Ruhsat/İzin Sahiplerinin Dikkatine 07.10.2020

Screenshot_1

Ülkemizde, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu minvalde, İçişleri Bakanlığı’nın ekte yer alan yazısı ile 2 Ekim 2020 tarihinden sonra sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin 1 Aralık 2020 sonrasına ertelenmesi gerektiği değerlendirilerek bildirilmiştir.

Söz konusu tedbir ile ilgili olarak fiziksel olarak katılımlı olarak gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel toplantılar için ruhsat/izin sahipleri tarafından Kurumumuz Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi’ne yapılan başvurular değerlendirilmiştir. Bu bağlamda iş ve işlemler aşağıda belirtildiği üzere yapılacaktır.

  1. Kurumumuz tarafından ilk kayıt onayı verilmiş toplantılardan başlangıç tarihi 31 Ekim 2020 ve öncesi olan fiziksel katılımlı toplantıların aynı tarihlerde elektronik ortamda gerçekleştirilmesi durumunda; söz konusu toplantıya ait ilk kayıt başvuru onaylanmış olan ruhsat/izin sahibi tarafından -toplantıyı düzenleyen sağlık kurum/kuruluşu yetkilisince imzalanmış ve durumu anlatan yazıyla birlikte- Kurumumuza resmi yazıyla başvuru yapılması durumda Kurumumuz tarafından toplantı durumuna ilişkin güncelleme yapılacaktır. İlk kayıt başvuru onaylanmış olan ruhsat/izin sahibi tarafından bahse konu başvurunun yapılmaması durumunda, bu toplantılar için yapılan tüm başvurular “Red” konumuna geçecektir.

  2. Başlangıç tarihi 1- 30 Kasım 2020 tarihleri arasında olan ve fiziksel katılımlı toplantıların aynı tarihlerde elektronik ortamda yapılacak şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; bu toplantılar için Kurumumuza e- toplantı başvurusu yeniden yapılacaktır. Bu tarihler arasında yapılması planlanan fiziksel katılımlı toplantılar için tarafımızca “Ön onay” verilmiş olsa bile bu başvurular “Red” konumuna geçecektir.

  3. Başlangıç tarihi 30 Kasım 2020 tarihine kadar olan fiziksel katılımlı toplantıların tamamen iptal edilmesi durumunda başvurusu bulunan tüm ruhsat/izin sahipleri tarafından iptal başvurusu yapılması gerekmektedir.

  4. Başlangıç tarihi 30 Kasım 2020 tarihine kadar olan fiziksel katılımlı toplantıların 1 Aralık 2020 ve sonrasındaki bir tarihe ertelenmesi durumunda yeni tarihli toplantı için yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Belge: duyurueki_85515c74-24a1-464b-806a-76f6855c24d0.pdf (256.4 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu