Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Online Eğitim Semineri 06.07.2020

Kurumumuzca “Yeni AB Tıbbi Cihaz Direktiflerine uyumlu laboratuvar test ve analiz süreçlerinde aktif rol alabilecek nitelikte personelin eğitimi ile kalite kontrol süreçlerinin etkililiği artırılarak sektörel süreklilik sağlanması” amacı ile Lisans üstü eğitim görenler, ilgili Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan kişilere kontejan dahilinde 27.07.2020 tarihinde online olarak “Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Eğitim Semineri” düzenlenecektir. İlgili mesleklerden katılımcıların [email protected] adresine, TC kimlik numarası, kurum/kuruluş, ad/soyad belirterek 23.07.2020 tarihine kadar başvurulması önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu