delik olduğu ve işitme kaybı olduğu söylendi. bununla alakalı heyet raporu alabilme imkanım nedir. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 28 Haziran 2018 16:58
Sibel, merhaba. Kulak zarının yırtılmasıyla ilgili işitme cihazı için rapor çıkartamazsınız. Diğer kulakta işitme kaybı varsa rapor alıp cihaz temin edebilirsiniz. SGK’nın bu cihaz için ödemesi 625 TL’dir. Kulak zarının yırtık olması engelli raporu alabilmek için yeterli olmayacaktır, bu durumun rapora etkisi % 20’dir.Ayşegül - 13 Temmuz 2018 06:45
Merhaba
Ben 13 yıldır tıp1 diyabet hastasıyım. 5 yıldır da hipotiroidi hastasıyım. Numune hastanesi hemşire olarak görev yapmaktayım. Nöbet tutamadığım için rapor almak istiyorum. Kendi hastanemden durum bildirir raporu aldım. Araştırma hastanesine sevk edeceklerini söylediler ama şuan etmediler. Ordan alacaksïn dediler. Aldığım raporu boşu boşuna aldım. %40 ve üzerinde nöbet tutmama gibi bir durum var. Sadece heyette nöbet tutamaz ibaresi yer alsa ölür mu? Bana tıp 1 için %20 hipotiroidi için %10 alırsın dediler bu ne kadar doğru?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 14 Temmuz 2018 01:31
Ayşegül, merhaba. Bu tip konular hakkında çok net yanıtlar vermek biraz zor. Sağlık kurulları, kişinin primer ve sekonder hastalıklarına göre bir değerlendirmede bulunmaktadır. Bazı rahatsızlıkların engel oranını ne kadar etkilediği bellidir. Örneğin, tip 1 diyabet sonradan oluştuysa % 20, doğuştan geliyorsa % 40 ve hipotiroidi ise % 10 etki etmektedir. Heyet raporunda “nöbet tutamaz” ibaresinin yazılması tamamen sağlık kurulunun inisiyatifinde olan bir durumdur. Bu ibare tek başına yazıldıysa ve engellilik yüzdesi yüksek değilse, ilgili raporun kabul edilip edilmemesi de başvurduğunuz kurumun yetkisindedir.Ramazankirkan - 26 Temmuz 2018 11:20
Slm ben ramazan hipofiz kordoma tomuru var hastalığına yakalandim ve 2 sefer beyin ameliyatı oldum 2 sefer gammagnaf yanı lazer tedavisi gördüm ama halen mevcut durumda hastalığın ve 3kez ameliyat dedi doktorum .bu hastalik sunucu sag goz sinirim tamemen olmus dediler su an sag göz %70 göremiyorum ve çalıstigim ortam çok sesli ve ağır celik dövme işinde çalışıyorum tm 7 yıldır bundan dolayı iş yeri doktorum benden heyet raporu istedi heyet roporu alabilirmiyim tsk.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 27 Temmuz 2018 16:55
Ramazan Kırkan, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Yaşadığınız rahatsızlık ve buna bağlı olarak görme kaybınız hakkında sağlık kurulu raporu çıkarabilirsiniz. Bunun için tam teşekküllü bir hastaneye gidip sağlık kurulu biriminden detaylı bilgi almanız gerekiyor.İBRAHİM ÇIRAKOĞLU - 30 Temmuz 2018 15:19
Selam ben İbrahim 26 yaşındayım. 2017 Eylül ayında özel bir hastane de bel fıtığı ameliyatı oldum. L3, L4, L5 S-1 ileri düzeyde fıtık mevcuttu ve hepsini aldılar. 1 yıl ağır iste çalışamaz raporu verdiler. Ancak işyerim özel hastane olduğu için bu raporu geçerli saymıyor ve herhangi bir devlet hastanesinden çalışamaz raporu almamı istiyorlar. Buna hakları var mıdır ? Ve ben bu raporu kolaylıkla alabilir miyim ? Kolay Gelsin

Celil Çağlar ÖZLÜ - 31 Temmuz 2018 17:04
İbrahim Çakıroğlu, merhaba. Firmalar genellikle özel hastane raporlarını kabul emiyorlar. Herhangi bir kamu hastanesinden rapor almalısınız. Nöroloji veya ortopedi doktoruna muayene olup bu raporu talep edebilirsiniz. Ayrıca hekimin uygun görmesi durumunda sağlık kurulu raporu da hazırlanabilir. Raporu süreci her hastane için farklı işlemektedir. Bu nedenle net bir süre belirtemiyorum.ömer - 9 Ağustos 2018 14:19
merhaba hocam ben doğumda vakumla doğmuşum doğarkan sağ kolda zedelenme meydana gelmiş o sebepten dolayı sağ kolumu çok fazla kullanamıyorum ağır taşırken koluma sancılar giriyor kolumu tam çeviremiyorum kolumu sırtıma koyamıyorum havaya kaldıramıyorum askere gidicem ama sıkıntı yaşıyabilirim bunu için nereden rapor alabilrim ?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 9 Ağustos 2018 22:32
Ömer, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine gidip ortopedi veya nöroloji doktoruna muayene olmanız gerekiyor. Hekim uygun görürse, raporla ilgili hastanedeki sağlık kuruluna sizi yönlendirecektir.Beyza - 25 Aralık 2019 19:54
Merhabalar ozel bir hastanede bel kayması ameliyatı oldum ve 8 adet vida takıldı 2 fıtık alındı devlet hastanesinden çalışamaz raporu alabilirmiyim işyerimden çıkışımı almak için

Sesan - 26 Aralık 2019 16:45
Beyza, merhaba. Sağlık problemleri yüzünden işine devam edemeyen personellerin, kurum tarafından istenilen prosedüre uygun bir şekilde başvurması ve başvuru sonucunda olumlu yanıt alması durumunda SGK ile anlaşmalı kurumlar üzerinden geçici iş görmezlik raporlarını alabilmektedirler.MUHAMMET ALİ GÜNAYDIN - 28 Ağustos 2018 19:52
HOCAM MERHABA BEN 8 YIL ÖNCE ASKERDE ORGANİK OLMAYAN TANIMLANMAMIŞ F 29 PİSİKOTİK ATAKDAN ÇÜRÜK VERDİLER 8 YILDIR HİÇ İLAÇ ALMIYORUM İYİYİM GÜVENLİK İÇİN BAŞVURDUM ACABA SAĞLAM RAPORU ALABİLİRMİYİM.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 29 Ağustos 2018 14:02
Muhammet Ali Günaydın, merhaba. İş başvurusu için sağlam raporu almanız mümkün olabilir. Bunun için kamu hastanelerinin psikiyatri bölümlerine başvurmalısınız. Buradan alabileceğiniz hekim raporunu iş yeri kabul edebilir, eğer bunu kabul etmezlerse sağlık kurulu raporu almanız gerekecektir.yunus - 25 Kasım 2019 12:02
merhaba hocam. FMF hastasıyım askerlikten muaf oluyor muyum bilgijiz var mıdır?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 26 Kasım 2019 16:40
Yunus, merhaba. FMF yani ailevi akdeniz ateşi genetik bir hastalıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre bir kişi tam sağlam olmadan askere alınmaz. FMF hastalığı bu yönetmeliğin 45. maddesinde sindirim sistemi hastalıkları başlığı altında incelenmiştir. FMF hastaları askerlikten muaf tutulmaktadır.Halil - 22 Ekim 2018 14:26
Selam hocam ben ayakta çalışamaz raporu alacağım sol ayağımda varis var daha önce sağlık kurulu başvurdum heyer ücreti 200 tl denildi devlet hastanesinde şimdi ben bu heyet raporunu alırsam iş yeri bana herhangi bir itirazda bulunur mu ve tazminat bak sahibi olurmuyum
Daha önce heyet araştırma yaptım doğru kararları sizden duymak isterim saygılar…

Celil Çağlar ÖZLÜ - 23 Ekim 2018 14:41
Halil, merhaba. Varis konusundaki raporlar için öncelikle kalp damar cerrahisi birimine başvurulması gerekiyor. Hastaneler, bu tip hastalıklarla ilgili rapor süreci için döner sermayesine katkı sağlamak amacıyla 200 TL ücret talep etmektedir. Bu hastalığın alternatif tedavi yöntemleri (varis çorabı, ameliyat ve benzeri) mümkün olabildiği için hastalara “ayakta çalışamaz” ibaresi içeren rapor verilmemektedir. Bu raporu özel bir hastaneden alabilirsiniz ancak çalıştığınız iş yeri bunu kabul etmeyebilir.Ayşe - 30 Ekim 2018 11:07
Mrb hocam ben 3-4yaşlarindayken köyde bir yerde bir sürü ilaç atılmıştı ben ne olduğunu bilmiyorum tadı güzel olan şurupları ve hapları yedim içtim sonra tabiki hep hastalıklara maruz kaldım şuan 32 yaşındayım sağ böbrek iyice çürümüş sol böbrekte iltihaplanma ve büyüme ve kum döküyorsun dediler sağ böbrek alınacak.beynimde 2tane araknoid kisti var şiddetli baş ağrısı çekiyorum.karın ağrısı kasık ağrısı kramp giriyor böbrek ağrısı keza günde 15-20defa tuvalete çıkıyorum bazende dizlerimden aşağıda ağrılar oluyor hep bi halsizlik yorgunluk baş dönmesi ellerim ayaklarım şişiyor.paroldan başka ilaç kullanamıyorum hap şurup içemiyorum iğneye razıyım.psikolojik sorunlarım da var. Çalışmak istiyorum çalışamıyorum bu durumda bana rapor verilir mi sizce malulen emekli olabilir miyim 3senelik çalışmışlığım var

Celil Çağlar ÖZLÜ - 31 Ekim 2018 18:24
Ayşe, merhaba. Sizin için, sağlık nedeniyle erken emeklilik koşullarından bahsedebilirim. Sağlık sorunu olan kişiler “malulen emeklilik” ya da “engelli hakkıyla emeklilik” şeklinde iki farklı yolla emekli olabilir. Malulen emekli olabilmek için gerekli şartlar, çalışma gücünde en az % 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu olması ve en az 1800 gün prim ödenmesidir. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekir. Malulen emekli olamayan bir kişi engelli hakkıyla da emekli olabilir. İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli olurlar. Bu açıdan, sağlık kurulu raporunda belirtilen çalışma gücü kaybı % 50 ile % 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3700 gün, % 40 ile % 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler. 1 Ekim 2008 ile 1 Ocak 2015 arasında ilk kez sigortalı olan engelliler için kademeli geçiş ile belirlenen emeklilik koşulları bulunuyor. İlk sigortalılık tarihi ilerledikçe emeklilik için geçerli koşullar da ağırlaşıyor.Müge Baysal - 31 Ekim 2018 01:08
Merhaba, heyet raporuyla sarı nokta hastalığı için verilen iğneleri nasıl alabilirim? benden hangi belgeler istenir? yardımcı olabilir misiniz.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 1 Kasım 2018 01:56
Müge Baysal, merhaba. SUT’ta bu konuda bazı bölümler var. İncelemenize sunarım.

Yaş tip (neovasküler) yaşa bağlı makula dejenerasyonu (age-related macular degeneration) (AMD/ARMD) tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım ilkeleri:
(1) Pegaptanib sodyum, ranibizumab, aflibersept ve vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığı raporda belirtilerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.
(2) Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Bu süre sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir. Tedavinin devamında bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedavide ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkündür.
(3) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır.
(4) Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenecektir.

Retina ven tıkanıklığı ve santral retinal ven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri:
(1) Deksametazon intravitreal implant; her bir uygulama için; makula ödemi olan hastanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0,5 ve altı ve/veya OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
(2) Ranibizumab ve aflibersept deksametazon intravitreal implant kullanımı uygun olmayan veya yanıt alınamayan hastalarda kullanılabilir. Ranibizumab ve aflibersept; intravitreal implant kullanılamama gerekçesi ile birlikte hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.
(3) Deksametazon intravitreal implant; her bir göz için yılda maksimum 2, ranibizumab ve aflibersept; her bir göz için ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.
(4) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.Bilal Aktas - 3 Kasım 2018 18:55
hocam merhaba kısmet olursa bir devlet kurumuna elektrik teknisyeni olarak atanacagım . kısmi renk körlüğü sorunum var bu rahatsızlık heyet raporu almama engel olurmu arastırdım net bir cevap bulamadım 14 senedir özel sektörde elektrikçilik yapıyorum cevap verebilirseniz veya bir kaynak bilgi önerebilirseniz cok memnun olurum . iyi gunler

Celil Çağlar ÖZLÜ - 4 Kasım 2018 00:17
Bilal Aktaş, merhaba. Renk körlüğü nedeniyle kabloların renklerini tam olarak algılayamama gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kısmi renk körlüğü sorunu yaşadığınızı belirtmişsiniz. Büyük ihtimalle mesleğinizi icra ederken sorun yaşamıyorsunuz. Rahatsızlığınızın seviyesini bilmiyorum ancak heyet raporunda bu rahatsızlığın belirtileceğini düşünüyorum. Bu tip hastalıkları olan kişiler, haploskopik dalga boyu değiştirici gözlükler veya lensler kullanarak işlerine devam edebilmektedir. Heyet raporunda renk körlüğüyle ilgili bir ibare olursa bu aksesuarları kullanma şartıyla çalışmanıza izin verilebilir.

Yorumlar

dursun - 19 Kasım 2018 14:58
Merhaba hocam, 60 yaşındayım . Sol tarafımdan felç geçirdim, yurtdısından emekli oldum ve türkiye’ye döndüm. Türkiyede de 2368 sigorta primim var, emekliliğim için dilekçe yazdım. Heyete girdim fakat raporun nushası bana vermediler yasakmış, rapor kuruma gönderildi. Rapor sonucunuda %40 verdikleri için emekli olamadıgım için bana cevap geldi, fakat calışamaz haldeyim raporumun %60’dan fazla olduğunu düşünüyorum. Almanyada rapor %70 cıkmıştı, burada neden %40 cıktı onu anlamış değilim + almanyadan emekli olduğumdan kuruma bahsetmiştim onun etkisi olabilir mi? Bu durumda ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ya da rapor sonucunu nasıl öğrenebilirim bilgi almak istiyorum . Tşkler şimdiden…

Celil Çağlar ÖZLÜ - 20 Kasım 2018 02:25
Dursun, merhaba. Sağlık kurulu raporu için başvuru yaptığınızda bir sonraki kurul toplantısında tetkik sonuçlarınız değerlendirilir. Raporun hazırlanması ve sağlık kurulu üyelerinin imzalaması için bir süreye ihtiyaç duyulur. Her hastanenin ihtiyaç duyduğu süre farklılık gösterebilir. Bu konudaki resmi uygulamayı aşağıda paylaşıyorum:

5.1.3.3- Sağlık Rapor İşlemleri:
5.1.3.3.1- Genel Hükümler:
a) Düzenlenecek sağlık raporlarında Ek-15 Sağlık Kurul Rapor Formatı (Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) kullanılacaktır. Sağlık Kurul Raporu mutlaka arkalı-önlü tek sayfada olacak, iki ayrı sayfada yer almayacaktır.
b) Personel/öğrenci adaylarına düzenlenen sağlık kurulu raporlarının en kısa sürede (en geç 3 (üç) iş günü) düzenlenerek kişiye tebliğ edilmesi esastır. Bu nedenle raporun uygun bir bölümüne teslim tarihi, adı-soyadı yazılarak teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanacaktır. Teslim tarihi tebliğ/tebellüğ tarihinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

Yukarıda belirttiğim uygulamaya göre raporu size teslim etmeleri gerekir. Bunun dışında rapora itiraz edebilir ve değerlendirmenin tekrar yapılmasını isteyebilirsiniz.Erkan Karakuzu - 18 Aralık 2018 18:37
Merhabalar hocam. Kalp hastası olduğum için bende emeklilik sebebiyle hastaneye gittim, lakin %30 aldığım için raporu saklama gereği duymadım. Ayrıca ilkini Fethiye devlet 2.sini Muğla sıtkı koçman üni den almaya çalıştım. 2 si de %30 da kaldı. Sonrasında %20 skolyozumun olduğu ortaya çıktı ve ikisi için tekrar heyete girmek istediğimde öncekiler için itirazda bulunmam gerektiğini ve raporları bulmam gerektiğini söylediler. Şimdi sorum şu. 1 raporları nasıl nerden bulabilirim 2 bulduktan sonra nasıl işlem yapmalıyım

Celil Çağlar ÖZLÜ - 19 Aralık 2018 13:38
Erkan Karakuzu, merhaba. Daha önce raporu aldığınız hastanenin sağlık kurulu birimine dilekçeyle başvurursanız geçmiş tarihli raporunuzu almanız mümkün olabilir. Kişinin engellilik oranında bir değişiklik söz konusuysa ikamet ettiği bölgedeki herhangi bir kamu hastanesine başvuru yapması gerekir. İlgili hekimin uygun görmesi durumunda sağlık kurulu raporu için işlemler başlatılacaktır.Sevda karaduman - 11 Ocak 2021 23:34
Hocam slm ben Bir yıl önce trafik kazası geçirdim heyette 0vermisler oranı omuzumda iz kaldı piskolojim bozuldu tedavi görüyorum heyet raporu sonucu da 6ay piskiyatri tedavisinde sonra Uygun görmüşler nedemek oluyor 6ay sonra tekrarmi gircem heyette Bilgi verimisin teşekkür ederimAdil poyraz - 9 Haziran 2021 19:12
Merhabalar ben güvenlik belgesi alacagimda heyet raporu nasıl alınır muayene nasıl yapılıyor ve bir günde muayene mi yapılıyor yoksa bölümlerden ayrı ayrı mı randevu alıp muayene olacagiz

