Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine 22.05.2020

03.04.2020 tarihli ve RD/2020/3/3 sayılı web sitemizde yayımlanan Okunabilirlik Testi Hakkında Duyuru kapsamında; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan COVID-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla ülkemizde birçok tedbir alındığı, okunabilirlik testlerinin yüz yüze gerçekleştirilmesi ve bu testlerin gerçekleştirilmesi esnasında oluşacak risk göz önünde bulundurulduğunda; ruhsat başvurusunda bulunulacak ve/veya ruhsatlandırma süreci devam eden beşeri tıbbi ürünler için, ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için sunulması zorunlu olan okunabilirlik testlerinin; ruhsatlandırma süreçlerinde gecikme yaşanmasının önüne geçmek amacıyla, ikinci bir duyuruya kadar satış izni başvurusundan önce sunulabileceği bildirilmişti.

Ruhsat başvurusunda bulunulacak ve/veya ruhsatlandırma süreci devam eden beşeri tıbbi ürünler için Okunabilirlik Testlerinin 01 Eylül 2020 tarihine kadar Kurumumuza sunulması koşulu ile başvuru kabulü, ruhsatlandırma ve satış izni onay işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Bahsi geçen tüm başvurular için çalışmanın belirtilen tarihe kadar Kuruma sunulacağını belirtir taahhüdün sunulması gereklidir.

İlgililere önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu