Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği İle Tıbbi Cihaz Satışı Yapan İşletmelerin Faaliyetlerini Sürdürmek İçin Yetki Belgesi Zorunlu Hale Getirilmiştir

15 Mayıs 2014 Tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Yetki belgesi alabilmek için işletmelerin bir takım koşulları yerine getirmesi istenmektedir.

Tıbbi Cihaz sektöründe faaliyet gösteren ve yetkilendirilmek isteyen tüm işletmelerde:

  • Sorumlu müdür ile satış ve tanıtım ve klinik destek faaliyetlerini yürüten personelin eğitim alarak belgelendirilmesi gerekmektedir. Bir kişi sadece bir şirketin sorumlu müdürü olabilir.

Tıbbi cihaz işletmelerinde sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı olarak çalışabilmek için TCESİS içinde yer alan eğitimleri almak, sınavdan başarıyla geçmek ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvurarak yeterlilik belgesini almak gerekmektedir. Yeterlilik belgesini alabilmek için TİTCK web sayfası http://www.titck.gov.tr adresinde yer alan duyurular ve kılavuz doğrultusunda işlem yapmanız gerekmektedir.

Birden çok mesleğe ilişkin yetki belgesi almak:

  • Gereken şartları taşımanız halinde yönetmelikte belirtilen tüm eğitimleri alıp seçtiğiniz mesleklere ilişkin sınavlara ayrı ayrı girerek başarılı olursanız seçtiğiniz mesleklerde çalışabilmek için yetki belgesi alabilirsiniz.