Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete’de 26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230526-8.htm