Tıbbı̇ Cihazlar Alanında Yetkili Temsilciler ve Onaylanmış Kuruluşların AB ve Türkiye Arasında Karşılıklı Olarak Tanınması Hakkında Duyuru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından TCOKKA - Tıbbı̇ Cı̇hazlar Alanında Yetkili Temsilciler Ve Onaylanmış Kuruluşların AB Ve Türkı̇ye Arasında Karşılıklı Olarak Tanınması hakkında duyuru yayınlanmıştır.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/tcokka-tibbi-ci-hazlar-alaninda-yetkili-temsilciler-ve-onaylanmis-kuruluslarin-ab-ve-turki-ye-arasinda-karsilikli-olarak-taninmasi-19092023160009