Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete’de 26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230526-9.htm