Sesan - 10 Haziran 2021 09:41
Adil Poyraz, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kurulu’na başvurmanız gerekiyor. Başvuru esnasında raporu ne için çıkartmak istediğinizi belirtmelisiniz. Size bir heyet günü verecekler, heyet gününde ilgili branşlarda muayeneleriniz tamamlandıktan sonra heyet raporunuz hazırlanacaktır. Muayeneler size verilen heyet gününde yapılır.Elif - 21 Aralık 2018 16:27
Merhabalar babam malulen emekli SGK dan kontrol muayenesi geldi 19.03.2019 tarihinde yazıyor belgede.ama biz bu tarihten önce hastaneden sağlık kurulu randevusu alıp kontrol muayenesi alabilir miyiz. ya da denilen tarihte mi gitmek gerekiyor.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 22 Aralık 2018 09:36
Elif, merhaba. Kurumun yürüttüğü denetim, inceleme ve soruşturma sırasında ihtiyaç duyması halinde sigortalının maluliyetine karar verilen hastalık ya da sakatlığı ile ilgili olarak yeniden muayene ve tetkike tabi tutulabilir, buna kontrol muayenesi denir. Çalışma gücünün en az % 60’ını kaybetmesi nedeniyle malul sayılanlara ek olarak malulen değil de % 40-60 arasında çalışma gücü kayıpları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar da kontrol muayenesine tabi tutulur. Muayene için belirilen tarihler kurumlar tarafından belirlenmektedir ve kişiye tebliğ edilen tarihte kontrol muayenesi olması gerekmektedir.Ercan - 17 Ocak 2019 10:36
Slm… Hocam ben eğitim araştırma hastanesinde durum bildirir raporu Aldım… Raporda ince el becerisi gerektiren işlerde çalıştırıılamaz yazıyor… Kamuda elektrik biriminde çalışıyorum… Şuan sağlıklıyım durum bildirir raporunu iptal etmek istiyorum… Nasıl bir yol izlemem lazım teşekkürler.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 18 Ocak 2019 02:11
Ercan, merhaba. Kayıtlara geçmiş olan raporların iptali söz konusu değildir. Tıbbi verilerin kaydına ilişkin de yasal bir dayanak bulunmamaktadır. Raporu veren kuruma başvurarak tıbbi bilgilerinizin kaydına izin vermediğinizi bildirebilirsiniz. Bu sayede üçüncü kişilerin bilgilerinize erişmesini engelleyebilirsiniz. Güncel sağlık durumunuzla ilgili hekiminize başvurarak yeni bir sağlık kurulu raporu talep edebilirsiniz.Zehra genco - 22 Ocak 2019 14:57
Merhabalar ben 4 .ayda sol elim ve dirseğinden ameliyat oldum .
1 ay oncede yine ayni yerlerden tekrar ameliyat oldum.10 aydır sürekli raporluyum .artık raporda alamıyorum.elimde çalışmaz halde.is verenim de calisamaz raporu getir tazminatını verelim diyor 2002 den beri ayni is yerinde çalışmaktayım.calisamaz raporu ameliyat eden doktorun raporu yetermi yoksa nasıl bir yol izlemeliyim. Başka nasıl alabilirim tazminatını şimdiden tessekkurler

Celil Çağlar ÖZLÜ - 23 Ocak 2019 02:14
Zehra Genco, merhaba. Çalıştığınız işi yapamayacak durumdaysanız sağlık kurulu raporu alabilirsiniz. Bu durumda işveren, yapabileceğiniz başka bir iş teklif edebilir. Bu teklifi kabul etmezseniz ve çalışma süreniz bir yıl ve üzerindeyse kıdem tazminatınızı ödeyerek iş sözleşmesini sağlık nedeniyle feshedebilir. Bu işlemler için tek hekim raporu yeterli olmayacaktır, mutlaka sağlık kurulu raporu gerekir.Burak Han Şahin - 5 Şubat 2019 16:39
Merhabalar. 2016 yazında motorla trafik kazası geçirdim ve sol elimin küçük parmağının avuç kısmında kırık oluştu. Boksör kırığı da deniliyor. Alçı sonrasında bu bölge biraz yamuk kaynadı ve tüm parmaklarımı birleştirdiğimde serçe parmağım 1.5 santim açık kalıyor. Ayrıca soğuk havalarda bu bölgede zonklama ve ağrı hissediyorum. Polis memuruyum ve uzun süreler soğuk havada kalmamız gerekebiliyor. Doğuda görev yapıyorum ve sigorta şirketi bizden kaza sonrasında tazminat için heyet raporu istedi. Bu rahatsızlığım ilerleyen dönemlerde engel teşkil eder mi? Ederse engelim yüzde kaç olur? Ayrıca heyet raporu alırken ortopedi haricinde hangi alanlara görünmem gerekir?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 6 Şubat 2019 01:55
Burak Han Şahin, merhaba. Rapor için öncelikle ortopedi hekimine başvurmanız gerekir. İlgili hekim uygun görürse sizi sağlık kuruluna yönlendirecektir. Sağlık kurulu, ortopedik rahatsızlığınızın dışında fiziksel, psikolojik ve nörolojik sorunlarınızı da inceleyecektir. İnceleme sonrasında muayene sonuçları ve hekimlerin kararları heyet raporuna eklenecektir. Engellilik yüzdesi ise mevzuatta bulunan bazı kurallara göre hesaplanmaktadır.Burcu - 11 Mart 2019 11:28
Merhaba hocam ben bi market sektöründe personel olarak çalışıyorum daha önce engelli raporu için basvurduğumda %10 luk bir rapor çıktı fakat çalıştığım iş ağır bende romotoid artrit olarak tanımlandırılan bir hastalık var gün geçtikçe ilerliyor işin oldukça ağır günde 7 saat ayaktasın sürekli ağır kaldırmak durumundasın haftanın 3 günü sevkiyat geliyor ağır paletler i atmak durumundayım sağlık kuruluna basvurup tazminatımla işten ayrılmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 12 Mart 2019 16:59
Burcu, merhaba. Sizin için, sağlık sorunu nedeni ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı koşullarının detaylarını belirteceğim. Bu koşullara uygun şekilde hareket edebilirsiniz.

Sağlık sorunu nedeni ile işten ayrılmak isteyen bir işçinin öncelikle bu durumun yaptığı işten kaynaklandığını ispatlaması gerekir. Kişinin yaşadığı sağlık sorunu yaptığı iş ile alakalı olmalı ve yaptığı işi veya mesleği yerine getirmesine engel olmalıdır. İşçi, ortaya çıkan sağlık sorunu ile kişinin yaptığı iş arasında bir bağlantı olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesi, adli tıp kurumu ya da üniversite hastanelerinden alacağı bir raporla işverene belgeleriyle sunmalıdır ve bulunduğu pozisyonda çalışamayacağını yazılı olarak bildirmelidir.

İşveren oluşan sağlık durumundan dolayı işçiye yeni bir pozisyonda iş önermesi gerekir. Eğer işveren işçinin sağlık sorununa uygun yeni bir pozisyon önerir ve işçi bunu kabul etmezse tazminat almaya hak kazanamaz. Ancak işveren işçiyi sağlık koşullarına en uygun pozisyonda çalıştırmak zorundadır. İşçinin durumu işverene bildirmesi ve buna rağmen işveren tarafından önlem alınmaması durumunda işçi sağlık sorunları nedeni ile iş sözleşmesini sona erdirip kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.Says - 26 Mart 2019 21:12
Merhaba babanneme bakamiyoruz huzur evine verebilmek için heyet raporu mu almamız lazim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 27 Mart 2019 18:45
Says, merhaba. Yaşlılar için 2 çeşit huzurevi vardır. Bunlardan bir tanesi kendi kendine günlük yaşamını devam ettirebilen yaşlılar için, diğeri ise kendi bakımını yapamayan ve başkasının desteğine ihtiyaç duyan yaşlılar için uygundur. Her ikisine kayıt koşulları vardır.

Huzurevleri için koşullar:

1- 60 yaş ve olmak
2- Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilmek
3- Ruh sağlığı yerinde olmak
4- Bulaşıcı hastalığı olmamak
5- Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olamamak
6- Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak

Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri için koşullar:

1- 60 yaş ve olmak
2- Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgiye, desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak
3- Ruh sağlığı yerinde olmak
4- Bulaşıcı hastalığı olmamak
5- Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak
6- Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak

Yaşlıların bu koşulları sağlaması durumunda aşağıda yer alan belgeler ile başvuru yapılması gerekir:

1- Dilekçe
2- Kimlik kartı
3- Gelir durumunu gösterir belge örnekleri
4- Heyet raporu

Heyet raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.Samet - 6 Mayıs 2019 07:48
Hocam ben okul için 30 günlük bir heyet raporu almaya gittim özel hastanelerre gidip danışmaya durumu anlatınca ya sıgortadan sıkıntı cıkıyor cevabını aldım yada ameliyat olmadan yazamayız cevabını bu durumu nası cozmelıyım acaba devlet hastanesinemi gitmeliyim yardımınız ıcın tesekkürler

Celil Çağlar ÖZLÜ - 7 Mayıs 2019 16:51
Samet, merhaba. Devamsızlık süresi özürsüz 10 gün, özürlü 20 gün toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Devamsızlıkla ilgili bir sorun yaşamamak için heyet raporu almanız gerekir. Heyet raporu, öğrencinin sağlık koşulları nedeni ile okula gidemediği dönemde alınabilen rapordur. Devamsızlık ile ilgili raporlar geçmiş tarihli yazılamamaktadır. Bakanlık yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi uzatılabilir” maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula giderek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kağıdı ve raporunu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilip karara bağlandığı için velinizle birlikte okula başvurmanızı öneriyorum.Cengiz - 23 Mayıs 2019 12:35
Merhaba hocam ben hebatit b tasisiyim 52 yaşıma geldimimde hastalığın belirtileri fazlalasti iki sene önce biyopsi oldum ve şu an ömür boyu kullanacağım ilaç alıyorum. Ben bu hastalıkla ilgili hangi raporları alabilirim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 25 Mayıs 2019 19:44
Cengiz, merhaba. Karaciğer hastalıklarına bağlı oluşan kalıcı bozuklukları sınıflandırma kriterlerini aşağıda belirtiyorum:

Sınıf 1
Özür oranı: %15
Devam eden karaciğer hastalığı objektif bulguları varsa, son üç yılda karaciğer hastalığına bağlı semptom veya asit, sarılık, özofagus varis kanamasına dair öyküsü yoksa, beslenmesi iyiyse, gücü yerindeyse ve biyokimyasal çalışmalar minimal fonksiyonel rahatsızlığı gösteriyorsa veya bilirübin metobolizmasının primer hastalıkları varsa, özür oranına %15 etki eder.

Sınıf 2
Özür oranı: %30
Kronik karaciğer hastalığının objektif bulguları varsa, karaciğer hastalığı semptomları veya son üç yıldır oluşan asit, sarılık, özofagus varis kanamasına dair öyküsü yoksa, beslenmesi iyiyse ve gücü yerindeyse sınıf 1’dekilere göre daha ciddi karaciğer hasarını işaret eder ve özür oranına %30 etki eder.

Sınıf 3
Özür oranı: %50
İlerleyici kronik karaciğer hastalığı objektif bulguları veya son yıl içinde oluşan sarılık, asit veya özefageal veya gastrik varis kanaması öyküsü varsa, beslenmesi ve gücü zayıfsa veya aralıklarla meydana gelen hepatik ensefalopati varsa, özür oranına %50 etki eder.

Sınıf 4
Özür oranı: %95
İlerleyici kronik karaciğer hastalığı objektif bulguları veya hepatik yetmezliğin santral sinir sistemi belirtileri ile olan sürekli sarılık veya gastrik veya özefageal kanama varsa, beslenme bozukluğu ve güçsüzlük varsa, özür oranına %95 etki eder.Cengiz Mehmet - 23 Mayıs 2019 12:46
Hocam babam evde bakım parası alabilmek için heyet raporu çıkardık yuzde 94 verdiler yanlız rapor altına ağır özürlü yazmadilar.şu an babam kendi ihtiyaçlarının hic birini yapmakta agir özürlü raporu alabilmek için ne gibi yol izlemeliyiz

Celil Çağlar ÖZLÜ - 24 Mayıs 2019 13:08
Merhaba. Sağlık kurulu raporunun eksiksiz şekilde doldurulması hasta yakınlarının sorumluluğunda değildir. Bu sorumluluk raporu veren kurula aittir. Size verilen bilgilerde raporun nasıl düzenleneceği ile ilgili detaylar belirtilmemiş olabilir. Raporu alan kişiler olarak sizi ilgilendiren 4 önemli faktör vardır. Sağlık kurulu raporlarını teslim alırken bunlara dikkat etmenizi öneriyorum:

 1. Engelli sağlık kurulu raporunun sonucu bölümünde yer alan “Ağır Engelli” kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak kişinin durumu belirtilir ve bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmaz.

 2. Engelli sağlık kurulu raporunun ilgili kısmına kişinin engel grubu belirtilir. Gerektiğinde birden fazla engel grubu işaretlenir. Bu kısım boş bırakılmaz.

 3. Kişinin engel durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut durumu esas alınarak süreli rapor düzenlenir. Engelli sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır.

 4. Engelli sağlık kurulu raporuna, engellinin kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.Seval tan - 18 Haziran 2020 21:55
Beş yıldır mağazada ayakta çalışıyorum Tam teşekküllü devlet hastahanesine gittim emar a girdimufak fıtıklar var dediler aynı zamanda bacaklarımda varis var ve sol ayağımın diz kapağındada çok ayakta durunca ağrı oluyor açıkçası ayakta çalışmakta zorlanıyorum ayakta çalışamaz raporu alındığında iş yerine raporu vermemiz yeterli oluyor ı tazminat alabilmek için

Sesan - 19 Haziran 2020 16:36
Seval Tan, merhaba. Ayakta çalışamaz raporu aldığınızda işveren sizi masa başı işe yönlendirebilir. Yönlendirmek istemezse tazminat vererek sizi işten çıkartabilir. Raporda istenilen şey ayakta çalışamaz veya ağır işte çalışamaz ibaresidir.Ozan - 29 Mayıs 2019 11:08
Merhabalar, Kulak İşitmezliği sebebi ile alakalı heyet raporu aldıktan sonra ileri herhangi bir tarihte raporu sildirme gibi bir durum söz konusu olıyor mu? Şimdiden teşekkür ederim.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 30 Mayıs 2019 10:54
Ozan, merhaba. Sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi halinde, raporun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı olarak özür oranı yeniden belirlenir. Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanziminin önlenmesi maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan raporlara sahip kişiler bu raporları sildiremez.Erhan - 12 Haziran 2019 13:42
Hocam Benim Sol Gözüm Sola Gitmiyor Ve Azda Olsa Bulanık Görme Var Askerlik İçin Tecilimde 2020 De Bitiyor Bunun İçin Heyet Raporu Alabilirmiyim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 13 Haziran 2019 15:19
Erhan, merhaba. Askerlikten muaf olabilme şartları 1111 Sayılı Askerlik Kanununa dayanılarak hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde detaylıca açıklanmıştır. Askerlikten göz sağlığındaki bozulma sebebiyle muaf olmanın temel şartı iki gözde oluşan görme kaybı toplamının derecesinin 14’ü geçmesidir. İki gözün bozukluk derecelerinin toplamı eğer 14’ü geçiyorsa askerlikten muaf olunabilir. Gözlerin bozukluk dereceleri toplamı 14 olursa “komando olamaz fakat askerliğe elverişlidir raporu” verilir. Askerlikten muaf olabilmek için göz dereceleri toplamının 14’ü geçmesi gerekir.Gülizar saka - 12 Haziran 2019 23:44
Merhaba.ben kayınvalidem için heyet raporu için başvurdum bütün doktorlar puan verdi ,bir tek norölöji vermedi hastanın 6aylık geçmişi olması getekiyo dedi bu doğrumu acaba…beyninde denge merkezine pıhtı attı 2ay yoğun bakımda kaldı.1aydır evde yatıyo yatağa bağımlı hâlde,neden puanlamadı anlamadım

Celil Çağlar ÖZLÜ - 13 Haziran 2019 14:56
Gülizar Saka, merhaba. Beyne pıhtı atması sebebiyle ilaç için heyet raporu başvurusu yapılacaksa, kişide oluşma ihtimali olan nörolojik sorunların tespiti için, kişinin en az 2 ay süreyse yoğun bakımda kontrol altında tutulması gerekir. Engel durumu veya maluliyet için heyet raporu başvurularında ise bu süre 6 aya kadar uzayabilir.HÜSAMETTİN - 24 Haziran 2019 23:20
merhaba benin sağ kulağım da kalıcı sağırlık {işitme kaybı) var sol kulak normal seviyede gözlerimde sol da 7 sağ da 8 derecelik görme bozukluğu var (miyop) korneam çok ince olduğundan tedavisi olmayan bir durum şu an bir şirkette 5 yıldır çalışmaktayım benim bu şekilde burada çalışamayacağımı söylüyolar engelli raporu alamazsam işten çıkarıcaklar bu yüzden engelli raporu almak istiyorum sizce oran ne olur ve raporu aldıktan sonra kendi isteğimle işten çıksam tazminatımı alma hakkım olur mu bide meslek hastalığından dolayı fabrikayı şikayet edebilirmiyim şimdiden çok teşekkür ederim saygılar iyi çalışmalar

