Kozmetik Firmalarının Dikkatine Duyuru 19.02.2021

Elektronik Başvuru Sistemi’nde (EBS) Firma Kayıt ekranının e-Devlet sisteminin arkasına alındığı 06/04/2020 tarihinde Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulmuş ve kayıt sırasında MERSİS kaydı bulunan firmaların mutlaka MERSİS numarası ile kayıt olunması gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu durum kozmetik firmaları içinde geçerlidir.

EBS’de MERSİS numarası olmayan kozmetik firmaların Dairemize yapacakları firma yetkili değişikliği ve firma unvan değişikliği başvurularında dilekçelerinde mutlaka MERSİS numarasını belirtmesi gerekmektedir.

EBS sisteminde MERSİS numarası bulunan firmalar firma yetkili değişikliklerini Kullanıcı İşlemleri’nden Firma Bilgileri’ne tıklayarak Firma Yetkilisi Bilgileri ekranından yapabilirler.

Firma iletişim, adres bilgileri güncellemeleri firma yetkilileri tarafından yapılabildiğinden, değişikliklerin Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapılmadan firma yetkilisi tarafından yapılması gerekmektedir.

Firmaların unvan, vergi numarası, MERSİS numarası gibi bilgilerinin değişti ise değişikliği belgeleyen evraklar ile Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir.

Fiziki olarak yapılan başvurularda başvurunun imza yetkilisi iletişim bilgileri ve imza kaşesi ile yapılmasına, elektronik başvuruların sistemde kayıtlı imza yetkilisi tarafından yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. İlgilenen üyelerimize duyurulur. TİTCK duyuru linkini aşağıda bilgilerinize sunarız.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/kozmetik-firmalarinin-dikkatine-19022021170044