Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Kapsamında Risk Sınıfı Değişecek veya İlgili Tüzük Kapsamında Girecek Cihazlar Hakkında Duyuru 31.10.2019

Sayın Üyemiz,

TİTCK tarafından yayımlanan “Yeni Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Kapsamında Risk Sınıfı Değişecek veya İlgili Tüzük Kapsamında Girecek Cihazlar Hakkında Duyuru” metni ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımla

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com

Belge: MDR_Siniflandirma_Duyuru.docx (142 KB)

Belge: 135-mdr hk.pdf (158 KB)