Celil Çağlar ÖZLÜ - 25 Haziran 2019 16:14
Hüsamettin, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Hastalığınızla ilgili sağlık kurulu raporu alabilmek için tam teşekküllü bir hastaneye gitmeniz gerekir. Başvuruyu hastanelerdeki sağlık kurulu birimlerine yapabilirsiniz. Her hastanenin başvuru sistemi farklı olabildiği için öncesinde danışma bölümünden bilgi almanızı tavsiye ederim. Sizin talep edeceğiniz sağlık kurulu raporu engellilik durumuyla ilgili olmalıdır. Bu rapor, bireyin yaşamsal faaliyetlerini kendi başına yerine getirip getiremeyeceğini belirtir. Yapılan muayene ve testlerden sonra engellilik yüzdesi hesaplanır. 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan engelli bireylerin istihdamı ile ilgili yönetmelikte ihbar veya kıdem tazminatı için özel bir düzenleme yoktur. Bu konuda engelli bireylerin diğer çalışanlarla hakları aynı seviyededir. Engelli bireylerin işten çıkarılmasında alabileceği iki kat tazminat ise özelleştirme mağdurları için geçerlidir. İşveren tarafından geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiği durumlarda, işveren, işçiyi bir ay içinde işe tekrar başlatmak zorundadır. Aksi halde farklı tazminat haklarınız da doğmaktadır.Murat Çam - 9 Temmuz 2019 17:54
Hocam merhabalar, ABİM bir firma da 4 yıldır çalışmakta %50 raporu var zihinsel olarak , işte çalışamıyor gitmek istemiyor bir de raporu olduğu için ağır işte çalışmaması gerekiyor ama firma da çok yoğun bir tempo da çalıştırıyorlar ve bu durumdan şikayetçi kendisi patronlarla görüşme yaptı beni işten çıkarın diye İşten çıkarmıyorlar abimi tazminat vermemek için sağlık raporu almak istiyoruz. nasıl bir yol izlemeliyiz. ruh hastalıkları bölümünden randevu alıp orada derdini anlatıp bu firmada veya şu işte çalışamaz raporu alabilir miyiz ? teşekkürler.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 10 Temmuz 2019 10:37
Murat Çam, merhaba. Engelli, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada sıkıntı yaşayan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan, tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen kişileri ifade eder. 4857 Sayılı İş Kanununda ve Özürlülerin İstihdamı ile ilgili yönetmelikte tazminat (ihbar, kıdem) alımına dair engelliler için özel bir düzenleme yoktur, diğer çalışanlarla tazminat alım koşulları aynıdır. Kişinin çalışmış olduğu iş şartlarında değişiklik yapılıp, engelini zorlayacak işler önerilip ve yaptırılmaya zorlanıyorsa kıdem tazminatını hak eder. Bunun için kişinin, çalışma şartlarının değiştiğini ve bu değişiklik nedeniyle engelinin zorlandığını ifade eden dilekçeyle iş yerine başvurması gerekir. Bu durumda işveren tarafından ya kişinin iş şartları değiştirip düzenlenir ya da tazminatla çıkışı verilir.Fatih yerli - 19 Ağustos 2020 17:26
Merhabalar eşim fabrikada çalışıyor pandemi süresinde iki defa yanındaki arkadaslarinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya gönderildi bu üçüncü karantinası ve tek hekim raporunun dolması nedeniyle rapor alamıyor ne gibi bı yol cizmemiz gerekiyor şimdiden teşekkürler

Sesan - 20 Ağustos 2020 16:04
Fatih Yerli, merhaba. Raporun süresi dolduysa yeniden rapor çıkartmanız gerekir.Sevde Şahin - 7 Ağustos 2019 22:48
Hocam merhaba. Benim kardesim kas hastaso yuzde80 engelli raporu var. Kendisi universite sinavina girdi vr diyetisyenlik bölümünü kazandi. Univetsite kaydi icin saglik raporu ya da heyet raporu istendigi yaziyor. Bu raporu ne icin istediklerini sorabilir miyim engel durumu bölüme kaydi için herhangi bir sıkıntı oluşturur mu acaba?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 8 Ağustos 2019 10:20
Sevde Şahin, merhaba. Yüksek öğrenim programlarına kayıt yaptıracak olan engelli öğrenciler için, üniversiteler tarafından hazırlanan yönergeler kapsamında, bir takım haklar bulunmaktadır. Bunlar, öğrenciler için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması amacıyla hazırlanmaktadır. Haklar, kişinin engel oranına ve durumuna göre değişmektedir. Bu öğrenciler için Bakanlar Kurulu Kararı ile indirim uygulanmaktadır. Yüksek öğrenim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ilgili kuruma sunarak, ödenmesi gereken ücret tutarından engellilik oranı kadar indirim hakkı kazanılabilmektedir. Bu tip haklar üniversitelere ve bölümlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin kayıt esnasında sağlık durumlarını ve varsa engel durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.Ferhat - 16 Ağustos 2019 09:54
İyi günler beden eğitimi öğretmenliği kazandım heyet raporu istediler bende de hepatit B var sarılık heyet raporu almak için engel mi ?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 17 Ağustos 2019 22:13
Ferhat, merhaba. Öğretmen olarak ataması yapılanlardan, göreve başlamadan önce bazı belgeler istenir. Bunlardan bir tanesi de kişinin sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporudur. Yönetmelikte hepatit B ile ilgili kesin bir yargı olmamakla birlikte kurulun vereceği karar esas alınacaktır. Sağlık kurulu raporunda aleyhinize çıkacak bir karar durumunda itiraz hakkınız bulunmaktadır.ilhan - 1 Mart 2020 20:02
Hocam 2ci defadir bel fitiği amelyati gecirdim ben lavaboya bile gidemiyom yerden bile kalkamiyorum bena rapor verirlermi yuzde kac hocam

Sesan - 2 Mart 2020 15:26
İlhan, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvuruda bulunabilirsiniz. Rapor sonucunda verilecek oranlar belli bir prosedüre göre hesaplandığı için bir tahmin yürütülmesi mümkün değildir.Sevim - 6 Nisan 2020 03:17
İyi geceler hocam benim oğlum kas hastası ilkdefa heyet raporu çıkarmak istiyorum bana bu konuda yardımcı olur musunuz araştırma hastanesinde tedavi görüyor

Sesan - 7 Nisan 2020 11:51
Sevim, merhaba. Tedaviye devam ettiği hastanenin sağlık kuruluna heyet raporu için başvuruda bulunabilirsiniz.Deniz - 16 Ekim 2019 23:56
Hocam iyi aksamlar sağlık memuru olarak hastanede görev yapmaktayım gözümde ağır enfeksiyon oluştu ve bu süreçte çalışmamam gerek rapor hakkım bitmişti bu durum icin heyet raporu alabilir miyim alabilirsem hangi branslardan almalıyım

Celil Çağlar ÖZLÜ - 17 Ekim 2019 18:06
Deniz, merhaba. Memurlar tek hekim raporu ile bir defada - gün izin alabilir. Kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol sonrasında tek hekim - gün daha rapor verebilir. Rahatsızlığın hala devam etmesi durumunda gerekli rapor sağlık kurulundan alınır. Zorunlu hallerde tek hekim tarafından rapor verilebilir ancak bu raporun sağlık kuruluna onaylatılması gerekir.Mine - 22 Ekim 2019 16:19
Merhaba hocam benim kızım tek böbrekli. Onun için para yardımı almak istiyorum. Fakat eşimin üzerine kayıtlı 3, 4 araç bulunmakta. Bizim değil. Kendisi pazarcı sigortası bile yok. Ben kendim ev hanımıyım. Dört çocuğum var üç tanesi de okula gidiyor. Ben bu durumdan yararlanabilir miyim. Ha birde raborda belirtilen bu muayene bölümleri için randevu almamız kerekiyormu. Bunları tamamlamak kaç günümüzü alır. Teşekkürler

Celil Çağlar ÖZLÜ - 23 Ekim 2019 13:49
Mine, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Evinde hasta, engelli veya bakıma muhtaç yakını olanların evde bakım parası alabilmesi için aranan birkaç şart mevcuttur. Bu şartlardan ilki, bakıma ihtiyacı olan kişinin, başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremiyor veya tek başına beslenme, giyinme ve tuvalete gitme gibi hayati ihtiyaçlarını gideremiyor olmasıdır. Evde bakım parası için bir de gelir şartı bulunmaktadır. Gelir şartı, 2019 Ocak ayı itibarıyla “hanede kişi başı 1219 TL’nin altı” olarak belirlenmiştir. Bu durumda, 4 kişilik bir hanenin aylık 4876 liranın altında geliri varsa bakım maaşı için başvuru yapılabilir. Başvuru için gerekli olan evraklardan birisi sağlık kurulu raporudur. Rapor için öncelikle kamu veya üniversite hastanelerindeki ilgili branş hekimine gidilmelidir. Hekimin uygun görmesi durumunda, hasta sağlık kuruluna yönlendirilir.Mesut baser - 29 Ekim 2019 13:39
Merhaba hocam ben sag el bileğinden tfcc yırtığı ve bağ kopması ameliyatı oldum bunlar yaptığım işten dolayı meydana geldi ve ben o bölümde daha çalışmak istemiyorum bunun için heyet veya sag el bileğini agir iste çalıştıramaz raporu alabilirmiyim ameliyatı özel hastanede oldum

Celil Çağlar ÖZLÜ - 30 Ekim 2019 17:20
Mesut Baser, merhaba. İşin yapılması sırasında işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli bir durum oluşursa, işçi, sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yapmakta olduğunuz işin, sağlığınız ve yaşayışınız için sakıncalı olduğuna ve rahatsızlığınızın mevcut görevinizle daha da ağırlaşacağına dair sağlık kurulu raporu almanız halinde, firma tarafından görevinizin değiştirilmesi gerekir; değiştirilmemesi halinde sözleşmenizi bildirimsiz olarak tek taraflı sona erdirmeniz mümkün olabilir.Nursev - 30 Ekim 2019 17:17
Merhabalar ben yaklaşık 15 yıldır kulaklarımdan tedavi görüyorum 4 operasyon geçirdim en son östaki dilatasyon işlemi uygulandı başarılı olunamadı östaki darlığı kronık otiitis media tanım var 112 de çalışıyorum sürekli enfeksıyon gecırıyorum çok zorlanıyorum bununla ilgılı rapor alabılır mıyım hangı rapor turunu alabılırım

Sesan - 31 Ekim 2019 10:25
Nursev, merhaba. Sağlık sorunu yaşayan bir kişi için birden çok ihtimal söz konusu olabilir. Kişi birkaç gün rapor alarak istirahat edebilir, her şeye rağmen çalışmaya devam edebilir, uzun vadeli bir rapor alabilir ya da bu sağlık problemi nedeniyle işten ayrılmak isteyebilir. Kişinin yapmakta olduğu işin, niteliği itibariyle, işçinin sağlığı için ya da yaşamı için tehlike oluşturması durumda kişi kıdem tazminatını da talep ederek işten ayrılabilir. Ancak böyle bir durumda kişi sağlık kurulu raporu ile hastalığını belgelendirmesi gerekmektedir.Rıdvan - 6 Kasım 2019 17:55
Merhaba hocam. Hocam calisitgim yerde tekstil ve vardiyalı. Ben geceleri çalışıyorum ve sabahları baş agri çok oluyor gündüz uyuyorum ve kaktgim zaman çok baş ağrısı oluyor 2 ve 3 saat gibi oluyor. Nöroloji ye gittim gece çalışmamak için rapor istedim gece çalışamaz diye vermedi ve sinüzit var dedi engel değil dedi gece çalışmamda. Ne yapabilirim rapor alabilmek iç n

Celil Çağlar ÖZLÜ - 7 Kasım 2019 08:41
Rıdvan, merhaba. Ancak hekiminizin uygun görmesi durumunda sağlık kurulu raporu başvurusu yapabilirsiniz. Rapor düzenlendikten sonra itiraz hakkı bulunmaktadır. Verilen karar ya da engel yüzdesi konularında değişiklik talep edilmesi durumunda il sağlık müdürlüklerine dilekçeyle itiraz edilebilir. Böyle bir durumda hasta, kurum tarafından belirlenen ve yetkili olan hakem hastaneye yönlendirilir. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hakem hastanede verilen karar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamasıdır.Mustafa çağrı kaymak - 13 Kasım 2019 22:37
Hocam gözlerim miyop. Astimatı yüksek. Retina da yırtık vardı lazer uyguladı ve yırtık onarıldı. Askerlikten muaf tutuldum. Şu andaki öğretmen olarak görev yapmaktayım. Bu durumuma göre %40 sağlık raporu alabilirmiyim. Teşekkürler ederim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 14 Kasım 2019 16:04
Mustafa Çağrı Kaymak, merhaba. Görme sistemine ait kayıpların tümü, Türk Oftalmoloji Derneği ve Sağlık Bakanlığı internet sitelerinden indirilerek kişisel bilgisayarlara kurulabilen Görme Sistemi Kusur Hesabı isimli bilgisayar programı ile hesaplanabilmektedir. Görme kaybı oranı ne kadar yüksekse engellilik oranı da o kadar yüksek olacaktır, ancak bunun kararını sağlık kurulları hekim muayenelerinden sonra verebilir.Şifa - 22 Kasım 2019 16:42
İyi günler. Ben öğretmenim ve Eylül 2019’da sağlık özründen Ankara’ya tayin oldum. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl sağlık özürünün devam ettiğini belgelendirmemi istiyor. 2 yıl önce kanser tedavisi gördüm ve tedavim ömür boyu sürecek. Sağlık kurulu raporum 29 Kasım’da sona eriyor. Yeni rapor “ durum bildirir raporu “ mu olmalı? Ve raporu ne zaman almalıyım ( MEB tedavinin devam ettiğini belgelendirmeyeler ilk atama döneminde atanır diyor)?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 23 Kasım 2019 13:14
Şifa, merhaba. Kanser, verem ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık hallerinde 18 aya kadar, diğer hastalıklarda ise 12 aya kadar, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilen lüzum üzerine izin verilir. İzin süresinin sonunda hastalığının devam ettiği sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurların izni uzatılır. 18 aya tabi olan hastalıklarda azami süre 36 ay, diğer hastalıklarda azami süre 24 aydır. Bu sürelerin sonunda memur iyileşmezse emeklilik hükümleri uygulanır. Azami sürelerin hesabında aynı hastalığa bağlı olarak aralıklarla kullanılan hastalık izinleri de (iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla) dikkate alınır. Bu kapsamda izinli olan memurların yeniden göreve başlayabilmeleri için iyileştiklerine dair rapor almaları gerekir.Oğuzhan Batibay - 9 Aralık 2019 14:08
Celil Bey Merhabalar, ben özel sektörde bir banka da çalışmaktayım. yaklaşık 2 yıldır ağır baskı ve piyasa koşullarının çok üstünde talepler ağır baskı ve mobbing uygulamaktalar. son 1 yıldır da mental olarak çok yıprandığım için psikiyatri servisi ile görüştüm. Mevcut mobbing ve baskılar dolayısıyla “uyum bozukluğu” teşhisi kondu ve 2 adet ağır mental ilaç verdiler. Bankama çalıştığım işimden sağlık sebepleri ve buna sebep mobbing nedeniyle yasal haklarımla ayrılmak istediğimi söyledim. tek doktor raporuyla işlem yapamacaklarını min. 5 doktor imzalı heyet raporu olması gerektiğini söylediler. İlk tanımı kullanarak nasıl bir heyet raporu başvurusu yapabilirim. Şimdeden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 10 Aralık 2019 07:00
Oğuzhan Batibay, merhaba. Sağlık kurulu raporu veya diğer adıyla heyet raporu almak isterseniz öncelikle üniversite veya kamu hastanelerinin ilgili branş hekimlerine muayene olmanız gerekir. Muayene esnasında, sağlık kurulu raporu talebinizi hekiminize iletmelisiniz. Hekim uygun görürse sizi sağlık kuruluna yönlendirecektir. Rahatsızlığınız işinizden kaynaklıysa ve fiziksel olarak şu anki görevinizi yapmanızı engelliyorsa, ayrıca durumla ilgili sağlık kurulu raporu da aldıysanız bir dilekçe ile şirketinize başvurabilirsiniz. Bu durumda şirketiniz, görevinizi değiştirebilir veya kıdem tazminatınızı vererek sizi işten çıkarabilir.Adem gerzeli - 11 Aralık 2019 04:01
İyi günler hocam benim çocukluktan beri sağ kalçamda avasküler nekroz sekili rahatsızlığı var bu rahatsızlığımdan dolayı da askerliğe elverişli değildir raporu verdiler ilerleyen yıllarda da gizli şeker kolesterol yüksek tansiyon ciddi hocam ayrıca 10 yıldır da astım hastasıyım bu şartlarda heyetine müracaat etsem engelli raporu alabilir miyim 1997 yılından beri de sigortalı çalışmaktayım yaşım 47400 gün primim var %40 üzeri heyet raporu alırsam ergi indiriminden faydalanarak SGK dan emekli olabilir miyim. yaşım 40. Ya da hocam %40 rapor alma şansım var mıdır bu rahatsızlıklarından dolayı ona göre sizin de tavsiyeleriniz doğrultusunda hastane heyetine müracaat etmeyi düşünüyorum. ilginiz için şimdiden çok teşekkür ederim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 12 Aralık 2019 10:27
Adem Gerzeli, merhaba. 1800 gün ve üzerinde prim ödeme günü olup %40 ve üzerinde engeli olan kişiler, vergi indirimi ile emeklilik için 2. ve 3. basamak hastanelerin sağlık kurulu birimlerine gidip başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında hastane kişiden bir form doldurmasını talep eder. Form kurula teslim edildiğinde heyet açılır. Kurulun uygun gördüğü doktorlarda muayene olunur. Buradan çıkacak sonuca göre kişinin engel durumu yüzdelik olarak belirlenir ve heyet raporu hazırlanır. Kişi, emeklilik için başvurduğu esnada bu raporu ibraz etmelidir.mert çelik - 17 Aralık 2019 11:29
hocam merhaba , 2 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum kulağım da çınlamalar ve ağrı oluşmaya başladı. gittiğim doktorlar nöroloji ve kbb her iki doktorumuz da iş değişikliği yapmam gerektiğini söyledi işten ayrılıp tazminatı mı yakmak istemiyorum.
Kbb hocamız bana iş göremezlik raporu verebileceğini söyledi, tazminatımı alarak ayrılmam için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. yardımcı olabilirmisiniz teşekkür ederim

Celil Çağlar ÖZLÜ - 18 Aralık 2019 15:09
Mert Çelik, merhaba. Sağlık sorunları, işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılabileceği hallerden birisidir. İşçinin, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle işten ayrılmak istemesi durumunda, rahatsızlığının İş Kanununun 24’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı şu iki durumdan birine uyması gerekmektedir:

 1. İşçinin yaptığı işin, işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması.
 2. İşverenin ya da başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması.

Bu şartların olması durumunda hastalığı nedeniyle çalışamayacağını iddia eden işçinin, işten ayrıldıktan sonra mağduriyet yaşamaması için, bu durumu bir sağlık raporuyla belgelendirmesi gerekmektedir. Neticede, sadece işçinin beyanıyla işverenin ona kıdem tazminatını ödemesi çok da mümkün değildir. Alınacak sağlık raporunda, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği itibariyle, işçinin sağlığı için ya da yaşamı için tehlike oluşturduğuna dair bir ibarenin bulunması gerekir.Ramazan - 19 Aralık 2019 23:06
Merhaba hocam sağlık kurulu raporu istediğimiz gibi çıkmazsa itiraz etmek yerine başka bir hastaneden tekrar rapor isteyebilirmiyiz.tekrar sağlık kurulu raporuna başvuru yapmak için süre varmı.

Celil Çağlar ÖZLÜ - 20 Kasım 2019 15:26
Ramazan, merhaba. Sağlık kurulu raporlarında çıkan sonuca itiraz hakkı vardır. İtiraz işlemi ilçe sağlık müdürlüklerine dilekçe yazarak yapılabilir. İlçe sağlık müdürlüğünün itirazı onaylaması durumunda farklı bir hastaneden rapor verilir. Eski ve yeni raporlar arasında fark varsa, üçüncü bir hastaneden rapor verilir. Bu rapor kesin olarak kabul edilir ve değiştirilemez. İtiraz edebilme süresi konusunda ise kesin bir bilgim yok.Yasin tokmak - 22 Aralık 2019 23:05
Merhaba hocam ben kamu kurumunda suresiz sözleşmeli temizlik işçisiyim 14 yıldır çalışıyorum ben bir kaza geçirdim femur kırığım var Dı ilk amelatımda kaynamadı ikin ci amelatım oldum buda 9 ay sonra kaynaması görundu bu sure zarfında 17 ay rapor aldım 3 doktur doktorum 18 raporu yazamam başka yerden al dedi mudurum gelirsen idare ederim dedi ama ben iyi olmadan gitsem işe yarın kurum benden iyileştime dair rapor isterse doktordan alamazsam nolur işten mi atarla tazminatım nolur bide isterim kurum böyle bir rapor mudur işe başladığına dair yazı yazarız diyor ama bu konuda birşey bahsetmedi bundan ne önerirsiniz iyi olur sendika iyi olmadan işe gitme demişti doktorum gönderesiye raporumu ala bilirsem devamı etsem doğru olur msj yazarsanız sevinirim bir an önce

Celil Çağlar ÖZLÜ - 23 Aralık 2019 13:35
Yasin Tokmak, merhaba. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi halinde malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılabilir. Belirtilen sürenin sonunda kişinin sağlık sorunlarının devam etmesi durumunda engelli raporu için sağlık kuruluna başvuru yapılabilir. Kişinin raporunun uzatılması ya da engelli raporu alması durumunda işveren tarafından işten çıkarılır ise tazminatını almaya hak kazanacaktır.seydi kınalı - 3 Ocak 2020 13:53
slm 3 yıldır şeker hastasıyım ilaç kullanıyorum belde düzleşme diye tabir edilen rahasızlıgımda var emeklilik için rapor alabilirmiyim

Sesan - 4 Ocak 2020 17:03
Seydi Kınalı, merhaba. Emeklilik için heyet raporu çıkarttırabilirsiniz. Malulen emekli olmak için sağlık raporunda engel yüzdesinin en az %60 olarak belirtilmesi gerekir. Bunun dışında kişinin en az 1.800 gün prim ödemiş olması veya borçlanma ile 1.800 güne tamamlanması gerekir.Ebru - 9 Ocak 2020 22:28
Merhaba hocam uzun zamandır boğazımda sorun yaşıyorum akut sinüzit var kronik şekilde alerjik rinit kusma vs.oluyor o yüzden sürekli antibiyotik alerji hapı tarzı haplar kullanıyorum 18 yaşındayım 36 kiloyum bağışıklığım çok kötü durumda bazı günler okula gidemiyorum şimdi vücudumda yaralar çıktı dudaklarım patladı genital bölgemde yaralar çıktı yürümekte zorluk çekiyorum konuşurkende aynı şekilde cildiye doktorum 10 günlük rapor verdi ama okulda raporlu devamsızlığın süresi 20 gün imiş benim bu raporum girilir ise sınıf tekrarına kalıyormuşum yürüyecek halim yok ama bana gelmezsen sınıfta kalırsın diyorlar bunun için heyet raporu alma imkanım varmı cildiye kliniğinden giriş yapıp çünkü mikrop kaparım diye korkuyorum doktorumda zaten o yüzden 10 günlük rapor verdi hatta 10+10 gün bile verebilirim dedim o kadar kötü durumdayım ama 12.sınıf son sınıf öğrencisiyim sınıf tekrarına kalmak istemiyorum ama bunun için ne yapmalıyım heyet için başvursam cildiyeden muayene olup alma şansım varmı?

Sesan - 10 Ocak 2020 12:35
Ebru, merhaba. Milli Eğitim’in belirlediği devamsızlık süresi özürsüz 10 gün ve özürlü 20 gün olmak üzere toplam 30 gündür. Heyet raporu olarak, sağlık durumu okula bildirilebilir ancak sağlık raporları geçmiş tarihli verilmemektedir. Zorunlu hallerde veli okula giderek gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçeyi okul yönetimine teslim edebilir. Okul idaresi tarafından dilekçe değerlendirilir ve buna göre işlem yapılır.MIRAT - 10 Ocak 2020 21:47
Merhaba kolay gelsin bir konuda bilgiye ihtiyacım var Ben %48 ortopedik sürekli engelli olan bir kamu görevlisiyim vergi indiriminden faydalanıyorum bir ay önce ÖTV indirimden faydalanmak için % 48 sürekli ortopedik engelli raporu aldığım aynı hastaneye başvuru yaptım Bana engel veren hastane bu sefer sürekli ve kronik olan rahatsızlıklarıma hiç oran vermedi. Şimdi benim daha önceki %48 sürekli ortopedik kronik vergi indirimi için ve Engel oranı tespiti için verilen ve engelli olduğunu belirten raporunda iptal olur mu yeni almış olduğum rapor eski raporumu etkiler mi bilgi verirseniz şimdiden herkese teşekkürler.

Sesan - 11 Ocak 2020 17:16
Merhaba. Sağlık kurulu raporunda en son çıkan rapor işleme alınır ancak rapordaki oranların doğruluğundan emin olunmadığı durumda rapora itiraz hakkı doğar. SGK’ya gerekli belgelerle itirazda bulunduktan sonra Sağlık Kurulu tarafından Hakem Hastane olarak belirlenen yere gidip yeniden rapor çıkartılabilir.sevinc - 13 Ocak 2020 14:10
slm hocamm ailemden birisi cocuklugunda vurulan bir igne yuzunden bacaginin biri sakat yurume engelli yani bide 1 ay oncede kaza yapti ve kaburgalarda kirik biz simdi heyet raporuna basvurduk acaba calisamaz raporunu alabilirmiyiz

Sesan - 14 Ocak 2020 16:35
Sevinç, merhaba. Heyet sonucunda kişinin engel yüzdesi raporda belirtilir. İş göremez raporu alınması için bazı şartlar vardır. Rapor alacak kişinin kaza tarihinden önce sigortasının sona ermemiş olması gerekir ve kişinin bir yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin yatmış olması gereklidir. Heyetten çıkacak sonucu bekleyebilirsiniz.Cihan - 15 Ocak 2020 20:13
Mrb hocam 2014te askere gittim askerde sağlık sorunum oldu izin kullandım ve bi daha gitmedim 2 defa polisler yakaladı ama yine kaçtım 2016da kendim gittim denedim kendimi yine yapamadım hastaneye sevk ettiler bir ay hava değişimi aldım hava değişimi bitti gittim psikiyatriden çürük aldım kendim bitlisteyim aradan 3 yıl geçmiş tuzla cumhuriyet baş savcısı bi daha heyete girmemi istemiş yardımcı olurmusunuz

Sesan - 16 Ocak 2020 12:11
Merhaba. Heyet raporu devamlı olarak değil de süreli olarak çıktıysa, rapor süresi bittiğinde yeniden bir rapor çıkarılması istenilebilir. Bu süreçte hastalıkta bir iyileşme var ise raporda aynı değerler çıkmayabilir. Bu durumda en son çıkarılan heyet raporu dikkate alınır. Çıkan heyet raporunda engel yüzdesi daha düşükse ve bunun doğruluğu tartışılır durumda ise SGK’ya gidip rapora itiraz edebilirsiniz. Bunun sonucunda Sağlık Kurulu sizi “Hakem Hastane” olarak belirlenen yere gönderir ve orada çıkan rapor dikkate alınır.

Cihan - 16 Ocak 2020 20:51
Irem hanım dosyada diyor ki 2014 ile 2016 tarihleri arasında askerliğe elverişli olup olmadığı hususunda Bitlis devlet hastanesinden rapor aldirılarak raporun cumhuriyet başsavcılıgımıza gönderilmesi hususu rica olunur

Sesan - 17 Ocak 2020 17:14
Merhaba. Belirtilen hastaneye rapor için başvurabilirsiniz. Çıkan raporu daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına götürebilirsiniz. Daha öncesinde detaylı bilgi için askerlik şubesine gitmenizi öneririm.şule - 18 Ocak 2020 09:41
merhaba hocam.ben sağlık personeli olarak kamuda çalışmaktayım.10 yıldır ankilozan spondolit hastasıyım.atak dönemlerimde hareket kısıtlılığı ve siddetli ağrı yaşıyorum. iş yerinde çok uzun saatler ayakta kalmak ve bazı işlemleri eğilerek yapmak zorundayım. belimde tutulma olduğu için bu durumlarda çok zorluk çekiyorum.benim daha az ayakta kalabileceğim birimlerde calisabilmem için nasıl bir rapor almam gerekir.ne yapmalıyım.

Sesan - 18 Ocak 2020 11:54
Şule, merhaba. Heyet raporu çıkartabilirsiniz. Raporda “ayakta çalışamaz” ibaresi bulunmalıdır. Raporu tam teşekküllü kamu hastanelerinden çıkartabilirsiniz. Raporunuzda, yaptığınız işin sağlık sorunlarınızı tetiklediği açık bir şekilde belirtilirse buna dayanarak işten de ayrılabilirsiniz.Şenol - 21 Ocak 2020 11:40
Hocam selamlar ben pertes sekeli hastasıyım erken emeklilik için basvuru yapacağım primlerim doldu bana oran kac verirler Teşekkürler

Sesan - 22 Ocak 2020 17:08
Şenol, merhaba. Raporda oranlar doktor görüşleri, tanılar ve belirli bir prosedüre göre hesaplanır. Tanılara bakılamadan ne yazık ki bir tahmin yapılamaz. Malulen emeklilik için gerekli şartlar arasında 1.800 gün yani 5 yıl prim ödeme şartı bulunmaktadır. Raporda istenilen oran ise en az %60’tır.Melih K. - 23 Ocak 2020 08:33
Hocam Merhaba,

İşe Giriş için Heyet raporu istendi. Yaklaşık 1 haftadır Şişli Etfal hastanesinde bununla uğraşıyorum. Dün heyet kuruluna girdim, sonucun pazartesi verileceğini söylediler fakat pazartesi günü alma şansım yok. Eşim benim adıma evlilik cüzdanıyla raporu alabilir mi? Bilgi verirseniz sevinirim.

Teşekkürler.

Sesan - 24 Ocak 2020 17:43
Melih K. merhaba. Hastane prosedürüne göre değişebilir. Raporu çıkarttığınız hastaneden detaylı bilgi alabilirsiniz.İbrahim - 23 Ocak 2020 11:49
Hocam kolay gelsin
Kasım ayında işe giriş işlemleri için bir devlet hastanesinden heyet durum bildirir raporu aldım 15 doktor onay verdi ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir diye
T7-T8-T9 disk hernisi vardı

İşyeri hekimide işbaşı vermesi için ikinci olarak hakem hastaneye yönlendirdi hakem hastanede muayene olduğum
Beyin cerrahı nöroloji ve ortopedi sağlamdır dedi ama fizik tedavi uzmanı onay vermedi ve kurulun başkanı olduğu için çalışamaz raporu verdi ve kamuya işe girişim engellendi

Bu durumda benim üçüncü bir hakem hastane talep etme hakkım varmış nihai sonuca varılması için sanırım hangi yolları izlemem
Nereye nasıl dilekçe vermeliyim

Teşekkürler

Sesan - 24 Ocak 2020 16:58
İbrahim, merhaba. Raporda aleyhinize bir karar çıkma durumunda itiraz hakkınız var, bu şekilde Hakem Hastane’ye yönlendiriliyorsunuz. Hakem hastaneden çıkan karar nihai karardır ve bu karara itiraz etme hakkınız yoktur.

İbrahim - 13 Şubat 2020 17:11
İkinci aldığım rapor hakem hastaneden ilk raporumu işyeri red verince dilekçe doldurduk
Olumlu rapor ve olumsuz rapor var iki sonuç var ve ikinci gittiğim hastane hakem hastane

Sesan - 14 Şubat 2020 11:47
Hakem hastaneden çıkan sonuç nihai karardır ve işlemler o rapora istinaden yapılır.Erhan - 26 Ocak 2020 19:11
Merhaba hocam, adım Erhan. 10 yıldır bir mağazada çalışmaktayım. Son yıllarda skolyoz, boyun düzleşmesi, ayak baş parmağı kemiğimde büyüme gibi rahatsızlıklarım ortaya çıktı. Artık ayakta çalışmakta güçlük çekiyorum. Tazminatımı alıp işverenimin beni çıkartmasını istiyorum. Bunun içinde heyet raporu almam gerek sanırım. Nasıl bir yol izlemeliyim.

