Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz 28.04.2020

Sayın Üyemiz,

TİTCK tarafından yapılan duyuruya göre;

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ‘’Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı Ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz’’ yayımlanmıştır.

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Kılavuz” web tabanlı toplantılar ile ilgili hükümler eklenmek suretiyle değiştirilmiştir.

Saygılarımızla

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

Belge: Kılavuz metni.pdf (565 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/tibbi-cihaz-satis-reklam-ve-tanitim-yonetmeligi-kapsaminda-gerceklestirilecek-bilimsel-toplanti-ve-egitsel-faaliyetlere-iliskin-kilavuz-27042020190142