Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği yayımlanmış olup mezkur Yönetmelik kapsamında düzenlenecek bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar da 22/8/2023 tarihli ve 14686 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makamı Oluru ile yayımlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz (Revizyon no:2)” kapsamında belirlenmiştir.

“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz (Revizyon no:2)” yürürlükten kaldırılarak 3/1/2024 tarihli ve16793 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makam Oluru ile “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz (Revizyon no:3)” yürürlüğe girmiştir.

2024-006 EK Klavuz.pdf (2.06 MB)