Sesan - 27 Ocak 2020 16:38
Erhan, merhaba. Skolyoz için öncelikle ortopedi doktoruna görünmeniz gerekiyor. Daha sonra doktorunuza heyete çıkmak istediğinizi belirtip rapor alabilirsiniz. Raporunuz çıktıktan sonra işverininize raporu teslim edebilirsiniz. Rapora göre göreviniz değiştirilebilir veya tazminatınızı alarak işten çıkabilirsiniz.İbrahim - 29 Ocak 2020 01:03
Mrb benim kız kardeşimin yüzde 76 ağır özür raporu vardı bizden yeni rapor istediler yeniden çıkarınca raporumuzun ağır özürü kalktı bizde itiraz ettik hakem hastane olan Araştırma hastanesi üç yol önce kararı aynı verdi şimdi başka bir hastaneden alabilmemiz için ne yapmamız lazım bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum saygılar

Sesan - 29 Ocak 2020 12:12
İbrahim, merhaba. Raporu süreli çıkarttıysanız, süre bitiminde yeniden rapor çıkartabilirsiniz. Devamlı bir raporsa ve kardeşinizin farklı bir hastalığı varsa o hastalık için rapor çıkartabilirsiniz.VEYSEL - 16 Şubat 2020 15:48
emekli sandığı emeklisiyim.arteryel hipertansiyon.anksiyete bozukluğu.huzursuz ayak sendromu.hiperlipidemi.kronik kalp hastalığı.diyabetus mellitus.servikal disk bozuklukları.göz bozuklukları gibi rahatsızlıklarım mevcuttur.
1,engelli raporu alınabilirmi
2,hangi hastalıklar dan puan ne kadar olur,
3.emekli maaşından kesinti olurmu

Sesan - 17 Şubat 2020 17:46
Veysel, merhaba. Rapor için öncelikle tam teşekkülü bir kamu hastanesine başvurmanız gerekiyor. Daha sonra muayene ve testleriniz sonucunda size verilen raporda engel yüzdeniz yazacak, engel oranı belli bir prosedüre göre hesaplandığı için herhangi bir tahmin yürütülmesi mümkün değildir.Mehmet - 17 Şubat 2020 02:41
Hocam merhaba, bnde kronik ürtiker-Anjiyoödem hastalaığı var hergün antistamik almama rağmen pek etkisini göremiyorum ve bu beni sosyal olarak çok kötü etkiliyor. Vücudum kabarıklaşma,kızarıklık ve kaşıntı oluyor. En önemliside geceleri bazem küçük dilim şişme yapıyor ve nefes almamı engelliyor. Bu yüzden tek başıma uyuyamıyorum. Araştırma hastanesinden heyet raporlu bi ilaç kullanıyorum az da olsa biraz rahatlatıyor ama her ay olmam gereken bi tedavi. Askerlik kağıdım geldi gitmem gerekiyormuş orda nasıl yapacam, her besini yiyemiyorum her ilacı kullanamıyorum. Bundan ötürü askerliğe ilişiği yoktur heyet raporu alabilirmiyim, öyle bi hakkım varmı.?

Sesan - 18 Şubat 2020 17:38
Mehmet, merhaba. Askerliğe elverişsizdir hükmü içeren rapor alabilmek için öncelikle tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurmanız gerekir. Hastanedeki sağlık kurulu, ancak muayene sonuçlarınızı değerlendirerek bu şekilde bir sonuca varabilir.mehmet - 27 Şubat 2020 12:00
merhaba ülseratif kolit hastası engelli memurum.rapor alıp tek hekimi geçerse engelli peronel sürekli ibareli ve kronik hastalığı olmasına rağmen hakem hastaneye sevk edilme durumu olabilir mi? kısaca engelli memurun rapor durumu soruşturma açma hakkı işverenler tarafından hakkı var mı?

Sesan - 28 Şubat 2020 11:24
Mehmet, merhaba. Raporunuzda aleyhinize bir karar çıktıysa veya sizi şüpheye düşürecek bir durum söz konusuysa rapora itiraz hakkınız vardır. Sağlık kuruluna giderek rapora itiraz edebilirsiniz. Sağlık kurulu sizi hakem hastaneye yönlendirecektir. işveren rapor durumu ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz.Gökhan - 29 Şubat 2020 00:43
Merhaba, Ben kompleks Parsiyel epilepsi hastasıyım Temporal kaynaklı 2014 ten buyana bu hastalıkla savaşıyorum en son olarak ilaçlarım günde 3000 kepra, 300 benvida olarak belirlendi nöbetlerim devam ediyor, son olarak heyete çıkmaya karar verdim sevk edilen nöroloji polikliniğinden %40 aldım. Poliklinik, rahatsızlığın yurt dışından getirilecek ilaca yada yalnızca abd de yapılan riskli bir ameliyata bağlı olduğunu söyledi bunu heyet direk olarak onaylıyor mu? ne tavsiye edersiniz yardımcı olmanızı rica ederim. Teşşekkürler

Sesan - 29 Şubat 2020 17:42
Gökhan, merhaba. Heyet raporunda 3 doktorun ve başhekimin onayı ve imzası gerekir. Rahatsızlığınızın sonucunda onay kararı doktorlarınıza bağlıdır.Aslı gürbüz - 7 Mart 2020 08:00
Öğretmen ataması için heyet raporu isteniyor eşim yurt dışında içinde Esrar maddesi içeren bir kek yemiş bu hafta heyete çıkacak bir sorun teşkil eder mi heyet için istenen kan yada idrar testinde buna da bakıyorlar mı hocam şimdiden teşekkürler

Sesan - 8 Mart 2020 12:31
Aslı Gürbüz, merhaba. Heyette her hasta için ayrı prosedür ve ayrı testler istenebilir. Kan testi istenmesi durumunda uyarıcı madde kullanımı kanda gözükecektir.murat yuladır - 8 Mart 2020 16:53
merhabalar ben polimiyozit hastasıyım heyet raporu almak istiyorum fakat hangi branşları seçmem gerektiğini bilmiyorum ve buradada kimse bilmiyor

Sesan - 9 Mart 2020 17:28
Murat Yuladır, merhaba. Kas hastalıkları için nöroloji polikliniğinden randevu alabilirsiniz. Doktorunuz sizi heyet için yönlendirecektir.Ahmet Binici - 17 Nisan 2020 11:23
Merhaba iyi çalışmalar. Askerliğimin 4. Ayı bittikten sonra, askerliğimi yaparken bi kaza sonucu köprücük kemiğim kırıldı ve ameliyata alındım. 3 adet platin takılarak ameliyatım gerçekleşti. Bu süreçten sonra da 2 ay hava değişimi verildi. Şu durumda askerlik yapmaya elverişli değildir raporu alabilir miyim?Prematüre annesi - 12 Mart 2020 18:32
Merhaba 25 haftalık doğum yaptım. İkizlerimden birini anne karnında 24. Haftada kaybettik. Diğer bebeğim 80 gün yoğun bakımda kaldı.2 aydır evdeyiz çok fazla ilacı kontrolü var. Raporum bitti. Kimseye bırakamıyorum. İşe dönemiyorum. Maddi olarak da sık ıntıdayız. Psikiyatriden heyet raporu alabilir miyim.

Sesan - 13 Mart 2020 10:33
Prematüre annesi, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz veya psikiyatriden randevu olarak heyete çıkmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Hekiminizin size vereceği rapor ile heyete çıkabilirsiniz.atıf - 14 Mart 2020 03:02
merhabalar ben mezenter ıskemı amelıyatı oldum 90 cm ınce bagırsagım alındı kolostomi torbası takıldı vak kuruldu ve bu sure zarfında 12 operosyon gecırdım son ameliyatımda torba alındı vistuller ıcerı alındı suanda 25 boy 10 cm enınde amelıyat kesıgı fıtıgı olustu rısk var dıyerek cerrahı işlem yapılmıyor bu şartlarda heyet raporu alma şansım varmı varsa tahmını yuzdesi ne olur saygılar

Sesan - 15 Mart 2020 10:41
Atıf, merhaba. Daha önce ameliyatınızı gerçekleştiren hekime giderek heyete çıkmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Doktorunuz size uygun bulursa bir rapor verecek, bu rapor ile heyete çıkabilirsiniz.Hayal - 14 Mart 2020 19:22
İyi günler. Ben 2012 yılından beri alerjik astım hastasıyım. Çok öncelerden vardı. Tek tük oluyordu ama teşhis o zaman koyuldu. Klor sigara vb. alerjim var. şu an da 4,5 aydır süren bir öksürükle mücadele ediyorum. Devlet memuruyum . Kronik bir hastalığım olduğunu resmi olarak nasıl ispat ederim.Teşekkür ederim.

Sesan - 15 Mart 2020 11:25
Hayal, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine heyet raporu için başvurabilirsiniz. Raporunuzda kronik rahatsızlığınızın olduğu belirtilecektir. Daha sonrada iş görmezlik raporu için de başvurabilirsiniz.Betül Yılmaz Ulucan - 8 Nisan 2020 02:02
Hocam merhaba. Ben yaklaşık 12 yıldır psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Şuan biraz daha iyiyim. Herhangi bir işe girişte eğer sorun çıkarsa, bağlı bulunduğum psikiyatri bölümünden akli meleke raporu alabilir miyim? Artık özel hastaneler sağlık raporu vermiyor. Devlet hastanesinden almak için eğer sistemde kullandığım ilaçlar gözükürse, daha sonra akli meleke raporu alsam kabul olur mu sağlıklı olduğum?

Sesan - 9 Nisan 2020 12:24
Betül Yılmaz Ulucan, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Psikiyatri de dahil heyet doktorları tarafından muayeneniz yapılacaktır. Bunun sonucunda raporunuz çıkacaktır.Buğra Kanmaz - 13 Nisan 2020 13:26
Merhaba,

Bir ay önce babamda 4 evre beyin tümörü teşhisi konuldu. Birkaç özel hastanede doktorlarla konuştuk ve çok riskli olduğu bilgisi verildiğinden hastaneye yatmamasına karar verdik. Çünkü biyopsi bile riskli idi. Yaklaşık bir aydır evde ilaç vs bakım yapıyoruz. Belden aşağısı artık tutmamaya başladı. Evimize yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu başvurusu yapabilir miyiz?

Sesan - 14 Nisan 2020 11:51
Buğra Kanmaz, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine heyet raporu için başvuruda bulunabilirsinizSevda uğurlu - 15 Haziran 2020 14:04
Meraba hocam eşim askeri personel uzman çavuş eş goturulemecek yere tayini çıktı bendede kan pirtilasmasi var raporumda var olduğuna dair eşimin yanına gitmek için heyet raporuna basvursam olurmu eşimin yanına gidebilirmiyim

Sesan - 15 Haziran 2020 17:04
Sevda Uğurlu, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine rapor için başvurabilirsiniz. Raporu ne için almak istediğinizi Sağlık Kurulu’na bildirirseniz, tayin için gerekli ibareleri rapora ekleyeceklerdir.Zeynep - 16 Nisan 2020 13:50
Merhabalar , abim mart ayı başında kalp krizi geçirdi ve şuanda bilinci kapalı şekilde evde solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. Ailenin geliri yok devlet desteği almak istiyoruz . Ancak bütün başvurularda karşımıza heyet raporu engeli çıkıyor.
Şu salgın süresince evden çıkarmak bile çok tehlikeli iken hastaneye götürmek daha büyük risk . Heyetin eve gelmesi ya da farklı bir şekilde destek alınması mümkün müdür ? Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir yardımcı olabilir misiniz ?

Teşekkür ederim.

Sesan - 17 Nisan 2020 13:14
Zeynep, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurmanız gerekiyor. Sağlık kurulu hastayı görmek isteyecektir, hastanın durumunu sağlık kuruluna bildirmelisiniz.Alican KARGİN - 24 Nisan 2020 20:45
Merhaba doktor bey, ben 25 yaşındayım bu yılın sonunda askerlik için tecilim bitiyor. 135 kiloyum 180 de boyum var, sırtımda kamburum var, yanlış hatırlamıyorsam 118 derece eğimliymiş dik dura biliyorum ama 30 dk dan sonra ağırmaya başlıyor, reflüm var, sanırım birde akciğer yağlanması problemlerim bunlar beni kaç sefer ertelenirim acaba askere elverişsiz raporu almam için. Tek seferde alabilir miyim

Sesan - 25 Nisan 2020 11:12
Alican Kargin, merhaba. Heyet raporu için tem teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Çıkan raporla ile askerliğe elverişli değildir raporu alabilirsiniz.Doğan şahin - 26 Nisan 2020 17:51
Merhaba Ben Çalışan Emekliyim .2003 yılında emekli 0ldum , 2005 yılında başka bir firmada çalışmaya başladım .Ağutos sonu Fiziksel yorgunluk vede göz yansiyorun .ayrıca işitme kaybı nedeniyle işi bırakmayı düşünüyorum .Lakin kendim ayrılırsam tazminat alamıyorum bu anlamda .bir heyet raporu aldığımda iş hakkımı tek taraflı fesh edebilir tazminatı hak edebilirmiyim Saygılarımla . Doğan Şahin

Sesan - 27 Nisan 2020 14:01
Doğan Şahin, merhaba. Mevcut rahatsızlığınız yaptığınız işten kaynaklanıyorsa veya yaptığınız iş hastalığınızı tetikliyorsa bunu rapor çıkartarak işveren sunabilirsiniz. Raporunuzda işinizin hastalığınızı tetiklediği belirtilirse tazminat hakkınız doğabilir.Baki - 27 Nisan 2020 02:08
Hocam merhaba, ben diyafram zarından ameliyat oldum, bide sırttan bıçak darbesiyle beraber serçe parmağımi kaybettim, kulaktan da biraz kayıp var bunun için heyet raporu alınır mı saygılar hocam.

Sesan - 27 Nisan 2020 14:05
Baki, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Heyet muayenesi sırasında rahatsızlıklarınıza bakılacaktır.oğuz kaya - 29 Nisan 2020 13:47
Öncelikle iyi günler. Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum. İller arası nakil talebinde bulunabilmem için iki yıl şartını doldurmam gerekiyor. Ancak anne ve babam 70 yaşın üzerinde ve ikisinin de kronik rahatsızlıkları ( Diyabet- Yüksek Tansiyon ) var ve ikisinin de ilaç kullanım raporları var. Kendileri ile yakından ilgilenebilmem için iller arası nakil talebinde bulunup ikamet ettikleri yere atanmak istiyorum. Kurumum benden hastalıkları ile ilgili sağlık kurulu raporu istiyor.

Sesan - 30 Nisan 2020 09:56
Oğuz Kaya, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine rapor için başvuruda bulunabilirsiniz.Kaya Can - 29 Mayıs 2020 14:59
Hocam Merhabalar Herkese Tek Tek Cp verip YArdımcı olmuşsunuz Allah sizden Razı Olsun. Benim de Sorum Olacak Ben Trafik kazası geçirdim Araç Çarptı Kaçtı Sağ üst tibia çok parçalı kırık oldu Ameliyat oldum Platin ve 9 adet vida takıldı sol dizim de de Bağlar yırtıldı Ameliyat için platin takılan sağ dizimin iyileşmesi bekleniyor aynı zaman da platin takılan dizim de sıvı için iğne yapılacak tazminat için rapor alacağım tahminen rapor yüzdesi ne olur yaşım 33 şimdiden teşekkür ederim hocam iyi çalışmalar saygılar…

Sesan - 29 Mayıs 2020 17:52
Kaya Can, merhaba. Heyette verilen raporların yüzdesi belirli bir prosedüre göre hesaplanır. Kişilerin engel durumları ile alakalı olan hastalıkların ayrı ayrı değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir. Engelli raporu alacak kişinin Ortopedi, KBB, Göz, Ruh ve Sinir Hastalıkları, Nöroloji, Genel Cerrahi ve İç Hastalıkları branşları içeren sağlık kurulundan geçmesi gerekir. Böyle bir durumda yüzdelik tahmini yapılması ne yazık ki mümkün değildir.

Kaya Can - 9 Haziran 2020 14:15
Teşekkür ederim. Peki Bir Sorum daha olacak vücudum da ameliyat izleri yaklaşık olarak 25 cm 30 cm arası bunlar da rapora dahil oluyormuş estetik olarak bunun hakkın da bilginiz var mı şimdiden teşekkür eder iyi çalışmlar dilerim.

Sesan - 10 Haziran 2020 17:48
Kaya Can, merhaba. Yara izine ve oluşma şekline göre rapora dahil edilebilir.Barış Güler - 30 Mayıs 2020 09:59
Hocam merhaba ben şuan askerdeyim doğduğumda sağ ayağım çarpık olarak dünyaya gelmişim sağ ayağım soldan 2 numara küçük ve sağ bacağım soldan oldukça ince ayakta çok duramıyorum ağır iş yapamıyorum çok ağrı yapıyor yürürken topallıyorum bu şikeyetlerimden dolayı
hastahaneye gittim ve oradaki doktor heyet gelene kadar spor ve faaliyetten muaf raporu verdi. Sizce heyetin bana vereceği karar ne olur askerlikten muaf ederler mi ? Ve sağ ayağım topuğundan bileğime 15cm dikiş ameliyat izi var hocam

Sesan - 30 Mayıs 2020 12:42
Barış Güler, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Sağlık kurulundan heyet raporunu alabilirsiniz. Askerlikten muaf kararı heyet raporunuza istinaden askerlik şubeden verilir. Heyette çıkacak karar da rahatsızlığınıza ve rahatsızlığınızın derecesine göre değişir.Aslıhan Belkay - 4 Haziran 2020 20:53
Merhaba.Babama sarı nokta teşhisi kondu.Ancak iğneyi o dönemde yasal değil diye vurmadılar.Biz Ankarada bu iğneyi bir üniversite hastanesinde vurdurduk.Diğer dozlar için bizi yine şehrimizdeki üniversite hastanesine yönlendirdiler.Lucentis adlı iğnenin 2.dozunu da şehrimizde vurdular.Ancak rapor almamızın mümkün olmadığını bu iğneden önce bir tedavi aşamasından geçmemiz gerektiğini söylediler. Bundan sonrası için iğneyi heyet raporu ile almamız mümkün müdür? Bilmediğimiz bir ön tedavi konusunda bizi yönlendirmedikleri için bu ilacı bundan sonra kendimiz mi karşılamak durumundayız?

