Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının, İlgili Teknik Personelin Ve Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine 26.05.2021

image

04.01.2021 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2020/6 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (Versiyon No:2)”, güncellenmiştir.

İlgili kılavuza aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu