İmalatçısı Tarafından Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) Doğrultusunda Belgelendirilmeyecek Tıbbi Cihazların Piyasaya Arzı Ve Piyasada Bulundurulması Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca İmalatçısı Tarafından Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) Doğrultusunda Belgelendirilmeyecek Tıbbi Cihazların Piyasaya Arzı Ve Piyasada Bulundurulması hakkında duyuru yayınlanmıştır.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/imalatcisi-tarafindan-yeni-tibbi-cihaz-yonetmeligi-mdr-dogrultusunda-belgelendirilmeyecek-tibbi-cihazlarin-piyasaya-arzi-ve-piyasada-bulundurulmasi-20032024152905

MDD kapsamında üretilmiş olup (AB) 2023/607 sayılı Tüzük hükümleri dahilinde geçiş hükümlerinden faydalanmayan ve MDR kapsamında piyasaya arz edilmeyecek olan tıbbi cihazlar imalatçısı veya ithalatçısı tarafından 26.05.2024 tarihinden sonra piyasaya arz edilemeyecektir.

21.03.2024-60 EK.pdf (1.92 MB)