MDR Sürecinde Firmaların Yaşadığı Durumlara İlişkin Anket Çalışması

İKMİB tarafından Derneğimize iletilen yazıda Tıbbi Cihaz firmalarının MDR uyum sürecinde bulunduğu nokta ve süreç maliyetleri hakkında bir anket çalışması yapıldığı ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere 2021 yılında yürürlüğe giren Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (MDR) yükümlülüklerinin Mayıs 2024 tarihinden itibaren tamamen devreye girmesi planlanmakta olup, özellikle Avrupa Pazarını hedefleyen firmalarımızın MDR’a uyum sürecinde sağlaması gereken yeterlilikler bulunmaktadır.

Bu kapsamda firmaların MDR süreçlerinde bulunduğu noktanın anlaşılması, süreç maliyetleri hakkında bir resim çizilmesi, Birliğimizce yapılan çalışmalarda kullanılması ve gerekli girişimlerde bulunulması için veri toplanması planlanmaktadır. Aşağıda bulunan linkte yer alan ve yaklaşık 5 dk sürmesi beklenen ankette ileteceğiniz detaylar; raporlaştırılarak, kişi ve firma bilgileriniz gizli tutulmak kaydıyla ilgili Bakanlık ve STK’lar ile paylaşılacaktır.

Anket Linki: https://tinyurl.com/ikmibmdr