Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine İlişkin Kılavuz Duyuruları 27.02.2017

Belge 1: Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetler Hakkında Kılavuz 27.02.2017.pdf (656.5 KB)

Belge 2:Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz 27.02.2017.pdf (752.3 KB)