Kurumumuzca Yurt Dışı GMP Denetimi Yapılan Tesis ve Denetlenen Faaliyetlere Ait Liste (2017-2020) 27.04.2020

Yurt dışında üretilip, ülkemize ithal edilecek ürünler için GMP denetim başvuruları ile ilgili hususlar “ Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz ” (güncelleme tarihi; 02.07.2018) hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Kılavuz hükümlerine göre “Daha Önce Kurumumuzca Yerinde Denetlenmiş ve GMP Uygunluğu Almış Ürünler Esas Alınarak Dosya Üzerinden Denetimin Uygulanacağı Durumlar ve Genel Esasları”na göre yapılacak başvurulara esas olmak üzere Kurumumuz Müfettişlerince 2017-2020 yılları arasında denetimi gerçekleştirilen tesislerin adres, denetim tarihi, farmasötik form-primer ambalaj ve denetim kapsamındaki faaliyet bilgilerini içeren liste “Önemli Listeler” başlığı altında yer almaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu