İhracatında Ve İthalatında "İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)" Uyarınca Ön İzne Tabi Ürünler Hakkında 2020/10 Sayılı Duyuru 02.05.2020

İhracatında Ve İthalatında İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ

Koronavirüs (2019-nCoV); enfeksiyonuna ilişkin olarak ülkemizde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması adına gerekli önlemler alınmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

• 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve “Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” isimli ürünlerin ihracatı,

• 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile de yukarıdaki ürünlere ek olarak “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Flow sensör, Ekspirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri, Hasta devreleri (Anstezi/Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpü ve Yoğun Bakım Monitörü isimli ürünlerin ihracatı,

• 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ” ile insanlar için kullanılan 3822.00 ve 3002.15 Gümrük Tarife Pozisyonlarındaki eşyaların ithalatı,

Kurumumuz ön iznine bağlanmıştır.

Bu bağlamda ilgili iş akışlarının daha sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi adına Kurumumuz Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) yazılımı ile Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi (TPS) arasında var olan web servis entegrasyonu söz konusu iş akışları içinde geçerli olacak şekilde sağlanmıştır.

Bu minvalde Kurumumuz tarafından onaylanan ithalat ve ihracat başvurularına ait veri alanları web servis ile elektronik ortamda TPS’ye gönderilmekte, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TPS numarası başvuru sahibi firmalara e-posta ile bildirilmekte, firmalar ise oluşturulan TPS numarası ile ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Ülkemizde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması hususları önem arz etmekte olup bu amaçlar doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Kurumumuza yapılan ihracat ön izin başvurularına ilişkin verilerin paylaşılmasına ilişkin yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli işlemler tesis edilmiştir.

Bununla birlikte, 02.05.2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Flow sensör, Ekspirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri, Hasta devreleri (Anstezi/Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpü ve Yoğun Bakım Monitörü isimli ürünlerin ihracatında Kurumumuz ön izin şartı kaldırılmıştır.

Dolayısıyla gerek 02.05.2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ nedeniyle gerekse de ilgili süreçte Kurumumuza yapılan bildirimler doğrultusunda Kurumumuz Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) yazılımında gerekli güncellemeler yapılmış olup bu minvalde;

  1. Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Flow sensör, Ekspirasyon valfi, Oksijen sensörü, Ventilatör devreleri, Hasta devreleri (Anstezi/Ventilatör devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpü ve Yoğun Bakım Monitörü için düzenlenmiş ihracat ön izin ekranları kaldırılmış olup 02.05.2020 tarihi itibarı ile bu ürünler için Kurumumuzdan ihracat ön izni alınmasına gerek bulunmamaktadır.

  2. Halen yürürlükte olan 04 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca Kurumumuza yapılan İhracat ön izin başvurularında, 03.05.2020 tarihinden itibaren verilen onaylarda firmalara tanımlanan TPS numarası ön düşümlü olarak ve izin tarihinden itibaren 9 ay süre ile geçerli olacak şekilde kullanılabilecektir.

Sonuç olarak, söz konusu ön izin başvuru süreçlerinde daha önce yayımlanmış olan duyurular güncellenmiş olup 03 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile Kurumumuza yapılacak başvuruların duyurumuz ekinde yer alan kılavuz doğrultusunda yapılması hususu ilgili taraflara saygıyla duyurulur.

Belgeler:

Kılavuz.pdf (1.1 MB)

Ek 1. İhracat İzin Dilekçesi.doc (37 KB)

Ek 2. İthalat İzin Dilekçesi.doc (37 KB)

Ek 3 Numune İthalat İzin Dilekçesi.doc (37 KB)

Ek4_Sahıs İzin Dilekçesi.doc (35.5 KB)

Ek 5 Uygunluk değerlendirme süreçlerine esas yurt dışı numune gönderim dilekçesi.doc (37 KB)

İthalat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular.pdf (398.6 KB)

İhracat İşlemleri İçin Sık Sorulan Sorular.pdf (617.6 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu