TÜSEB Klinik Araştırma Yeni̇ Proje Çağrısı Açılması Ve Klinik Araştırma Projeleri̇ Çağrısı

TİTCK resmi sitesinde yayınlanan duyuru ile; Bilindiği üzere uyumlaştırma çalışmaları ülkemizde devam eden AB’nin 745 ve 746 sayılı Tıbbi Cihaz Direktiflerinde, klinik veri ve dolayısıyla ürüne spesifik klinik araştırmaların önemi daha da arttırıldığını ifade etmişlerdir.

Ülkemizde de ilgili alanda, tıbbi cihazların güvenliliğinin ve etkililiğinin araştırılmasına yönelik, yetkin araştırmacıların desteklenmesi amacıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından Klinik Araştırma Proje Çağrısı açıldığını duyurmuşlardır.

Bu proje çağrısı, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve ekonomik avantaj sağlamak üzere gerekli klinik-dışı araştırma aşamaları tamamlamış; kimyasal, biyoteknolojik, biyomedikal ve biyobenzer ürünlerin klinik çalışmalarının desteklenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, yeni ilaç kombinasyonlarını içeren klinik araştırmalar da çağrı kapsamında desteklenebilecektir. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan ve genellikle yurtdışına bağımlı olan bu araştırmaların önünü açmak ve araştırmacıların teşvik edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu çağrıda ülkemizde yeni ilaç geliştirilmesinin önünün açılması ve ilaç klinik çalışmalarına ilişkin tecrübe, bilgi birikimi ve kalite kültürünün oluşmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. EKleri ile bilgilerinize sunarız.

Sayı 2021-65EK1 KL - KLİNİK ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇAĞRISI PROGRAMI.docx (21.8 KB)