TCOKKA -Tıbbi Cihaz Paydaşlarına Yönelik EY Anket Çalışması

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından TCOKKA -Tıbbi Cihaz Paydaşlarına Yönelik EY Anket Çalışması yayınlanmıştır.

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) ve Avrupa Sağlık ve Dijital Yürütme Ajansı (HaDEA) tarafından “Tıbbi Cihazlar Alanında Düzenleyici Yönetişim ve İnovasyon Çalışması (Study on Regulatory Governance and Innovation in the field of Medical Devices)” yürütülmektedir. Bu kapsamda çalışmayı yürütmek üzere, danışmanlık firması EY’yi (Ernst & Young) görevlendirilmiştir.

Bahse konu çalışma kapsamında EY tarafından, tıbbi cihaz sektöründeki yönetişim yapısının işleyişi ve inovasyon üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi toplamak ve sistemi daha da optimize etmek için olası uyarlamalar hakkında bilgi sağlamak amacıyla ilgili bütün aktörlerin (yetkili otoriteler, onaylanmış kuruluşlar, iktisadi işletmeciler (özellikle KOBİ’ler) ve temsilcileri, hasta ve meslek kuruluşları ve diğer sektörel ilgili taraflar) katılım sağlayabileceği bir anket çalışması başlatılmıştır.

Bahse konu anket, 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecek olup ilgili ankete aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_6JeHpwh8GwXRtGK

https://www.titck.gov.tr/duyuru/tcokka-tibbi-cihaz-paydaslarina-yonelik-ey-anket-calismasi-15122023195624