Tıbbi Cihazları ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme ve Geri Çağırma Kılavuzu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu yayınlanmış olup ekte gönderilmektedir.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında, güvensiz ve uygunsuz tıbbi cihazların piyasada yer almamasına yönelik uygulanacak işlemleri ve bu kapsamda ilgili tarafların sorumluluklarını belirleyen, “Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu” hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuz 24.02.2023 tarihli ve 12246 sayılı Makam oluru ile yürürlüğe girmiş olup, Tıbbi Cihazları Ve İn Vitro Tanı Cihazlarını Piyasadan Çekme Ve Geri Çağırma Kılavuzu ekleri ile birlikte yayımlanmaktadır.

Tıbbi cihazların piyasadan çekme ve geri çağırma işlemlerinin mezkûr kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususu önemle duyurulur.

Sirkuler_0044_2023_ek_TCDKLVZ01.pdf (836 KB)