Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

14 Mart 2024 Tarihli ve 32489 Sayılı Resmî Gazete Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Amaçlı Olmayan Ürün Gruplarına Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240314-8.htm