Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

İKMİB tarafından Derneğimize iletilen yazıda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)'ndan alınan yazıya atıfla, ekte birer örneği bulunan “Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş talep edilmekte olup, varsa görüşlerinizi 25.06.2024 17:00’a kadar [email protected] adresine iletmeniz rica olunur.

Görüş Formu.DOC (45 KB)

Gerekçe.pdf (95.6 KB)

Yönetmelik Taslağı.pdf (119 KB)

Karşılaştırma Tablosu.pdf (178 KB)