TİTCK Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından 09.03.2021 tarihinde güncel “Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat” yayınlanmıştır.

Biyosidal ürünlerin ruhsata esas analizleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’a” göre yaptırılmakta iken ilgili talimat yürürlükten kaldırılmıştır.

Görev ve sorumluluğu TİTCK’na devredilen ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 biyosidal ürünlerin ruhsata esas analizlerinin yapılmasına esas teşkil edecek olan talimat, güncel bilimsel veriler çerçevesinde güncellenerek yayımlanmıştır.

Bu kapsamda yukarıda adı geçen biyosidal ürün gruplarına yönelik ruhsata esas analizleri ekte yer alan “Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat” doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

Firmaların ve laboratuvarların analizlerde ilgili Talimatın gerekliliklerine dikkat etmesi önem arz etmektedir. İlgilenen üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Sayı 2021-91 TITCK Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal Ürün Analizleri hak. Talimat duyurudur 10.03.2021.pdf (280 KB)