Tüm Firmaların Dikkatine Fiyat Değerlendirme Komisyon Başvuruları Hakkında 25.02.2021

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in 12 nci maddesinin birinci fıkrası gereği 2021 olağan Fiyat Değerlendirme Komisyonu Başvuruları, 1 Mart- 8 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar alınacaktır. Tüm başvuru ücretlerinin yatırılması ve “FDK Başvuruları- Orijinal Belge Aslı/maliyet kartı aslı sunacak olanlar” başvuru türü seçilen başvuruların fiziki evraklarının Kurumumuza sunulması işlemleri yukarıda belirtilen tarihler içinde gerçekleştirilmelidir. Belirtilen kriterlere uymayan başvurular olağan Fiyat Değerlendirme Komisyonuna sunulamayacaktır. Firmaların başvuru tarihlerine azami dikkat etmeleri önemle rica olunur.

Tüm firmalara önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu