SGK Cihaz Temini Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu, GSS’liye ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere tıbbi malzemeler için belli bir ödenek ayırmaktadır. Bu ödemelerin miktarları ve koşulları SUT olarak adlandırılan Sağlık Uygulamalar Tebliği’nde yer alır.

Sağlık Uygulamaları Tebliği’ne göre Sosyal Güvenlik Kurumu; tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme, iyileştirme araç gereçleri, ortez ve protez gibi hasta tarafından kullanılan ürünlere ödeme yapmaktadır.

Bu ürünlerin ödemeleri, kaç yılda bir yenilendiği ve ödemelerden hangi koşulda faydalanacağı yine Sağlık Uygulamaların Tebliği’nde yer almaktadır.

Sut ödemeleri yapılırken iki farklı sistem uygulanır; iadeli sistem veya medula sistemi.

İadeli sistem genellikle tıbbi cihazlara uygulanmaktadır. Bu sistemde rapor reçete ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na cihaz almaya giden hasta, SGK’nın eline cihaz bulunmadığı durumunda, sut ödemesinden faydalanarak cihazı medikal bir firmadan temin edebilir. Her iki durumda da, yani cihazı SGK’dan alması veya sut ödemesinden faydalanarak medikal bir firmadan temin etmesi halinde; hastanın iyileşmesi veya vefatı durumunda cihazı tekrar SGK’ya iade etmek zorundadır. Pap solucum cihazları, oksijen cihazı veya tüpü, ev tipi mekanik ventilatör, akülü tekerlekli sandalye vb. cihazlar iadeli cihazlar grubuna girmektedir.

İadeli cihaz alımında hasta, sağlık kurulu raporu ile SGK’ya giderek cihazı almak için başvuruda bulunur. Cihaz kurumda mevcut ise, kurum hiçbir ücret almadan cihazı kişiye hibe eder. Cihaz kurumun da elinde yoktur ise; kurum elinde cihazın olmadığına dair bir kaşeli belgeyi ve diğer evrakları kişiye verir.

SGK Geri Ödeme Süreci Nasıldır?

Hasta (kendisi veya birinci dereceden yakını) sağlık raporu, cihazın reçetesi ve kurumun, elinde cihaz olmadığına dair kaşelediği belge ile Tıbbi Cihaz Satış merkezine gidip, cihazı sut ödemesinden faydalanarak temin eder. Kişi cihazın tüm ücretini ilk başta firmaya öder, daha sonra cihazın faturası, sağlık raporu, reçetesi ve yoktur kaşesi ile cihaz için belirlenen kurum ödemesini almak için SGK’ya müracaat eder.

Ödeme, müracaattan sonra yaklaşık 1 ay içinde varsa kişinin belirttiği hesap numarasına yatar. Yoksa PTT şubelerinden hastanın T.C. kimlik numarası ile alınabilir.

Cihaz kurumun elinde var ise, kurum bu cihaz için ödeme yapmaz. Elindeki cihazı hastaya hibe eder.

Medula sistemi ile işlem gören tıbbi cihazlar da vardır. Bunlar; aspiratör, nebülizatör, havalı yatak, pulse oksimetre ve manuel tekerlekli sandalye gibi cihazlardır.

Bu cihazlar yine sağlık kurulu raporu ve reçetesi ile temin edilir ancak SGK’dan herhangi bir tıbbi uygunluk ve depo mevcudu sorgulanmaz. Kişi ürünleri SGK ile anlaşmalı medikal firma veya eczaneden rapor reçetesi ile temin edebilir.