Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün Resmi Yazısı Hakkında 15.12.2020

Sayın Üyemiz,

TOBB aracılığı ile tarafından paylaşılanT.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün 10/12/2020 tarihli resmi yazısında Sektörel Faaliyetler ile İlgili görüşlerin Sanayi Bakanlığında yapılan bir çalışma çerçevesinde tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu testler ve laboratuvar/test merkezi ihtiyacına yönelik bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede tıbbi cihaz sektörünün mevcut mevzuat ve ilerleyen süreçte yürürlüğe girecek olan mevzuat çerçevesinde;

• Mevcut durumda ihtiyaç duyulan test ve laboratuvar alt yapıları,

• Türkiye’de bu testlere yönelik alt yapı bulunup bulunmadığı var ise tercih edilme/edilmeme sebepleri,

• Mevcut test ve altyapılara yönelik sorunlar (ücret, akreditasyon, personel ihtiyacı vb)

• Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan ve yürürlüğe girecek olan mevzuat çerçevesinde ihtiyaç duyulan test ve laboratuvar altyapılarına yönelik ihtiyaçları içerecek bilgi notlarının ve var ise daha önce bu konuda hazırlanmış olan veya faydalanabilecek diğer kaynakların 25/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] ve [email protected] e-mail adresine gönderilmesini rica ederiz.