Ürün Tanıtım Temsilcisi Adaylarının ve Ruhsat/İzin Sahiplerinin Dikkatine 16.09.2020

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir” hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda ÜTT yeterlilik belgesi eğitimi vermek üzere Kurumumuz tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi yetkilendirilmiştir. Ürün tanıtım temsilcisi (ÜTT) yeterlilik belgesi eğitimini tamamlayan ÜTT adayları için yeterlilik belgesi sınavı, Kurumumuzca yetkilendirilmiş olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılmakta olup yeterlilik belgesi işlemleri Kurumumuzca yürütülmektedir.

ÜTT adaylarının mağduriyet yaşamaması için yukarıda belirtilmiş olan Üniversitelerden bilgi alması ve yetkilendirilmemiş kurumların verdiği bilgilere itibar etmemesi önem arz etmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Kaynak: Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu