Tüm İlaç Firmalarının Dikkatine 26.10.2020

İlaç Ruhsatlandırma Dairesi görüşmelerin aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

  1. Ön Değerlendirme Birimi, Klinik Değerlendirme Birimi, Farmakolojik Değerlendirme Birimi, BY/BE Birimi, Ruhsat Öncesi Teknolojik Değerlendirme Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimi, Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimi, İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri Birimi ve Öncelik Değerlendirme Birimi ile bu birimlerin görev alanlarındaki konularla ilgili olarak, ilgili birim sorumluları ile her hafta belirlenen günlerde her biri 15 dakika süreyle belirli sayıda firmayla görüşmeler gerçekleştirilecektir.

  2. Görüşme için randevu almak isteyen firmaların aşağıdaki formu, her bir randevu konusu farklı bir satırda belirtilecek şekilde doldurarak ruhsatrandevu@titck.gov.tr adresine göndermelerinin ardından, talepleri İlaç Ruhsatlandırma Dairesi tarafından değerlendirilecektir. Belirlenen randevu tarihleri ve gerekli bilgiler e-posta yoluyla ilgili firmalara bildirilecektir.

  3. Bu görüşmelerde başvuru öncesi yönlendirme talepleri, firmalara yazılan eksiklik yazılarında anlaşılamayan hususlara ilişkin sorular cevaplandırılacak olup, ESY üzerinden başvuruların durumu takip edilebildiğinden, başvuru takibine ilişkin sorular için randevu verilmeyecektir.

  4. COVID-19 pandemisi nedeniyle görüşmeler ikinci bir bildirime kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecek randevular için başvurular 02.11.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Belge: Randevu Talep Formu.xlsx (9.0 KB)

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu