Tıbbi Cihazların Teknik Servis Faaliyetleri İle Garanti Belgesine İlişkin Kılavuz Çalışmaları Hakkında Görüş Talebi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafında Tıbbi Cihazların Teknik Servis Faaliyetleri İle Garanti Belgesine İlişkin Kılavuz Çalışmaları Hakkında Duyuru yayınlamış olup görüş istemektedir.

Bilindiği üzere sağlık hizmet sunumu kapsamında kullanılan tıbbi cihazların taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması, uygun ve güvenli kullanımlarının sağlanması için yürütülecek teknik servis faaliyetleri ile ilgili usul ve esaslar 26/5/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik” ile düzenlenmiş bununla birlikte 26/5/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında teknik servis faaliyetleri ile garanti belgesine ilişkin hükümler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’ne eklenmiştir.

Bu minvalde “Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı” ile “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” da değişiklik yapılmasına ilişkin taslak kılavuzlar hazırlanmıştır.

Kılavuzlar ile ilgili varsa görüş ve önerilerinizi ekli görüş bildirme formuna yazarak 11.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine bildirmenizi rica ederiz.

Ekler:

  1. Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı

  2. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı

  3. Görüş Formu

20.06.2024-132 ek.doc (45 KB)

20.06.2024 -132 ek1.pdf (963 KB)

20.06.2024 -132 sirküler.pdf (1.43 MB)