Sesan - 5 Haziran 2020 15:06
Aslıhan Belkay, merhaba. Tedavi ve ilacın mevzuattaki yeri değişiklik gösterebilir. Durumu bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na danışmanızı öneririz.Mehtap karaca - 18 Haziran 2020 17:02
Merhaba 7aylık hamileyim ve hipertansiyona bağlı ilaç kullanmaktayım ancak buna rağmen tansiyonum yükselmekte. Tek hekimden 10gün+10gün olarak rapor kullandım.muayene olduğum başka bir hastanedeki profesör de 30. Hafta da zorunlu olarak doğuma alınabileceğini belirtti.20gün dolduğu için rapor da alamıyorum. Gebelikte hipertansiyon rapor almam için yeterli olur mu? Teşekkürler

Sesan - 19 Haziran 2020 16:22
Mehtap Karaca, merhaba. Tansiyon kronik bir rahatsızlıktır, devamlı olarak bir rapor çıkartabilirsiniz.Senem - 19 Haziran 2020 18:42
Epilepsi hastasıyım üniversite sınavına hazırlanıyorum hastalığım hemşire olmama engel mi ?

Sesan - 20 Haziran 2020 15:55
Senem, merhaba. İşe girişte istenilen sağlık raporunda bir rahatsızlık belirtilirse ve bu rahatsızlık yönetmelikte hemşire olmanıza engel olarak belirtilmişse mesleği icra edemezsiniz. Bunun için öncelikle yönetmelikte istenilen sağlık durumuna göz atmalısınız.Elif aköayur - 25 Haziran 2020 20:18
Selamü aleyküm hocam ben 12 yıldır ms? Hastasıyım çeşitli iğne ve ilaçlar kullanıyorum sağlık raporu almak istiyorum şikayetlerim güç kaybı uyuşma unutkanlık mesane problemleri sağ gözümde yüzde 30 solda ödem var diğer hastalıklarını saymaz isem eğer yüzde kaç engel durumu çıkar

Sesan - 26 Haziran 2020 11:37
Elif Akçayır, merhaba. Raporda oranlar, kişinin hastalığına ve hastalık derecesine göre değişir. Her hastalık her zaman aynı oranı alamaz. Hesaplama prosedürü de farklıdır. Bu nedenle oran hakkında bir tahmin yürütülmesi doğru değildir.Nurettin - 28 Haziran 2020 15:51
Merhaba Sayın Hocam Ben Ankilozan Spondilit hastasıyım. Yaşadığım il’de Romatolog uzmanı yok. Bu yüzden fizik tedavi bölümüne gidiyorum. Devlet memuruyum. Acaba Romatolog uzmanı olan başka bir ile tayin istemek için heyet raporu almam mümkün müdür?

Sesan - 29 Haziran 2020 17:26
Nurettin, merhaba. Heyet raporu için başvurunuz esnasında raporu ne için çıkartmak istediğinizi belirtmelisiniz. Raporda gerekli ibareler yer alacaktır. Yönetmeliğiniz uygunsa tayin işlemi yapılabilir.Mustafa kutahya - 1 Nisan 2021 03:21
Hocamm merhaba risperdal 1 mg _ tranko buskas 10mg _ anafranil 75 mg __ lustral 20 mg gunde 4 adet toplam gunde 7 ilac iciyorum

Daha once 2 defa hastahanede 10 yil once 1 ay ve 2 yil once 1,5 ay ve hastahanede pzikiyatrik kiliniginde yattim soforum herkes bana bakiyor gibi hissediyorum devamli takintilarim cok fazla en son bu ilaclardan once akliniza ne geliyorsa sayiyordum simdi biraz azaldi ama sanki gittik e saymalarim cogalmaya basladi asiri suphe dalginlik beynim in ici cok karisik herseyi dusunuyorum dusundugumude dusunuyorum 18 yiĺik devlet memuruyum oraan oraya suruluyorum kumarda oynuyorum kazaniyorum gunah diye tekrar bile bile kaybediyorum yada dagitiyorum emekli olmak istiyorum 40 puan almam ywtwrliymis OBSESIF KOMPSIF TANISI konuldu heyete girsem 40 puan verilirmi

Sesan - 2 Nisan 2021 11:53
Mustafa Kütahya, merhaba. Heyetteki oranlar belli bir prosedüre göre hesaplanır. Ne yazık ki bir tahmin yürütmek doğru olmayacaktır.Ayşe Akpınar - 6 Temmuz 2020 19:32
Merhabalar ben 3 yıldır bir çağrı merkezinde çalışıyorum yaklaşık 1 yoldur da kulakta işitme problemi çınlama yaşıyorum be işitme kaybım oluştuğununöğtendim bununla ilgili heyet raporu için başvurdum fakat r rapor için 2 hafta 14 gün sonra e devletten alabilirsiniz denildi normal süreç bumudur ve bu raporla tazminat alabilir miyim

Sesan - 7 Temmuz 2020 17:43
Ayşe Akpınar, merhaba. Rapor için öncelikle tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurmanız gerekiyor. Raporu ne için çıkartmak istediğinizi ve hastalığınızı belirttiğinizde sizi ona göre yönlendirecekler. Size bir heyet günü verecekler ve muayeneleriniz olacak. Bunun sonunca heyet raporunuz çıkacak. Raporu iş yerinden çıkmak için alıyorsanız, tazminat alabilmeniz için raporda işten kaynaklı sağlık sorunlarınız olduğu belirtilmelidir.Cihan atakan - 20 Temmuz 2020 14:22
Merhaba hocam ben egm de sabit kadrolu 657 ye tabi yardımcı kolluk kuvveti memurum dmk tayin atama yer değiştirme kanunu madde 13 e göre atama yapmak için
Eşim epilepsi hastası ve haftada 2-3 kez kriz geçiriyor ve madde 13 e göre kurul raporu almam gerekiyor nasıl bir yol izlemem gerekiyor heyet raporumu yoksa küçük kurul 3 hekimli bir rapormu almamız gerekiyor bilgilendirirmisiniz

Sesan - 21 Temmuz 2020 17:52
Cihan Atakan, merhaba. Epilepsi kronik bir rahatsızlık olduğu için sürekli yani süresiz bir heyet raporu çıkartabilirsiniz. Bunun için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurmanız gerekmektedir. Raporda yazması gereken ibare için raporu ne için çıkarttığınızı belirtmeniz gerekmektedir. Raporu çıkarttıktan sonra ilgili idareye başvurabilirsiniz.Gözde Sarpkaya - 22 Temmuz 2020 14:29
Merhabalar
Ben yks sınavına girdim bu yıl ve bir şeyi merak ediyorum .
Hemşirelikte heyet raporu isteniyor ve benim sol kolumda bir problem var dirsek kısmım 180 derece olacak şekilde tam açılmıyor. Hemşirelik yazmak istiyorum ama bu sorun oluşturur mu bilmiyorum. Fikrinizi merak ediyorum lütfen yanıtlayınız.

Sesan - 23 Temmuz 2020 17:54
Gözde Sarpkaya, merhaba. Hemşireliğin yönetmeliğini bilmediğimiz için bir cevap vermemiz sağlıklı olmaz. Her meslek için aranan sağlık şartları farklıdır, bunu ilgili yönetmelikten öğrenebilirsiniz.Erkan batu - 26 Temmuz 2020 11:37
mrb 3lü rapor yani akciger grafigi, tamkani odrimetri raparu alcam genel cerrahi mi bakıyor buna acaba

Sesan - 27 Temmuz 2020 16:11
Erkan Batu, merhaba. Odyometri, işitme testidir. Kulak, burun, boğaz polikliniğine başvurabilirsiniz.Cem demiray - 10 Ağustos 2020 12:57
Merhaba
Ben ocak ayinda durum bildirir raporu almistim uzerinde ozel trrtibatli arac kullanabilir yaziuor bununla otv muafiyeti alabilir miyim hicbiryerde tam cevap bulamadim yardimci olabilir misiniz

Sesan - 10 Ağustos 2020 10:19
Cem Demiray, merhaba. Raporunuzda “Özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi mevcutsa ÖTV indiriminden faydalanabilirsiniz.İsmail CEYLAN - 10 Ağustos 2020 18:03
Merhaba. Babam gırtlak kanseri hastası. Ameliyat oldu. Kemo ve ışın tedavisi aldı. Bunlar 1 yıl önceydi. Şuan yapılan tetkilerine göre nüksetme durumu söz konusu. Tekrar kemoterapi alması gerekiyor. Kendisinin çocukluktan kalma bir paget isimli kemik hastalığı da var. Kemiklerinde iz bırakmış, yürürken sendeliyor. Bu hastalıkla ilgili 30 yıl önceden %40 raporu varmış ama çok eski bir belge olduğu için bulamıyoruz nerede olduğunu. Sisteme girildiğini de sanmıyorum. Vergi indirimlerinden faydalanmak için nasıl bir yol izlemeli babam bir yol gösterebilirseniz çok seviniriz. Teşekkürler.

Sesan - 11 Ağustos 2020 10:24
İsmail Ceylan, merhaba. Belge sisteme girilmediyse orijinal belgeyi bulmanız gerekir. Bulamıyorsanız yeniden rapor çıkartmanız gerekebilir.HASAN KURT - 10 Ağustos 2020 21:14
Merhaba hocam, vertigo ve hipertansiyon hastasıyım, yaptığım iş fiziksel olduğu için sürekli hastalığımı tetikliyor. Emeklilik için yaş engeline takılıyorum. Bu durum için heyet raporu alabilirmiyim? Benim için iş göremez raporu çıkar mı? Teşekkürler.

Sesan - 10 Ağustos 2020 10:08
Hasan Kurt, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. Sağlık kuruluna raporu ne için çıkartmak istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Yaptığınız iş rahatsızlığını tetikliyorsa bu raporda belirtilmelidir. Bu şekilde tazminatınızı alarak işten ayrılabilir veya malulen emeklilik için başvurabilirsiniz.Aycan hamamcı - 11 Ağustos 2020 10:50
Merhabalar.
ülseratif kolit / migren / topuk dikeni gibi kronik rahatsızlıklarım var. bu hastalıklar için heyet raporu alınabiliyor mu ?
alınan rapor emeklilikte değişkenlik yapıyor mu ?
teşekkürler.

Sesan - 12 Ağustos 2020 10:43
Aycan Hamamcı, merhaba. Hastalıklarınız için heyet raporuna başvurabilirsiniz. Malulen emeklilik için raporda %40 engel durumu gerekmektedir. Bunu dışında 10 yıl içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.Mehmet koç - 16 Ağustos 2020 09:34
Mrb ben mehmet iş yeride zorunlu 8 saat mesaiye kaliyorum iş agır sıkintı çekiyorum 8 saaten fazla çalışamaz raporu nasıl alabilirim

Sesan - 17 Ağustos 2020 15:19
Mehmet Koç, merhaba. Yapmış olduğunuz iş herhangi bir hastalığa yol açıyorsa veya mevcutta bulunan rahatsızlığınızı tetikliyorsa rapor ile bu durumu belgeleyerek çalışma saatlerinizde düzenleme yaptırabilirsiniz.Tülay - 21 Ağustos 2020 09:13
Merhaba hocam ben çağrı merkezi calisaniyim istifa etmek istedim cunku ruh halim hic iyi degil psikolojik sorunlarım var yoneticim istifa edersem herhangi bir tazminat alamayacagimi fakat heyet raporum olursa alabilecegimi söyledi bu durumda bana heyet raporu verilir mi acaba

Sesan - 22 Ağustos 2020 12:44
Tülay, merhaba. Sağlık kuruluna heyet raporu için başvurabilirsiniz. Raporunuzda işinizin hastalığınızı tetiklediği veya sizde hastalığa sebep olduğu belirtirilirse tazminat hakkınız doğacaktır.Halil ibrahim yılmaz - 5 Aralık 2022 16:33
Merhaba bende epilepsi olduğu için askerlikten muafiyet almak için sağlık kuruluna başvurdum. Eğer askerliğe elverişli değildir sonucu çıkarsa kamuda öğretmen olmama engel mi?Hasan Gül - 30 Ağustos 2020 00:45
Hocam ben 2. Üniversite başvurusu yapıcam ama benden sağlık kurulu raporu istiyorlar bunu nasıl alabilirim acaba en erken şekilde

Sesan - 31 Ağustos 2020 10:39
Hasan Gül, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Ancak pandemiden dolayı süreç biraz uzun işleyebilir.serap karasu - 21 Ağustos 2020 16:45
babam 27 temmuzda beyne pıhtı atması sonucu ivme(felç) geçirdi. Sağ taraf tutmuyor ve konuşamıyor. Doktor bi daha eskisi gibi olmayacağını belirtti. 17.08,2020 de bu defa akciğere pıhtı attı. sağlık kuruluna girme talebimiz reddedildi. 6 ay tedavi süresinin geçmesi gerekiyormuş. peki biz 6 ay boyunca nasıl geçinelim

Sesan - 22 Ağustos 2020 12:47
Serap Akarsu, merhaba. Hasta hastanede yatışta ise rapor için başvuramazsınız. Sağlık kuruluna başvurmadan öncede hastanın taburcu olması gerekmektedir.Semih Dinc - 1 Eylül 2020 14:37
Uyku apnesi için test yaptırmak istiyorum. Devlet hastaneleri çok uzun sürede gün veriyor. Özel hastenelerde yaptıracağım fakat her özel hastane çıkan sonuca heyet raporu veremiyor. Heyet raporu verebilen ve uyku testi yapan özel hastane varmı bildiğiniz İl farketmez.

Sesan - 2 Eylül 2020 11:06
Semih Dinç, merhaba. SGK ile anlaşmalı özel hastaneler testten sonra geçerli bir heyet raporu vermektedir.özcan kesler - 4 Eylül 2020 13:46
merhaba,

babam da kalp yetmezliği (kalp %26 seviyesinde çalışıyor) var, ve buna dayalı akciğerlerinde sorun. aynı zamanda tansiyon hastası. vergi indirimi için rapor almak istiyoruz. bu şartlarda nasıl rapor alabiliriz. tahmini yüzde kaçlık bir rapor çıkar

Sesan - 5 Eylül 2020 10:28
Özcan Kesler, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurmanız gerekmektedir. Raporda oranlar her hastalık ve her hasta için değişir. Farklı bir prosedüre göre hesaplandığı için bir tahmin yürütmek doğru olmayacaktır. Vergi indiriminden faydalanmak için raporun sürekli geçerliliği olması gerekir. Raporda sizden istenen oran en az %40’dır.Kader tutal - 13 Eylül 2020 01:02
Meraba hocam lütfen sorumu yın benim için çok önemli.tüberküloz geçmişim var benim bundan dolayı akciğerimde nodüller var tomo. Sonucunda…yöneticim heyet raporu alırsam riskli birimde çalışmayacağımı söyledi bana (ozellikle covid sürecinde) . Sizce bana heyet raporu verirler mi??

Sesan - 14 Eylül 2020 09:54
Kader Tutal, merhaba. Pandemi sürecinde riskli gruptaysanız heyet raporu ile işten ayrılabilir veya iş saati düzenlemesine gidebilirsiniz. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurmanız gerekmektedir.PINAR BALVEREN - 21 Eylül 2020 12:49
Merhaba hocam eşim beyin kanaması geçirdi Akdeniz Üni. 5 kez ameliyat oldu. Kronik faktör9 tespit edildi. Ömür boyu imnün serumu almak zorunda. 8 aydır raporlu, henüz tedavisi tamamlanmadı. 1 ameliyatı daha var. Daha ne kadar heyet raporu alınabilir? Engelli sayılırmı? Malülen emekli olabilirmi?

Sesan - 22 Eylül 2020 13:38
Pınar Balveren, merhaba. Rahatsızlığı ile ilgili engelli raporu çıkarabilirsiniz. Raporda size bir oran belirtilecek. Malülen emeklilik için en az %60 oran isteniliyor.lokman kazan - 26 Eylül 2020 21:16
Merhaba hocam,Annem 82 yaşında işitme,göz,tansiyon ve kalp kapağında kireç olduğu için üç çeşit ilaco ömür boyu kulanacak heyet raporuna baş vursak sağlık raporu %90 verirlermi.

Sesan - 27 Eylül 2020 14:47
Lokman Kazan, merhaba. Sağlık Kurulu’na rapor için başvurabilirsiniz. Raporda oranlar kişinin hastalığına, hastalığın derecesine göre belirli bir prosedürle hesaplanır. Bu nedenle bir tahmin yürütmek doğru olmayacaktır.mehmet pürçek - 11 Ekim 2020 20:12
merhaba hocam.
sağ ve sol elimde karpal tünel sendromu mevcut. nöroloji servisinde tanı konulduktan sonra fizik tedaviye yönlendirildim. fizik tedavi doktorum durum bildirir raporuyla çalışmış olduğum bölümün değişmesi gerektiğini, aksi halde sorunların geçmeyeceğini yazdı. Fakat iş yeri hekimimiz tek hekim raporuyla bölüm değiştiremeyeceğini kurul raporu olması gerektiğini söyledi. sağlık kurulu sekreterleriyle yaptığım görüşmede böyle bir raporun olmadığı söylendi. nasıl bir dilekçeyle başvurmam gerekiyor

Sesan - 12 Ekim 2020 09:11
Mehmet Pürçek, merhaba. Sağlık kuruluna heyet raporu için başvurabilirsiniz. Çıkaracağınız heyet raporunda yapmış olduğunuz işin sağlığınızı etkilediğini belirtmesi yeterli olacaktır.Gizem Can - 24 Ekim 2020 17:04
Merhaba, benim annem kanser hastası, ben de farklı bir şehirde memur olarak görev yapıyorum. Refakat izni alabilmem için sağlık kurulu raporu almamız gerekiyormuş. Rapor için başvuruyu bulunduğum şehirden ben yapabilir miyim yoksa annem mi yapmalı tedavi gördüğü hastaneye?

