Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” Ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olmak Üzere Atanma Başvurularının Alınması 25.06.2021

image

24.06.2021 tarihli ve E-24931227-511.14-5054 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ” VE “İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLMAK ÜZERE ATANMA BAŞVURULARININ ALINMASI HAKKINDA DUYURU

Belge: OK Başvuruları Duyurusu_16d0d867-2107-483c-9b75-0931c943f3b2.pdf (2.2 MB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu