Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzda Yapılan Önemli Değişikliler

TUMDEF tarafından derneğimize iletilen yazıda Bilindiği üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği yayımlanmış olup bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 11.02.2021 tarihli ve 3730 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makamı Olur’ u ile yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülmektedir denmektedir.

Yazıda devamla “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” yürürlükten kaldırılarak 9/1/2024 tarihli ve 16810 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makam Oluru ile “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (Revizyon no:2)” yürürlüğe girmiş olan Kılavuz ile ilgili Federasyon Hukuk Danışmanımız Av. Ayhan Şimşek’in hazırlamış olduğu bilgilendirme notunun eklendiği bildirilmiştir.

Av. AYHAN ŞİMŞEK NOTLARI TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZU HK …docx (17.6 KB)