Sesan - 25 Ekim 2020 12:44
Gizem Can, merhaba. Raporlar hasta adına çıkarıldığı için başvuruyu anneniz yapmalıdır. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna rapor için başvuruda bulunabilir.Gül kılınç - 5 Kasım 2020 23:33
Merhaba, sağlık kuruluşunda işe başlamak için benden sağlık raporu istediler. 6 birimde muayene olmam gerektiği söylendi. Psikiyatri bölümünde muayene esnasında doktor bana daha önce psikiyatrı geçmişim olup olmadığını sordu bende daha önce olduğunu misol 50 mg adında ilaç kullandığımı söyledim doktor şuan kendini iyi hissediyor musun dedi ve daha iyi hissettiğimi sıkıntı olmadığını söyledim. Diğer 5 birimde herhangi bi sağlık sorunu çıkmadı. Acaba psikiyatri geçmişim olduğu için ve ilaç kullandığım için sağlık kurulu raporum olumsuz sonuçlanır mı ?

Sesan - 6 Kasım 2020 14:12
Gül Kılınç, merhaba. Sonuç doktorun kararına bağlıdır. Şu an bilemeyiz. Muayene ve testlerinizin içeriğini de bilmediğimiz için test sonucu hakkında bilgi vermemiz doğru olmaz. Sağlık kurulu raporunu beklemenizi öneriyorum.Ahmet Turan - 18 Aralık 2020 02:20
Ehliyet için 3 doktor imzalı heyet raporu almak için devlet hastanesine başvurdum ama 1 ayı geçti doktor 3 aylık tahlil istedi bende iş durumundan dolayı hemen almam gerekiyor acaba başka bir hastaneye başvursam alabilirmiyim yada nasıl bir yol izlemeliyim

Sesan - 19 Aralık 2020 11:09
Ahmet Turan, merhaba. Heyete girmediyseniz rapor için farklı bir hastaneye de başvurabilirsiniz.İbrahim YILMAZ - 28 Aralık 2020 23:05
Merhabalar hocam. Öğretmenim.babam için 2019 Aralık ayında –başkasının yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremez– raporu aldım ve babamın ikametine tayinimi aldırdım. Şimdi adres değişikliği nedeniyle tekrar il içi tayin hakkını kullanmak istiyorum.

soru 1 - Bu yukarıdaki ibarenin bulunduğu raporlar belirli bir tarih için mi geçerlidir. raporun aslını önceki kurumuma verdiğim için elimde rapor yok.
soru 2 - Mevcut raporu tekrar nasıl alabilirim. hastaneye başvurma yoluyla verebilirler mi. babamın olması zorunlu mu babam felçli ve e-devleti yok.

Sesan - 29 Aralık 2020 12:16
İbrahim Yılmaz, merhaba. Raporlar süresiz veya belirli bir süre için düzenlenebilir. Geçerlilik süresi raporun üzerinde yer alır. Süresiz bir rapor ise raporun aslı için raporu düzenleyen hastaneye başvurabilirsiniz. Eğer raporunuz belirli süreliyse yeniden rapor çıkartabilirsiniz. Bu işlemler için hastayı da görmek isteyeceklerdir. Hastanız hastaneye gidecek durumda değilse 444 38 33 numaralı telefon hattını arayarak Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri’nden yardım isteyebilirsiniz.murat yıldırım - 23 Ocak 2021 09:31
Merhabalar ben 6 yıldır bir gıda firmasında kamyon ile dağıtım yapmaktayım…işlerin ağır olmasından dolayı 3 sene önce boyunda 4 yerde fıtık ve düzleşme teşhisi kondu…sağ ve sol omuzda ise rotator cuff sendromu var.bu yüzden sağ omza 2 adet vida kondu…omurgada ise az eğrilik var…iş yeri daha hafif bir iş imkanı sunmadığı gibi,başka bir işe bakmamı söyledi fakat tazminat konusunda hemfikir değiliz…Bende avukat kanalıyla devlet hastanesinden aynı işyerinden çalışamaz raporu istedim fakat bana durum bildirir raporu almam gerektiğini söylediler…sizde nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

Sesan - 24 Ocak 2021 17:34
Murat Yıldırım, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz. Başvurunuzdan sonra muayene ve tetkikleriniz yapılacak. Raporunuzda çalıştığınız işin sağlığınızı etkilediği belirtilerse tazmin hakkınız doğabilir. Öncelikle sağlık kuruluna başvurmalısınız.Ahmet aksöz - 26 Ocak 2021 12:54
Merhaba benim sağlık raporumun süresi doldu yenilemek istiyorum ücreti var mı varsa ne kadar ve tekrar doktorlara muayene olacak miyim

Sesan - 26 Ocak 2021 17:57
Ahmet Aksöz, merhaba. Evet tekrar muayene olmanız gerekiyor. Ücret size sağlık kurulu tarafından söylenecek, net bir ücreti yok ne yazık ki.pelinsever - 27 Ocak 2021 01:13
merhaba hocam dedem yatalak felçli bir hasta vergi indiriminden fatdalanmak istiyoruz.bunun için önce vasi davası açmamız gerekiyor.bu dava için gerekli belgelerden biri de heyet kurul raporu.vergi indiriminden fatdalanmak için de engelli raporu gerekliymiş.tek bir raporla ben önce davayı açıp dava karara çıktıktan sonra aynı raporla araba alabilir miyim hocam yoksa iki ayrı rapor mu almalıyız vakitinizi ayırdığınız için teşekkrler hocam

Sesan - 28 Ocak 2021 11:54
Pelinsever, merhaba. Tek raporda alabilirsiniz. Öncelikle raporu çıkartmanız gerekiyor onun için de tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna başvurabilirsiniz.Fatih Arslantürk - 28 Ocak 2021 15:23
Hocam merhaba 2 yıl önce kalp krizi geçirdim 3 stent takıldı ritim bozukluğu kalp kapakçığında büyüme var kolesterol ve tansiyon hastasıyım aynı zaman da norofibromotozis hastalığım da var engel Oranı kaç olur

Sesan - 29 Ocak 2021 12:07
Fatih Arslantürk, merhaba. Raporda oranlar hastalığa, hastalığın derecesine ve doktor görüşüne göre belli bir prosedürle hesaplanır. Oran hakkında ne yazık ki bir tahmin yapılamaz.Tuğba kaya - 2 Şubat 2021 14:26
Merhaba. Öğretmenim. Annem kanser hastası kemoterapi tedavisi devam ediyor. Ona bakacak tek yakını benim. Fakat görev yaptığım il annemin yaşadığı ile çok uzak. Sağlık özrü ile tayin talep edeceğim. Annemin hastalığını belgeleyen ve “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresinin yer aldığı bir heyet raporu alınması gerekiyormuş. Bu raporu nasıl alabilirim?

Sesan - 2 Şubat 2021 16:33
Tuğba Kaya, merhaba. Hastanın tam teşekküllü bir kamu hastanesine giderek sağlık kuruluna rapor için başvurması gerekiyor. Daha sonra kendisine bir heyet günü verilecek. Heyet gününde muayeneleri ve testleri yapıldıktan sonra raporu çıkacaktır.

Tuğba kaya - 3 Şubat 2021 01:44
Yanıt için teşekkürler. Bir diğer sorum ise, annem şuan kemoterapi aldığından şahsi ihtiyaçlarında bile zorlanıyor. Yani hastaneye kendisinin gitme durumu zor. Rapor için yakını başvuramaz mı?

Sesan - 4 Şubat 2021 14:34
Rapor için mutlaka hastayı görmek isteyecekler. Hasta yatağa bağımlı durumda ise hastaneye götürmek için 444 38 33 nolu numarayı arayarak Evde Sağlık Hizmeti’nden yardım alabilirsiniz.AYŞE SÖNMEZ - 3 Şubat 2021 12:18
MERHABA, BİZ HEYET RAPORU ÇIKARMAYA GİTTİĞİMİZDE TELAŞTAN BÖBREK HİPOPLAZİSİ OLDUĞUMU SÖYLEMEYİ UNUTMUŞTUK VE ŞİMDİ TEKRAR SÜRELİ RAPORUMU DEĞİŞTİRME İMKANINA SAHİP MİYİM ?

Sesan - 4 Şubat 2021 12:06
Ayşe Sönmez, merhaba. Yeni rapor için başvurup çıkartırsanız eski raporunuz zaten geçersiz olur.Berk Özkan - 11 Şubat 2021 05:22
Hocam Merhaba Annem Rahim Kanseri Geçirdi Radyoterapi aldı zorunlu muaynesi var ve siroz başlangıcı teshisi konuldu ötv indirimi için rapor alabilirmiyiz

Sesan - 12 Şubat 2021 16:39
Berk Özkan, merhaba. Rapor için tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurabilirsiniz. ÖTV indirimi için aracı hastanın kendisi kullanacaksa %40, aracı hasta yakını kullanacaksa %90 ve üzeri engel yüzdesi istenir.Nihat SARIKAYA - 15 Şubat 2021 14:19
Hocam Merhaba, Sol elimde doğuştan sindaktili var. Başparmak hariç diğer parmaklar tamamen yapışıktı. Farklı yıllarda ameliyatlarla parmaklarımın arasını açtırdım. Fakat parmaklarım sağlam olan sağ elimin parmaklarının yarısı kadar. ve hareket kısıtı var. Araç kullanırken sağ elle vites atarken sol el direksiyonu tam kavrayamıyor ve hakimiyet azalıyor. Ayrıca sol kol sağa göre biraz ince ve güç olarak zayıf, Sol göğüste hiç kas yok, göğüs aldırılmış gibi. Bu durumda rapor oranı ne olabilir. ÖTV indirimli otomatik araç alma şansım var mı.? Ortapedik engel durumu olunca rapor oranı ÖTV indiriminde önemli değilmiş diye birşey duymuştum raporda ne yazdığı önemliymiş, doğru mudur.? Teşekkürler.

Sesan - 16 Şubat 2021 13:25
Nihat Sarıkaya, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin sağlık kuruluna rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. ÖTV indirimi için raporda, aracı hastanın kendisi kullanacaksa %40 ve üzeri, hasta yakını kullanacaksa %90 ve üzeri engel oranı ister. Raporun kabul görüp görmemesi veya rapordaki oranlar hekiminize bağlıdır.Fatma Nur Girgin - 16 Şubat 2021 22:50
Hocam merhaba 112 ambulanta Att olarak calısıyorum omirik tümöründen amelyat oldum tümör yeri tam bacak sınırlerınden geçiyordu bacaklarım his kaybı güçsüzlük yanma hissi vs amelyat hasarları sebebiylede kaldı en son kontrelimde beyincıktede tümöre rastlandı kontrel altında 24 saat nöbetlerde ve ambulansta vakalara in çık çok zorlanıyor ve denge sorunları yaşıyorum nasıl bir kurul raporu alıp masa başı yada sakin bi birime gece bilirim raporda ne yazması gerekiyor bilgi verirseniz çok memnun olurum

Sesan - 17 Şubat 2021 14:12
Fatma Nur Girgin, merhaba. Masa başı bir iş için ayakta çalışamaz raporu alabilirsiniz. Raporda, yapmış olduğunuz işin hastalığınızı tetiklediği belirtilmelidir.Şahin Fırat - 18 Şubat 2021 14:35
Kolay gelsin 7 sene önce bi talihsizlik sonucu madde bağımlılığı tedavisi gördüm ve şuan bunun olumsuz sonuçları heryerde karşıma çıkıyor. Heyet raporu için başvurduğum sağlık kurulunun psikiyatri bölümünde yine gündem oldu ama ben hiç bi şekilde madde vs kullanmıyorum bu psikiyatri raporumu nasıl etkiler, nasıl bir yol izlemem gerekir bu konuda bana yardımcı olur musunuz lütfen

Sesan - 19 Şubat 2021 14:30
Şahin Fırat, merhaba. Raporda belirtilecek oran veya sonuç muayeneniz sonucunda belli olur. Hekiminiz muayeneden sonra kararı verir.Onur keleş - 28 Şubat 2021 04:29
Hocam benim omuriligim de ve iki kolumda platin var.platin durumuna göre belirnenen bir % de var mi? Mesela 1 platin varsa % 10 ,2 platin varsa % 20 gibi?

Sesan - 1 Mart 2021 12:17
Onur Keleş, merhaba. Raporda oranlar hastalığa ve hastalığın derecesine göre değişir. Her hastalık için belirli bir oran yoktur. Muayeneler ve testler sonucunda bir oran belirlenir ve belirli bir prosedüre göre hesaplanır. Bu nedenle oran ile ilgili bir tahmin yürütülemez.Mustafa Böke - 7 Mart 2021 05:17
Hocam benim çocukluktan bu zamana kronik itp hastalığım var sürekli 20 binin altında seyrediyordu 2019 da splenektomi oldum plt değerim 70 120 bin civarında şuanda heyet kurulundan rapor alabilir miyim alırsam tahmini yüzdesi ne kadar olur. Teşekkürler.

Sesan - 8 Mart 2021 12:32
Mustafa Böke, merhaba. Heyet raporu için tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na başvurabilirsiniz. Raporda oranlar hastalığa ve hastalığın derecesine göre belirli bir prosedür ile hesaplanır. Ne yazık ki bir tahmin yürütülemez.Yildiz zeynep - 17 Mart 2021 14:13
Merhabalar imza yetkimi ailem ben 19yasindayken aldı ve şuan geri almak için mahkeme açıldı popolar bozuklu rahatsizligim ve şuan 25yasindayim heyet bana imza yetkimi. Verirmi akşamları 2 depakin ve 1rileptipkullaniyorum imza yetkim alindindaysa 10 ilaç kullaniyordum 1 akinotan rilettip 2 2 grex 2 depakin ve sabah akşam kullaniyodum toplamda 10ilacti suan sadece 2 depakin 1rilettip nasıl alabilirim imza yetkimi lütfen yardımcı olun

Sesan - 20 Mart 2021 11:59
Yıldız Zeynep, merhaba. Mahkemeye vasiliği bitirme için başvurabilirsiniz. Sizden yine bir heyet raporu isteyeceklerdir. Bu raporda psikiyatri onayı gerekir.Ramazan Emre Doğmiş - 7 Nisan 2021 23:16
Hocam iş kazası geçirdim sağlık kurulu heyetine giriyorum elektrik yanığı vücudumda yanıklar var cildiye 20 puan verdiğini söyledi plastik cerrahide 30 puan % olarak nasıl hesaplanacak bir aydınlatırsanız sevinirim .

