Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri ile Bu Merkezlerden Eğitim Alacak Kişilerin Dikkatine 19.01.2021

image

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen Eğitim Merkezlerinin Test, Kontrol ve Kalibrasyon Sorumlu Müdür alanında ve Uzman yetki gruplarında tavan ücretinin hesaplanma yöntemi ve 2021 yılı birinci altı aylık eğitim programı için kişi başına ödenecek tavan ücretlerine ilişkin tablonun yer aldığı duyuru metni ekte yer almaktadır.

Belge: 2021 yılı Birinci Altı Aylık Eğitim Tavan Ücretleri.pdf (658.1 KB)

https://www.titck.gov.tr/duyuru/tibbi-cihazlarin-test-kontrol-ve-kalibrasyonu-hakkinda-yonetmelik-kapsaminda-yetkilendirilen-egitim-merkezleri-ile-bu-merkezlerden-egitim-alacak-kisilerin-dikkatine-19012021114838