Mesul Müdür Eğitimi 13.02.2020

F0553A7C-C375-41DF-BCA5-F615DB3D6A4D

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden Mart ayında “Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı fiyat kitapçığı 13.02.2020 tarihinde yayımlanmıştır. “Fiyat kitapçığın da Mesul Müdürlük Eğitim ücreti 2.942 TL” olarak belirlenmiştir. Mesul müdür eğitimi toplam 500 kişi ile sınırlıdır. Yer ve tarih bilahare ilan edilecektir.

Kursiyerlerin Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesi gereğince dilekçe ile 25.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığına hitaplı başvurunun Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi’ne yapılması gerekmektedir.

Dilekçe ekinde;

1- Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ,Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi, TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN hesabına eğitimcinin ad/soyadının ve mesul müdürlük eğitimi için yatırıldığına dair " Mesul Müdürlük Eğitim ücreti konaklama dahil 2.942 TL " dekont fotokopisinin,

2- Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi veya YÖKSİS Belgesi fotokopisinin,

3- Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisinin,

  • Yukarıdaki belgelerin asılları eğitim yerine getirilecektir.

- 14.02.2020 tarihi itibariyle yapıln başvurular geçerlidir.

- Mesul Müdür Eğitimine kesin kayıt hakkı kazananların listesi 27.02.2020 tarihinde aşağıda belirtilen web sayfamızdan yayınlanacak olup kontenjan sınırlı olduğundan listede belirtilenler eğitime alınacaktır.

-Eğitime katılacak kesin aday listesinin belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak giriş tarih ve sayısı dikkate alınacak olup kesin liste ve eğitim için gerekli belgeler https://hsgm.saglik.gov.tr/tr ve https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinde ilan edilecektir.

- Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Adresi: Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler mah. Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800

Kaynak: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-haberler/mesul-mudur-egitimi.html