Sesan - 8 Nisan 2021 14:24
Ramazan Emre Doğmuş, merhaba. Raporda oran heyette hekimlerden aldığınız oranlara göre belli bir prosedürde hesaplanır. Ne yazık ki bir tahmin yürütülemez.turgay tezcan - 20 Mart 2021 14:03
merhaba sayın uzmanım 10 yıldır ilaç tedavisi gören behçet hastasıyım buna bağlı sol gözumde sağa göre daha belirgin ön üveyt rahatsızlığım var boyun fıtıgım var ayrıca kan pıhtılaşmasına bağlı faktör eksikliğim var ileri derecede olmayan bir düşüklük vergi indirimli emeklilik müracatım oldu. sağlık kuruluna gireceğim sizce emekli olabilirmiyim malulen emeklilik grubunda behçet hastalığı ile emekli oluna bıliyor bu durum vergi indirimi müracatlarında da aynımı? özel sektörde calışıyorum sigortalı işe giriş 1997 6500 güne yakın pirimim var bu şartlarda şansım nedir tesekkürler şimdiden daha öncede yazmıştım malesef saglık kurulunun tüm belgelerim olmasına karşı aynı zamanda e- nabızda kayıtlı olmasına rağmen behçet hastalığım yok sayıldı oran verilmedi haksızlığa uğradım yüzde yirmibeş kan ve boyun fıtığına verdiler bu şekilde vergi daişresine evrakları yollayacaklarmış itiraz edececegim bana tavsiyeniz ne olacaktır teşekkürler şimdiden

Sesan - 21 Mart 2021 16:21
Turgay Tezcan, merhaba. Rapordaki sonuç gerçeği yansıtmıyor ise 1 defaya mahsus rapora itiraz hakkınız vardır. Sağlık kuruluna giderek rapora itiraz edebilirsiniz. Sizi hakem hastaneye yönlendireceklerdir. Muayeneleriniz burada tamamlandıktan sonra nihai kararınız çıkacaktır. Malulen emeklilik için çıkan rapor ile bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.Ayşe - 1 Nisan 2021 19:36
Merhaba hocam 2017 de astım tanısı kondu şuan bir fabrikada çalışıyorum soğan kokusu tikadigi için çıkış istedim ama istifa etmem söylendi ve 28 gün ihbar calistiracagini söyledi 2gundur çalışıyorum ve bugün çok rahatsız etti napabilirim

Sesan - 2 Nisan 2021 15:50
Ayşe, merhaba. Herhangi bir rahatsızlığınız ve işe engel bir durumunuz yoksa raporla işten çıkış işlemi ne yazık ki yapılamaz.cem eren orallı - 4 Nisan 2021 20:04
merhaba ben işe giriş için olumlu heyet almıştım ancak gireceğim işyerindeki işyeri hekimi ben ilaç kullandığım için beni hakem hastaneye gönderdiler bana ordan seni nasıl çalıştırcamızla ilgili durum bildiri al dediler bende aldım onlar bu kişi mesleğini yapabilirmi gece çalışabilirmi bide vardiyalı çalışabilirmi diye bişey istediler ben ilaç içtiğim için bende aldım durum bildirir kağıdımda mesleğini yapabilir yazıyor ama gece çalışamaz vardiyalı çalışamaz diyor böylece beni işe alırlarmı

Sesan - 5 Nisan 2021 14:21
Cem Eren Orallı, merhaba. İşe alımlar için iş yönetmeliğine bakabilirsiniz. İş yönetmeliğinizde hangi durumlarda çalışılamayacağı yazar.Semih ugurlu - 13 Nisan 2021 06:53
Ben yeni beyin tümör ameliyatı oldum ağır işte çalışamaz raporu alabilirmiyim ve benim yaşımı etkilerimi

Sesan - 14 Nisan 2021 16:09
Semih Uğurlu, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Heyetteki muayeneleriniz sonucunda raporunuz çıkacaktır.Hakan beyy - 14 Nisan 2021 01:38
2009 yılında geçirmiş oldugum trafik kazasında sag kalçam çıktı.agır bir ameliyat geçirdim.daha sonrasında iyileştim.2010 yılında giyim magazasına başladım.giyim firmasinda 9 yil 10 aydir caliiyorum.sag kalcam zamaninda ciktigi icin simdi 11 yil gecti icin agrilar basladi.devamli ayakta ve magaza deposunda calismaktayim.Yoneticimle konustum ayakta calisamaz raporu getir .tazminat alabilirsin dedi.Not askerden de muafin sag kalcadan. ben heyete ciksam ayakta calisamaz raporu alabilirmiyim.saygilar sevgiler

Sesan - 14 Nisan 2021 16:34
Merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Tazminat için raporunuzda ayakta çalışamaz ibaresinin bulunması gerekiyor.Serkan üstüner - 16 Nisan 2021 12:53
Hocam belediyede iş makinası (kepçe) operatörü olarak çalışıyorum bel fıtığı ve astım hastasıyım tozlu ve ağır işlere maruz kalıyorum bu hastalıklarım ağır iş yapamaz raporu almama yetiyormu yada ne yapmam lazım tşkler.

Sesan - 17 Nisan 2021 11:41
Serkan Üstüner, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesinin Sağlık Kurulu’na rapor için başvuruda bulunabilirsiniz. Heyetteki muayeneleriniz sonucunda raporunuz çıkacaktır. Rapor başvurunuz sırasında raporu ne için aldığınızı belirtmeniz gerekiyor. Buna göre raporda ayakta çalışamaz veya ağır işte çalışamaz ibaresi yer alacaktır.hakan yamaç - 16 Nisan 2021 22:28
mrhb hayirli aksamlar hocam kulak burun boğazdan yüzde 45 verdiler daha heyete girmedi hocam 11 6 2021 ayına heyet randevüsü verdiler 94 den beri ssk var hocam 5900 iş günüm dolu malülenmi yada engelli emeklisimi olurum yada durumum ne olabilir hocam bilgilendirirseniz çok sevinirim tekrardan çok tskr ederimSesan - 17 Nisan 2021 11:47
Hakan Yamaç, merhaba. Malulen emeklilik için raporda bulunan oranın %40 ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıca 10 yıllık hizmet süresi ile en az 1800 prim günü şartının tamamlanması gerekir.

Sesan - 30 Mayıs 2021 14:25
Adem Arslan, merhaba. Psikiyatriden rapor alarak tayin için başvurabilirsiniz. Heyete psikiyatri doktorunuz yönlendirebilir.Ada toksoy - 30 Mayıs 2021 18:49
Mrb hocam annem kalp ameliyatı geçirdi 1.ameliyat 12 yıl önce
2.ameliyat 4 ay önce 2 kapak değişt şuanda solunum cihazına bağlı rapor nasıl alabilrz yüzde kaç olur acaba bilg verrmsnz

Sesan - 31 Mayıs 2021 14:29
Ada Toksoy, merhaba. Tam teşekküllü bir hastanenin Sağlık Kurulu’na rapor için başvurabilirsiniz. Muayene olmanız gereken bölümleri size söyleyeceklerdir. Daha sonra bu bölümlerden aldığınız oranlara göre raporunuz çıkacaktır. Raporda oranlar belirli bir prosedüre göre hesaplanır. Bir tahmin yürütülemez ne yazık ki.İbrahim Çelik - 24 Temmuz 2021 13:48
Merhaba hocam ben beyin tümöründen 2 Ameliyat sonrası 1ay ışın tedavisi ve 9-10 ay kemoterapi gördüm ben şuan 20 yaşındayım memurluk düşünüyorum sadece sağlık kurulu raporu yeterlimi

Sesan - 25 Temmuz 2021 11:54
İbrahim Çelik, merhaba. EKPSS ile memurluk düşünüyorsanız sağlık raporunda istenen engel oranı %40 ve üzeridir. Rapordaki engel oranı muayenelerinizden sonra belli olacaktır.Aslınur kuş - 10 Ağustos 2021 13:51
Merhabaa. Ben 2 yaşımda kalp deliğinden ameliyat oldum şu an bir sorun yok. Besyo için sağlık raporu alabilir miyim? Girebilir miyim acaba okula🥺polislikte de eleniyormuş hocam doğru mu bilginiz var mı

Sesan - 11 Ağustos 2021 09:19
Aslınur Kuş, merhaba. Sağlık raporunu tam teşekküllü bir kamu hastanesinden alabilirsiniz. Okula veya işe girişte istenilen kriterler farklıdır. Buna yönetmelikten bakabilirsiniz.mustafa uluğ - 17 Ağustos 2021 09:28
merhaba hocam ben 112 paramedik olmak istiyorum biraz araştırdım heyet raporu diyorlar alman lazım diye ala bilir miyim mi paramedik olur raporunu rahtsızlığım KBB Böbrek sol böbrek %10.11.12 diye biliyorum dademin KBB dedim 50.100 metre koşunca nefesim daralıyor aslım hastalığım falan yok herhangi bir sıkıntı olur mu boğazım da et yapışması var sesteller den ve böbrek ten sıkıntı olur mu

Sesan - 18 Ağustos 2021 16:45
Mustafa Uluğ, merhaba. Tam teşekküllü bir kamu hastanesine başvurarak rapor çıkarabilirsiniz. Sağlık raporunda istenilen her iş için ayrıdır. Raporunuzda çıkan sonucun iş için yeterli olup olmayacağını iş yönetmeliğe bakarak değerlendirebilirsiniz.Neslihan Kalkan - 2 Eylül 2021 23:57
Merhaba babam için rapor alacaktık şizofren hastası olduğu halde psikiyatri şuan oran veremem 3 aylık kontrol sonucu verebilirim dedi ne yapmamız gerekiyor

Sesan - 3 Eylül 2021 12:11
Neslihan Kalkan, merhaba. Hekiminizin yönlendirmesine uyabilirsiniz.Alparslan Atilla - 24 Eylül 2021 18:34
İyi günler,kamu personeli olarak silah ruhsatı için heyete başvurdum.2 yıl önce anksiyete sebebiyle doktora gitmiştim bunu not ettiler,karar sisteme yazılmıştır yazdılar.
Sizce heyetten elenir miyim?

Sesan - 25 Eylül 2021 11:50
Alparslan Atilla, merhaba. Muayeneniz sonucunda nihai karar çıkar. Elenip elenmemeniz heyete bağlı.Elif tuncer - 27 Kasım 2021 11:04
Bilateral Patellar kondromalazi evre 2 hastasıyım heyet raporuna 1ay önce ilçe devlet hastanesine başvurdum nöbet muafiyeti yoktur sonucu çıktı. Kurul raporuna itiraz edip uzun süre ayakta kalamaz iş yükünün çok olduğu birimlerde çalışamaz ibaresi eklenmesi için meslek hastalıkları hastanesine mi başvurmalıyım yoksa kurumumun beni hakem hastanesine sevki için dilekçe mi yazmalıyımRamazan serin - 22 Aralık 2021 11:48
Silah ruhsatimi yenilemek icin rapor alacağım. 7 hekimden geçiyoruz. KKB doktoru onay vermezse. Diğer 6 doktor onay verirse. Raporum onaylanirmi yoksa retmi olurmahmut yücel - 12 Ocak 2022 02:55
2 senedir heyete giriyorum 2 kalp krizi gecirdim2 stent var + 3cü olarak 100/70 damar tıkanıklıgından.3 cü sitent takıldı

ben her 2 heyete 2 ci kalp kiriz epikriz raporunu götürdüm + piskiatri den 2 si 100/44 verdi

ben ilk kalp kriz . raporunu sunsam + 2 hafta önce fıtık amaliyatı oldum platin 4 vida takıldı

100/44 olan raporum …… 1.ci kriz. epikriz raporu +2. ci kriz. epikriz raporu +3 cü sitent epikrizi +fıtık amaliyatı

raporum kac olur aceba emekleriniz icin şimdiden teşekkür ediyorumHalit Seis - 31 Ocak 2022 03:44
Merhaba hocam ambalaj fabrikasında çalışıyorum 8senedir bedenen 7 buçuk sat 2 kiloyla 35 kılo arası kaldırıyorum bundan dolayı 4 tane boynumda fıtık lar var her 1 senedir fizik tadavi gördüm 10 gün yattım 25 gün yattım bu fitiklar bande 5 senedir var ama ne ağrıdan nede parmakta uyuşmazlıklar dan bıktım bunun için işten çıkmak istiyorum hafif ise vermiyolar bunun için benden ağır kaldiramaz raparu istiyorlar tek hekimli kabul etmediler 3 kehimlik istiyor bunun için size soruyorum hocam 3 kekimlik yazarlarmi rapor hocamOKTAY TURHAN - 29 Mart 2022 17:51
Hocam merhabalar kartal eah sivil memurluk için kurula başvurdum tüm işlemlerim sağlam olabilir olarak bitti ancak cildiye doktoru dövmeden dolayı onay verdi ama tanı olarak yazdı heyet karar verir dendi onay verdiği durumu hastane heyeti eleyebilir mi?FATİH SEÇEN - 31 Mart 2022 18:04
Merhabalar
Daha önce aynı hastaneden heyet raporu almış biri tekrar aynı hastaneden heyet raporu alabilir mi?

Sesan - 1 Nisan 2022 11:08
Fatih Seçen, merhaba. Aynı hastaneden tekrar heyet raporu alabilirsiniz.Ayberk Kısmalı - 28 Mart 2023 14:42
Merhabalar yüzde 40 engelliyim ve 29 yaşındayım normal koşullarda concerta 24 yaşın üzerine sigorta karşılamıyor engelli olduğum için bu ilaca rapor çıkarırsam sigortam karşılar mı?
İkinci sorum ise engelli olduğumu sgk ya bildirirsem gss ödemekten muaf tutulur muyum?
üçüncü sorum Gss borçlarımı engelli raporum sebebiyle sildirebilir miyim?

Celil Çağlar ÖZLÜ - 29 Mart 2023 11:49
Ayberk Kısmalı, merhaba. Bu konularda 170 numaralı telefon hattından ve hastanelerin sağlık kurulu birimlerinden bilgi alabilirsiniz.Suat keleş - 17 Mayıs 2023 00:28
Hocam merhaba benim annem doğuştan bir ayağı kısa topallı yo bi de ilaç kullaniyo inme hastalığı oldu düzeldi şimdi kendini fazla ifade edemiyor ne yapmam lazım heyet raporu yüzde kaç çıkar

Celil Çağlar ÖZLÜ - 17 Mayıs 2023 11:05
Suat Keleş, merhaba. Bu konuda kamu veya üniversite hastanelerinin sağlık kurulu birimlerinden bilgi almanızı rica ederim.

Merhabalar adalet bakanlığında daimi işçi temizlik personeli kadrosundayim bukundugum şehirin ilçesinde 2021yilimda mübaşir olarak göreve başladım ve Mayıs da 3 aylık süre ile geçici görevlendirme çıktı ilçeden ilçeye gidip geliyorum ve arası hemen hemen 1 saat sürüyor tabi bu süreçte hamileyim yeni görevlendirmedeki yerimde kadrom gereği temizlik yapıyorum fakaj sikintili bir gebelik geçiyorum şuan 17 hafta olması ve yüksek tansiyon ataklaritla surkeli acillik olmaktayim daha öncesinde 1.trimestirimda düşük riskim vardı ve istriah uygun giruldugu için doktorum 10 gün rapor yazdi daha sonra kanamam devam etti 7 gün rapor verdi bı takım rutin kontroller için us yerinden izin almam ve tansiyon problemi olması nedeniyle sık sık hastaneye gittiğim için idare bana sık rapor alıyorsun hastaneye gidiyorsun diye müdürüm uyarıda bulundu daha 4 buçuk aylığım ve gebeliimin yarısi bitmedi erken doğum riski gebelik ve kalp kapakçığımda sorun var çarpıntı ilacı kullanıyorum doğum doktorum özel hastanede çalışıyor ve heyet raporu falan alamami söyledi müdür heyet raporu alsam sorun olurmu izel hastane verebilirmi kaç güne alabilirim

merhaba. sağlık kurulu olan özel hastaneden heyet raporu alabilirsiniz. sağlık kurulu olabilmesi için tam teşekküllü bir özel hastane olması gerekir. bu konuyu hastanenin danışma birimiyle görüşebilirsiniz. ya da tam teşekküllü kamu hastanelerinden ya da üniversite hastanelerinden heyet raporu almanız gerekir.

1 Beğeni

Dr ile görüştüm ve kardiyoloji de muayene olup kalbimdeki çarpıntı sebebi ile bı yazı belge getirmem gerektiğini ve raporu kendinin yazacağını söyledi bu şekilde olunca heyet raporu mu oluyor

Bu şekilde olduğunda heyet raporu olmuyor. Öncelikle birkaç farklı branşta muayene olmanız gerekir. Heyet raporu aslında sağlık kurulu raporudur. Sağlık kurulundaki hekimlerin raporda imzası bulunur. Sizin alacağınız rapor tek hekim raporudur.

Bu şekilde olunca benim rapor gunlerimden gitmiş oluyor dimi

normalde raporlu izinlerin bir limiti olmuyor. ama çalıştığınız yer nasıl bir uygulama yapıyor onu bilmiyorum.

Gebeligimden dolayı tek hekim bana rapor verse yani kadın dogumcu tanısı bulguları kısmında; haftasından önce hipertansiyon kalp çarpıntısı ve günlük yaşam veya çalışma hayatında çarpıntınin tansiyonu etkiledigi ve yüksek tansiyonunda beklendiği haftadan önceki haftalarda gözlemlenmesi gebeleikte riskli bir durum olduğu bu durumun ise bebeği ve kendini olumsuz etkilediği için şu tarihe kadar istirahiti uygun görülmüştür gibi bir yazı yazıp raporun bitiş kısmına ise ise başlama tarihi değilde kontrol olarak belirtse benim senelik 40 gün olan rapor hakkımdan mi gitmiş olur

1 Beğeni

Bı önceki cevabımda belirttiğim raporlu izine mi giriyor yani tek hekim raporu

tabi. tek hekim raporu da raporlu izin olarak sayılır.

merhaba. öncelikle psikiyatri bölümünde muayene olmalısınız ve talebinizi hekime iletmelisiniz. hekim gerekli görüyorsa sizi sağlık kuruluna yönlendirir ve heyet raporu almanızı sağlar.

Merhaba her özel hastane sanırım heyet raporu vermiyor. Özel hastaneye gidip doktor devlete mi sevk ediyor.

evet. her özel hastanenin sağlık kurulu birimi olmuyor. bu nedenle heyet raporu yazamıyor. özel hastaneye giderseniz sizi devlet veya üniversite hastanesine yönlendirecektir.

İşten ayrılmak için illa heyet raporu mu gerekli ? Tek hekim raporu geçerli olmuyor mu ? Uzun süre istirahat raporu değil işten ayrılmak için rapor istiyordum.

tek hekim raporu yeterli olmuyor. şirketler işten ayrılma için tek hekim raporunu kabul etmiyor. heyet raporu gerekiyor.

Çok teşekkür ederim bilgileniriz için peki heyet raporunda tüm sağlık testlerine girecek miyim işe giriş gibi ?

rica ederim. heyet raporu için hekiminiz sizi birkaç farklı branşa yönlendirecektir. birçok muayeneye ve sağlık testine girmeniz gerekebilir.

Hocam iyi günler ben 17 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum 18 derece skolyozum var devlet hastanesin den ortapedi fizik ve beyin cerrahi si üc imzalı durum bildirir raporu aldım raporda uzun süre ayakta calısması uygun degildir yazıyor fesih icin dilekce ile iş yerime basvurdum iş yeri doktoru baskıdan dolayı raporumu onaylamadı beni baska bir hastaneye sevk ediyor ne yapmam gerekir aldığım rapor gecerli degilmi cevabınızı bekliyorum hocam teşekkürler