Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Klinik Araştırma Taraflarının Dikkatine duyuru yayımlanmıştır.

01.01.2024 tarihinden itibaren faaliyetlerine devam edecek Klinik Araştırma ve Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Etik Kurulları listesi aşağıda yer almaktadır.

01.01.2024 tarihinden itibaren 27 Mayıs 2023 tarih ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki başvuruların ilgili etik kurullara yapılması gerekmektedir.

2024-004 duyuru ekidir…pdf (363 KB)